Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ks. Józefa Tischnera w Rajczy
34 - 370 Rajcza Rynek 2
tel. (33) 864 30 24, (33) 864 34 65, e-mail: szkola@grajcza.pl
WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJCZY


      DZIENNIK ELEKTRONICZNY

„Dobry Start” <kliknij na szczegóły>

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy pragnie przekazać Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych w Szkole Podstawowej, jak również poinformować o przysługujących Państwu prawach z tym związanych. 1.Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Rajczy ul. Rynek 2, e-mail: szkola@grajcza.pl
2.Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Dawid Nogaj , adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu
3. Dane będą przetwarzane w celu wypełniania zadań ustawowych lub statutowych Administratora danych osobowych, na podstawie przepisów obowiązującego prawa, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w punkcie 3 odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
7. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
8. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
10. Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu sprzeciwu lub wycofania zgody.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

INFORMACJE STAŁE KOMUNIKATY
 

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY
<kliknij na szczegóły>

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY 2016
RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY 2015
KLASY III GIMNAZJUM KOŃCZĄ SZKOŁĘ
W obecnym roku szkolnym dla wszystkich nauczycieli i pracowników niepedagogicznych składamy serdeczne podziękowanie za trud, pracę i poświęcenie.
Pragniemy by w waszej pamięci nasze dzieci pozostały długo i były miłym wspomnieniem, dlatego z pomysłem dyrektora dla was wszystkich składamy całą rabatkę kwiatów. niech kwitną długo, cieszą wszystkich, budują więź i pamięć.


 


KONKURS MATEMATYCZNO-FIZYCZNY O PUCHAR DYREKTORA

Klasy pierwsze:
 Kocoń Kinga             kl.1a 73 p.
 Hulbój Marcin           kl. 1b 67 p.
 Dziergas Mateusz      kl. 1c 60 p.
Klasy drugie:
 Omyła Jolanta          kl. 2a 61 p.
 Omyła Elżbieta         kl. 2a 45 p.
 Masłowska Paulina     kl. 2b 37 p.
Klasy trzecie:
 Figura Izabela           kl. 3a 47 p.
 Szczotka Katarzyna   kl. 3b 47 p.
 Dudys Karolina          kl. 3c 42 p.

W roku szkolnym 2013 – 2014 Puchar Przechodni Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy zdobyła klasa Ia - 108p.POCZET SZTANDAROWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM
2013 - 2014


PODZIĘKOWANIE DLA "GRUPY ŻYWIEC" I PANI HONORATY SZATANIK

Szczególne podziękowanie dla pani Honoraty Szatanik za zorganizowanie pomocy dla szkoły. W tym roku szkolnym otrzymaliśmy od "Grupy Żywiec" meble do klas szkoły podstawowej.
Dziękujemy !!!

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych
Koordynatorem naboru uczniów klas trzecich do szkół ponadgimnazjalnych jest p. M. Wójtowicz.


 • Inicjatywy Szkoły Podstawowej w Rajczy organizowane w roku obchodów Stulecia Niepodległości Polski
kwiecień/maj
1. Droga do niepodległości Polski i Włoch– kształtowanie postaw patriotycznych – Udział uczniów Szkoły Podstawowej z Rajczy w obchodach Święta Wyzwolenia Włoch w Lambrugo we Włoszech – 25 kwietnia.
2. Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wierszu i piosence. Dzień 4 maja Dniem biało – czerwonym w szkole „Moja biało – czerwona”.
3. Tydzień patriotyczny na szkolnej świetlicy „Za co kocham moja Ojczyznę” – 21 maja – 25 maja.
4. Album „100 wierszy dla Ojczyzny”.
czerwiec
1. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum „A to Polska właśnie”.
2. Bieg dla Niepodległej – Sztafeta 100/100.
3. 100 portretów na 100 lecie.
wrzesień
1. Konkurs fotograficzny – „O Niepodległości w mojej miejscowości”.
październik
1. Gra planszowo – dydaktyczna „Moja Ojczyzna”.
2. Konkurs matematyczno- fizyczny „100 liczb dla Niepodległej”.
3. Wieczór poetycko – muzyczny „Droga do Niepodległości”.
listopad
9 listopada 2018 Dzień Niepodległości w szkole – Dzień poświęcony zwieńczeniu inicjatyw i działań, które młodzież realizowała przez cały rok.
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
  w roku szkolnym 2017/2018
1. 6 października
2. 26 stycznia
3. 18,19,20 kwietnia
4. 30 kwietnia
5. 2 maja
6. 1 czerwca

 • Zajęcia z doradztwa zawodowego
  w roku szkolnym 2017/2018
Marzec 2018
klasa 7A - 13 marca 2018 r. (wtorek)
Klasa 7B -17 marca 2018 r. (wtorek)
Kwiecień 2018
klasa 7A - 10 kwietnia 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
Klasa 7B -17 kwietnia 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
Maj 2018
klasa 7A - 8 maja 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
Klasa 7B -15 maja 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
Czerwiec 2018
klasa 7A - 5 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
Klasa 7B -12 czerwca 2018 r. (wtorek) godz. 13.40
INICJATYWY SZKOŁY PODSTAWOWEJ w RAJCZY ORGANIZOWANE W ROKU OBCHODÓW STULECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
kwiecień/maj
1. Droga do niepodległości Polski i Włoch– kształtowanie postaw patriotycznych – Udział uczniów Szkoły Podstawowej z Rajczy w obchodach Święta Wyzwolenia Włoch w Lambrugo we Włoszech – 25 kwietnia.
2. Obchody Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja w wierszu i piosence. Dzień 4 maja Dniem biało – czerwonym w szkole „Moja biało – czerwona”.
3. Tydzień patriotyczny na szkolnej świetlicy „Za co kocham moja Ojczyznę” – 21 maja – 25 maja.
4. Album „100 wierszy dla Ojczyzny”.
czerwiec
1. Konkurs plastyczny dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum „A to Polska właśnie”.
2. Bieg dla Niepodległej – Sztafeta 100/100.
3. 100 portretów na 100 lecie.
wrzesień
1. Konkurs fotograficzny – „O Niepodległości w mojej miejscowości”.
październik
1. Gra planszowo – dydaktyczna „Moja Ojczyzna”.
2. Konkurs matematyczno- fizyczny „100 liczb dla Niepodległej”.
3. Wieczór poetycko – muzyczny „Droga do Niepodległości”.
listopad
9 listopada 2018 Dzień Niepodległości w szkole – Dzień poświęcony zwieńczeniu inicjatyw i działań, które młodzież realizowała przez cały rok.
ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA NAUKI I ROKU SZKOLNEGO:
19.06.2018r. wtorek. Zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć. Przygotowywanie programu artystycznego na zakończenie nauki i roku szkolnego. Konieczność sprawdzania obecności. Od godziny 14:00 wychowawcy i nauczyciele składają nagrody, listy gratulacyjne, wyróżnienia, które zostaną rozdane w dniu zakończenia nauki i roku szkolnego.
20.06.2018r. środa Zajęcia lekcyjne zgodnie z planem zajęć. Przygotowywanie programu artystycznego na zakończenie nauki i roku szkolnego. Konieczność sprawdzania obecności. Złożenie w gabinecie Wicedyrektora kluczyków i sprawozdanie w obecności ucznia stanu technicznego szafek uczniowskich w szatni.
Godz. 14:00 złożenie przez wychowawców klas w gabinecie dyrektora świadectw. Świadectwa odbiera sekretarz szkoły.
Przygotowanie sali gimnastycznej do uroczystości zakończenia nauki według planu rozmieszczenia. Dekoracja według koncepcji nauczycieli klas 3B SP, 7A gim
21.06.2018r czwartek Organizacja uroczystości zakończenia nauki:
klasy 1 – 3 SP godzina 08:55 Program artystyczny: klasa 2A p. H. Borowiec, istnieje możliwość występu klasy 3B p. Z. Ciurla, i pomagającej klasy 3A p. U. Kopeć.
Na uroczystości zakończenia nauki nastąpi: rozdanie nagród, wyróżnień w tym z działalności SKO.
Organizacja dalszych zajęć według planu wychowawców klas.
klasy 4 – 7 SP godzina 10:35 Program artystyczny: klasa 6B p. M. Kasztelnik.
Na uroczystości zakończenia nauki nastąpi: rozdanie nagród, wyróżnień w tym z działalności SKO.
Organizacja dalszych zajęć według planu wychowawców klas.
klasy gimnazjalne godzina 11:50 Do apelu zajęcia zgodne z planem. Program artystyczny: klasa 2A p. Cz. Legierski.
W uroczystości zakończenia nauki nastąpi: rozdanie nagród, wyróżnień w tym z działalności SKO
Po uroczystościach uczniowie pomagają rozłożyć krzesełka na sali gimnastycznej.
Uwaga: Zaproszenie gości (organ prowadzący, przedstawicieli banku i innych instytucji i urzędów na wręczenie nagród odpowiedzialna p. Wicedyrektor).
22.06.2018r. piątek. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018.
Godz. 07:45 Zbiórka uczniów i nauczycieli na boisku szkolnym. Sprawdzenie obecności przez wychowawców.
Godz. 08:00 Ustawienie uczniów do ceremonii podniesienia flagi na maszt. Wychowawcy klasy razem z klasą. Wychowawcy przedstawiają Dyrektorowi ilość uczniów na ceremonii. (Ceremoniał podniesienia flagi. Odśpiewane zostaną dwie zwrotki hymnu państwowego).
Godz. 08:10 Wyjście do kościoła.
Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy. Uczniowie SP – p. B. Jeleśniańska, uczniowie oddziałów gimnazjalnych p. M. Płoskonka. Dla tych uczniów zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńcze według planu wychowawców świetlicy.
Godz. 09:15 Powrót z kościoła.
Wejście na salę gimnastyczną SP wejściem od strony placu manewrowego autobusów. Zajęcie miejsc przez uczniów zgodnie z planem rozmieszczenia na apelu. Wychowawcy zajmują miejsca razem z klasą. Zwracam się z prośbą o szczególne zwrócenie uwagi na zachowanie uczniów klas 1 – 3.
Godz. 09:30 rozpoczęcie uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2017/2018 Apel przygotowują klasy: 3B SP p. Z. Ciurla, 7A SP p. Ewa Węglarz.
Godz. 11:00 rozejście się uczniów do klas na godzinę wychowawczą – spotkanie z wychowawcami, rozdanie świadectw.

18 czerwca (poniedziałek) podczas 4 lekcji odbędzie się próba: Jak śpiewać hymn Polski z szacunkiem i bez błędów
Zwroty podręczników do biblioteki:

1. 14.06.2018r.
Klasa – 1A godz. 08:00     klasa – 1B godz.08:30
Klasa – 2A godz. 09:00
Klasa – 3A godz. 09:30     klasa – 3B godz. 10:00      klasa – 3C godz. 10:30
Wychowawcy klas pomagają uczniom w przygotowaniu zestawu podręczników
i jego zwrocie.

2. 15.06.2018r
Klasa – 4A godz. 08:00     klasa – 4B godz. 08:30     klasa – 4C godz.09:00
Klasa – 5A godz. 09:30     klasa – 5B godz. 10:00     klasa – 6A godz. 10:30
Klasa – 6A godz. 11:00     klasa – 7A godz. 11:30     klasa – 7B godz. 12:00

3. 18.06.2018r
Klasa 2A gim. – godz. 08:00      klasa 2B gim – godz. 08:45      klasa 2C gim – 09:30
Klasa 3A gim – godz.10:35        klasa 3B gim – godz. 11:35


Nawiązując do obchodów jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, nauczyciele wychowania fizycznego przygotowali ogólnoszkolny bieg sztafetowy: 100 okrążeń na 100-lecie - "Sztafeta dla Niepodległej".

Bieg odbył się w środę 13 czerwca, wzięło w nim udział 200 uczniów ze wszystkich klas Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Trasę wyznaczały biało - czerwone chorągiewki. Barwy patriotyczne podkreślone były także strojami zawodników: uczniowie biegali parami, jeden w białym, drugi w czerwonym stroju, przekazując sobie biało - czerwone pałeczki.

Rozegrany został także mecz biało - czerwonych drużyn: nauczyciele - uczniowie (nauczyciele - drużyna czerwona, uczniowie - biała), który zakończył się wynikiem 8 : 5 dla drużyny białej.

Dalsze działania dla uczczenia wielkiego jubileuszu - w toku.

APEL – „bezpieczne i szczęśliwe wakacje”

1. Zwracamy się z prośbą do rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów Szkoły Podstawowej w Rajczy by zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji. Szczególnie zwracam uwagę na zagrożeniami, które mogą napotkać w tym czasie, m. in. podczas zabaw, uprawiania sportów wyczynowych, rekreacyjnych i wodnych oraz pieszych wędrówek. Apeluję o przestrzeganie bezpieczeństwa podczas kąpieli wodnych na otwartych akwenach wodnych i morzu, ukąszenia żmij, kleszczy oraz zachowanie ostrożności podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczulam również, by zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas letnich prac polowych w gospodarstwach rolnych i innych przedsiębiorstwach i zakładach.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rajczy
Marian Jeleśniański


Przygoda z przyrodą
W dniu 22 maja 2018 r. uczniowie naszej szkoły Radosław Ciurla (Vb) i Jan Wróbel (Va) brali udział w etapie powiatowym konkursu wiedzy o ochronie środowiska pn. „Przygoda z przyrodą”. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat walorów przyrodniczych powiatu żywieckiego i zagadnień ochrony środowiska, osiągając wysoki wynik. Gratulujemy, życząc dalszych sukcesów.dyplom

Ruch drogowy
Zajęcia z ruchu drogowego dla klasa czwartych z 4 czerwca (poniedziałek) zostają przełożone na późniejszy termin.
ZA CO KOCHAM SWOJA OJCZYZNĘ?
W dniach od 21 maja do 25 maja 2018 r. na świetlicy szkolnej odbył się cykl zajęć dla dzieci pod hasłem „Za co kocham swoja Ojczyznę”. Na początku wykonana została gazetka upamiętniająca setną rocznicę odzyskania niepodległości. Dzieci poznały wiele legend związanych z Naszą Ojczyzną. Wykonały prace plastyczne i techniczne, takie jak: godło, flaga, herb Rajczy czy Warszawy. Uczniowie poznali też wiele ciekawostek dotyczących Naszej Ojczyzny np. zabytki, Order Uśmiechu, ciekawostki turystyczne, kulinarne itp.

Podsumowanie działalności ekologicznej w Szkole Podstawowej w Rajczy.
W bieżącym roku szkolnym prowadzono wiele działań, które miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej uczniów oraz podejmowanie różnych zadań na rzecz ochrony środowiska w najbliższej okolicy. Główne działania szkoły to:
1. Zbiórka karmy dla psów i kotów ze Schroniska Żywiec Beskid. Przekazanie karmy połączone było z wycieczką do Schroniska.
2. Dokarmianie ptaków zimą- zbiórka karmy dla ptaków i rozdzielanie jej do 8 karmników znajdujących się na terenie szkoły.
3. Wyprawa do paśnika- wyłożenie karmy dla zwierząt leśnych połączone z rozpoznawaniem śladów i tropów zwierząt.
4. Akcja „zbieraj baterie” prowadzona od września 2017 r. do 11 maja 2018 r. Zebrano ok 65 kg zużytych baterii i przekazano do profesjonalnego recyklingu. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 15 czerwca 2018 r.
5. Akcja ekologiczna „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” to zbiórka elektrośmieci. Nasza szkoła zebrała 5600 kg, za co otrzymaliśmy ekwiwalent 1120 zł. Cała kwotę przeznaczyliśmy na szkolny sprzęt sportowy.
6. Akcja ekologiczna Dzień Ziemi 2018 pod hasłem: „Oddaj zużyty telefon komórkowy- atrakcyjne nagrody czekają”. W ramach tej akcji zebraliśmy około 5 kg. Telefonów komórkowych, które zostały przekazane do recyklingu. Szkoła otrzyma nagrodę oraz punkty z przeliczeniem na złotówki, za które wybierze materiały szkolne zgodnie z regulaminem. Ogłoszenie wyników – czerwiec 2018 r.
7. Zbiórka plastikowych zakrętek- trwa cały rok. Akcja ta ma charakter ekologiczny oraz charytatywny-gdyż zbiórką wspieramy dzieci potrzebujące pomocy. Zbiórka plastikowych zakrętek trwa nadal!
Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom, nauczycielom za duże zaangażowanie i wkład pracy włożony w działanie na rzecz ochrony środowiska prowadzone w naszej szkole. Mamy nadzieję, że akcje te wpłynęły na proekologiczne postawy uczniów, uwrażliwienie na potrzeby istot żywych oraz większa troskę o najbliższe otoczenie. Zachęcamy do dalszej współpracy, czekamy na nowe propozycje działa i pomysły na nowy rok szkolny 2018/2019.
obrazek

List Minister Edukacji Narodowej do uczniów, rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.<kliknij>

Akcja "Klapki dla Gambii"
Nasza szkoła bierze udział w Akcji "Klapki dla Gambii". Zachęcamy uczniów naszej szkoły do udziału w Akcji. Kosz na zbiórkę klapek u pedagoga szkolnego i w sekretariacie. Strona WWW Akcji Klapki dla Gambii<kliknij>

Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence.
W dniu 26 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w konkursie wokalno- recytatorskim "Odzyskanie przez Polskę niepodległości w wierszu, pieśni i piosence" zorganizowanym przez Delegaturę w Bielsku Białej. Przedstawicielem Szkoły Podstawowej nr 1 w Rajczy była Roksana Smyrak uczennica klasy IV b, która recytowała wiersz Marcina Wolskiego "Niepodległość" oraz Aleksandra Bednarz uczennica klasy VI b, która wystąpiła z wierszem Józefa Mączki "Wstań, Polsko moja!". Roksana zajęła 2. miejsce w swojej kategorii wiekowej. Natomiast Ola w swojej kategorii wiekowej zdobyła 1. miejsce i będzie reprezentować naszą szkołę na etapie wojewódzkim w Katowicach. Gratulujemy!

Wyjazd do zaprzyjaźnionej gminy Lambrugo 21- 25 kwietnia 2018 r.
Podczas wyjazdu nasi uczniowie i absolwenci Szkoły w Rajczy brali udział w wielu wycieczkach. Zwiedzili między innymi Mediolan i okolice jeziora Como. 24 kwietnia odbyło się spotkanie w zaprzyjaźnionej szkole w Merone we Włoszech. Jest to pierwsze spotkanie uczniów na żywo. Wcześniej uczniowie mieli okazję rozmawiać ze sobą podczas video-konferencji w ramach projektu e-twinning , który trwa już od 4 lat w naszej szkole. Uczniowie włoscy przedstawili krótkie wystąpienie i koncert muzyczny. Nasi uczniowie przygotowali plakat poświęcony Świętu Wyzwolenia Włoch obchodzonego 25 kwietnia i  Świętu Niepodległości 11 listopada. Na koniec uczniowie mieli okazje porozmawiać ze sobą w języku angielskim. 25 kwietnia uczestniczyli we mszy świętej i pochodzie z okazji Święta Wyzwolenie Włoch. Po obchodach odbył się turniej piłkarski. Dziękujemy Naszym uczniom za wzorową postawę i godne reprezentowanie naszej szkoły i gminy podczas całego wyjazdu!!
tekst alternatywny

XX WIOSENNYN ZLOT TURYSTYCZNO-EKOLOGICZNY "CZYSTE GÓRY 2018"
Dnia 21 kwietnia 2018 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w XX Wiosennym Zlocie Turystyczno- Ekologicznym "Czyste Góry 2018" w Gilowicach, którgo organizatorem był Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu Starostwa Powiatowego w Żywcu. W ramach zlotu zorganizowany został konkurs ekologiczno-krajoznawczy, w którym uczniowie: Gabriela Marszałek - klasa VIa zdobyła I miejsce oraz uczeń klasy VIb Tomasz Piątek zdobył III miejsce. Grupą 15 osobową opiekowały się Magdalena Omyła i Magdalena Kasztelnik. Gratulujemy.
Podsumowanie akcji ekologicznej „Szkole pomagamy i świat oczyszczamy”
Dziękujemy uczniom, rodzicom i mieszkańcom naszej miejscowości za udział i duże zaangażowanie w akcję zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego . Zebraliśmy 5600 kg elektrośmieci i otrzymaliśmy bon w wysokości 1120 zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe. Nasza szkoła wybierze nagrody w postaci sprzętu sportowego firmy: Sportpoland. Przypominamy, że do 11.05.2018r. trwa akcja „Zbieraj baterie” oraz bezterminowo zbiórka plastikowych zakrętek. Liczymy na dalsze zaangażowanie uczniów w działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Dziękujemy za współpracę. foto

Wiedza waży...
Na lekcjach przyrody w kl. IV -VI uczniowie Szkoły Podstawowej w Rajczy zastanawiali się, jak rozwiązać problem przeciążonych plecaków uczniów. Po dyskusji sformułowano następujące wskazówki:
-codziennie pakujemy plecak zgodnie z planem lekcji,
-nie zabieramy do szkoły rzeczy zbędnych, np. zabawek, pamiętników, albumów, podwójnych piórników,
-atlasy, ćwiczenia, podręczniki możemy zostawić w szafce, jeśli nie mamy zadania domowego,
-artykuły papiernicze, kredki, farby itp. zostawiamy w szafce i zabieramy na lekcje w razie potrzeby,
-plecak nosimy na obu ramionach,
-przy zakupie plecaka zwracamy uwagę ma usztywnioną ściankę przylegającą do pleców, szerokie szelki,
-nakłaniamy uczniów, aby zostawiali w swoich szkolnych szafkach rzeczy, które niekoniecznie musimy nosić w plecakach z domu do szkoły i ze szkoły do domu.
Pamiętajmy, że waga plecaka szkolnego nie powinna przekraczać 10 - 15% masy ciała dziecka.
Zbyt ciężki plecak na plecach powoduje trudności z przemieszczaniem się, dyskomfort i ból, który z czasem prowadzi do schorzeń kręgosłupa, kłopotów z kolanami, stopami a także do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego. plakat

Akcja ekologiczna "Szkole pomagamy i świat oczyszczamy".
Zachęcamy rodziców i uczniów do zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - "wszystko co na prąd i na baterie" np. lodówki, piece ektryczne , mikrofalówki, odkurzacze, tostery, komputery i ich części, zegary, wagi, kalkulatory, telefony, radia, telewizory, wiertarki, gry video itp na rzecz Szkoły Podstawowej w Rajczy. Zbiórka odpadów będzie prowadzona od 19.03.2018 r. do 6.04.2018 r. Miejsce składowania odpadów - 2 garaż na placu szkoły. Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły. Za zebrane elektrośmieci szkoła otrzymuje ekwiwalent wymienny na nagrody rzeczowe np. sprzęt sportowy. Zachęcamy do współpracy!

Operator zbiórki: Green Office Ecologic<kliknij>
Projekt profilaktyczny dla kl. IV - VII Szkoły Podstawowej.
"Nie sięgaj po środki uzależniające" - realizacja, marzec 2018 r.
Głównym celem tego projektu było promowanie śród uczniów życia wolnego od uzależnień oraz uświadomienie negatywnego wpływu środków uzależniających na zdrowie i funkcjonowanie człowieka.
Ponadto pobudzano uczniów do aktywności, współpracy w grupie, sprawnej komunikacji w celu ograniczenia występowania zachowań ryzykownych.
Podjęte działania:
1. Lekcje wychowawcze w klasach IV - V "Nie dla papierosów i alkoholu", klasy VI - VII Prezentacja multimedialna - "Dopalaczom mówimy Nie!".
2. Konkurs plastyczny: kl. I - III "Nie pal papierosów" kl. IV - VII "Antyreklama dla alkoholu, narkotyków, papierosów".
3. Konkurs wiedzy o uzależnieniach dla klas IV - V i VI - VII.
4. Znaki ostrzegające przed wpływem uzależnień na zdrowie człowieka zamieszczone na drzwiach sal lekcyjnych.
5. Gazetki szkolne- "Nie dla uzależnień".
6. Przedstawienie profilaktyczne: "XXI wiek - bez uzależnień".
22 marca 2018 r. - Podsumowanie projektu, ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i konkursu wiedzy, wręczenie dyplomów i nagród ufundowanych przez Radę Rodziców. Dziękujemy za współpracę. Organizatorzy.

Warsztaty tradycyjnej Palmy Wielkanocnej.
20 marca 2018 r. dzieci ze Szkoły w Rajczy brały udział w warsztatach z tworzenia tradycyjnej Palmy Wielkanocnej, organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Żywcu i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy, które odbyły się w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Zarzeczu. Warsztaty rozpoczęła nauka robienia kwiatów z bibuły, a kolejno wicie tradycyjnej Palmy Wielkanocnej. Pod okiem fachowców w odpowiedni sposób dobierano materiały, z których wito palmy. Efekty pracy dzieci i młodzieży można podziwiać w galerii.<kliknij>
NABORY DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W GMINIE RAJCZA.<kliknij>
Plik do pobrania:  WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJCZY
Nowe wyposażenie dla uczniów w Szkole Podstawowej w Rajczy.
Szkoła Podstawowa w Rajczy w 2017 r. zakupiła 3 nowe tablice interaktywne wraz z projektorami oraz głośnikami w ramach otrzymanej dotacji z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”. Środki pochodziły z dotacji 14 000 zł oraz wkładu własnego 3 500 zł. W ramach środków własnych w szkole powstała także nowa pracownia językowa do nauki języków obcych.
tablica pracownia

Prawie jak studenci.
W dniu 13 lutego 2018 r. uczniowie klasy 3a i 3b naszego gimnazjum mogli poczuć się jak prawidziwi studenci, a wszystko to za sprawą warsztatów fizycznych pt. „Doświadczenia obowiązkowe – powtórka przed egzamiem gimnazjalnym”, które odbyły się w Pracowni Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie pod okiem pracowników uniwersytetu mogli sami wykonać projekty 14 obowiązkowych w gimnazjum doświadczeń fizycznych, a każde z nich poprzedzone zostało powtórką najważniejszych praw i wzorów. Jak się okazało warsztaty te były nie tylko nauką ale i świetną zabawą.

KOMUNIKAT 16/13/02/2018
W sprawie: organizacji pracy szkoły w podczas rekolekcji wielkopostnych.
Plik do pobrania:  ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY
Piątek 26. 01. 2018 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Świetlica szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem.
Ferie zimowe 26. 01. 2018 r. - 11. 02. 2018 r.
Od 12. 02. 2018 będzie obowiązywał nowy plan lekcji, proszę zapoznać się ze zmianami na stronie internetowej szkoły. Wszystkim Nauczycielom i Uczniom życzymy odpoczynku i bezpiecznych ferii.

ZEBRANIE Z RODZICAMI - 23.01.2018 r. (wtorek) godzina 17.00
1. Ogólne spotkanie na sali gimnastycznej (17.00 - 17.30)
2. Spotkanie rodziców z wychowawcami klas (17.30 - 18.30)
3. Konsultacje z nauczycielem doradztwa zawodowego (sala 118)
4. Konsultacje z nauczycielami uczącymi (na jadalni)
5. Konsultacje z pedagogami szkolnymi (sala 007)
6. Konsultacje z psychologiem (sala 006)
Przydział sal
Klasa 1A SP p. Jolanta Kuchejda
Klasa 1B SP p. Lucyna Wiercigroch
Klasa 2A SP p. Henryka Borowiec
Klasa 3A SP p. Urszula Kopeć
Klasa 3B SP p. Zofia Ciurla
Klasa 3C SP p. Ewa Matlak
Klasa 4A SP p. Karolina Gawron
Klasa 4B SP p. Jolanta Wolańska
Klasa 4C SP p. Monika Karczewska
Klasa 5A SP p. Edyta Lach
Klasa 5B SP p. Marcin Dratnal
Klasa 6A SP p. Małgorzata Grygny
Klasa 6B SP p. Magdalena Kasztelnik
Klasa 7A SP p. Ewa Węglarz
Klasa 7B SP p. Dorota Salachna

122
009
124
121
120
123
010
237
008
232
227
234
236
223
112
Klasa 2A PG p. Czesław Legierski
Klasa 2B PG p. Joanna Zięba
Klasa 2C PG p. Jolanta Kręcichwost
Klasa 3A PG p. Janina Legierska
Klasa 3B PG p. Magdalena Omyła
115
114
119
230
117

"Razem przeciwko agresji"
Razem przeciwko agresji - to projekt wychowawczo - profilaktyczny realizowany w listopadzie w kl. I - VII Szkoły Podstawowej.
W ramach tego projektu realizowaliśmy wiele zadań, a najważniejsze cele to:
1. Opanowanie i przezwyciężenie złości przez uczniów naszej szkoły.
2. Poznanie podstawowych przyczyn agresji wśród dzieci i młodzieży.
3. Stopniowe eliminowanie aktów agresji fizycznej i psychicznej.
4. Poznanie metod pozwalających na pokojowe rozwiązywanie problemów.
5. Stwarzanie między uczniami w klasie i szkole jasnych zasad zapobiegających zachowaniom agresywnym.
Nasze działania:
- diagnoza zagrożeń agresją i przemocą - ankieta dla uczniów kl III - VII.
- lekcje wychowawcze w kl. IV - VII "Radzę sobie z agresją własną i innych.
- gazetki w klasach - "Stop agresji"!
- konkurs na plakat - w kl. I - III "Zachowujemy się grzecznie i kulturalnie", w kl. IV - VII "Jestem asertywny - nie złośliwy".
- fraszki, rymowanki nt. zagrożeń płynących z agresji.
- przedstawienie "Sposób na dręczyciela" połączone z prezentacją piosenek zachęcających do szacunku i życzliwości - kl. V - VII.
- pedagogizacja rodziców.
W ATMOSFERZE WZAJEMNEGO ZAUFANIA, ŻYCZLIWOŚCI, AKCEPTACJI NIE MA MIEJSCA DLA AGRESJI.

Akcja "Zakrętki dla Krystiana"
Zachęcamy wszystkich uczniów do zbiórki plastikowych zakrętek dla Krystiana. Zbiórka trwa cały rok. Zakrętki można składać w sali 237.plakat

PODZIĘKOWANIE
Podziękowania dla uczniów i rodziców za zaangażowanie w akcje zbierania karmy dla zwierząt ze Schroniska Beskid Żywiec. Zebrano 172,6 kg karmy suchej i 90 puszek. Przekazanie karmy odbyło się 17.11.2017r i połączone było z warsztatami gdzie uczniowie poznali warunki życia zwierząt, ich potrzeby. Uczniowie pełni wrażeń i zadowoleni wrócili do szkoły, twierdząc, że akcję zbierania karmy musimy jeszcze powtórzyć.W dniu 1.12.2017r schronisko dla zwierząt odwiedzą uczniowie klas młodszych. Myślę, że będą zadowoleni i zainspirowani do dalszych działań na rzecz bezdomnych zwierząt. Organizator.

Spotkanie z rodzicami
28 listopada 2017 r. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami, na którym omówione zostaną wyniki w nauce i zachowaniu uczniów, przedstawiony zostanie plan pracy i główne założenia Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018 oraz sprawy bieżące.
Profilaktyka Wirusowego Zapalenia Wątroby typu A
Państwowy Inspektorat Sanitarny w Żywcu informuje, że w związku z dalszym dynamicznym wzrostem liczby przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu A (WZW A) w województwie śląskim na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Katowicach (http://www.wsse.katowice.pl), co dwa tygodnie aktualizowane są informacje dotyczące zachorowań na WZW A.
UWAGA!
Zbieramy suchą karmę dla psów, kotów schroniska dla bezdomnych zwierząt. Mile widziana karma w puszkach. Akcja trwa od 30 października do 15 listopada 2017 r. Karmę proszę znosić do sali 237.
Program działalności ekologicznej w SP Rajcza
Główne cele:
- kształtowanie postaw proekologicznych uczniów,
- rozwijanie u uczniów zainteresowania przyrodą, jej pięknem i różnorodnością,
- podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,
- wyrabianie u uczniów odpowiedzialności za stan środowiska.
Zadania do realizacji
1. Udział klas w sprzątaniu otoczenia.
2. Konkurs na najładniej ukwieconą salę lekcyjną.
3. Światowy tydzień ochrony zwierząt - zbieranie karmy dla zwierząt dla Schroniska "Beskid Żywiec".
4. Akcja "Zbieraj baterie".
5. Akcja "Zbieramy plastikowe nakrętki".
6. Piękno i urok jesiennego krajobrazu - konkurs na szkolny plakat.
7. Akcja "Pomóż zwierzętom przetrwać zimę"- dokarmianie ptaków, zbiórka karmy.
8. Zima w pejzażu - konkurs fotograficzny.
9. Ogród moich marzeń - konkurs plastyczny.
10. 22 czerwca - Dzień Ziemi - wystawa zwierząt.
11. Konkurs ekologiczny "Ziemię mamy tylko jedną".
12. Wycieczka do rezerwatu przyrody.

Apel z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej odbędzie sie 16 października o godz. 10.50 . W czasie akademii uczniowie klas 1 Szkoły Podstawowej im. ks. J. Tischnera złożą uroczyste ślubowanie.
Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603) oraz opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców z dnia 12 września a także opinii Samorządu Uczniowskiego z dnia 28.09.2017r. Ustala się w Szkole Podstawowej w Rajczy następujące dodatkowe dni wolne od nauki w roku szkolnym 2017/2018:
6 października
26 stycznia
18,19,20 kwietnia
30 kwietnia
2 maja
1 czerwca
Dyrektor
W dniu 6 października 2017 r. zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w szkolnej świetlicy. W tym dniu szkolna stołówka będzie nieczynna.

 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rajczy odbędzie się w dniu 12 września 2017 r. (wtorek) o godzinie 14:30.

 2. W dniu 12.09.2017 r. (wtorek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej w Rajczy odbędzie się spotkanie z rodzicami. Ze względu na ważność omawianych spraw (m. in. wybór Rad Klasowych i Rady Szkoły, organizacji Roku Szkolnego 2017/2018, sposobu i metod ubezpieczenia uczniów) uprasza się o jak najliczniejsze przybycie.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2017 - 2018

 1.Porządek rozpoczęcia roku szkolnego:

  Przywozy dzieci w dniu 04.09.2017r.
  Rajcza Dolna -       7:20 plac "U Zduna"
  Nickulina -             7:30 ze "Świńskiego Rynku"
  Sól Bór -                7:10
  Zagajka  -              7:20 Remiza
  Rycerka Dolna -     7:10 most na Rycerki

  04. 09. 2017r. (poniedziałek)

  07:45 - Zbiórka na podwórku szkolnym uczniów. Sprawdzenie przez wychowawców      obecności. (Wszyscy uczniowie obowiązkowo obecni na podwórku szkolnym skąd wychodzą do kościoła lub przechodzą na zajęcia świetlicowe).

  08:00 - Podniesienie flagi na maszt. (Ceremoniał podniesienia flagi).

  08:05 - Wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy p. Beaty Jeleśniańskiej (SP)
i p. Małgorzaty Płoskonka (PG). Dla tych uczniów zorganizowane zostaną na czas nabożeństwa zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia świetlicowe odbędą się w salach: SP 240 świetlica, PG – jadalnia szkolna

  08:15 - Msza święta rozpoczynająca nowy rok szkolny.

  UWAGA
Wszystkich uczniów obowiązuje zbiórka na boisku szkolnym o godzinie 07:45. Uczniowie nie czekają na rynku i przed kościołem na nabożeństwo! W stosunku do tych którzy nie uczestniczą w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego na boisku szkolnym wyciągnięte zostaną konsekwencje.

  09:10 - Powrót z kościoła i zajęcie miejsc na sali gimnastycznej SP.

  09:20 - Rozpoczęcie uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny 2017/18 .

- ceremoniał sztandaru i hymnu,
- powitanie zaproszonych gości i wystąpienie dyrektora,
- omówienie zadań szkoły w roku szkolnym 2017/18,
- wystąpienia zaproszonych gości,
- omówienie organizacji pracy świetlicy i żywienia (kierownik świetlicy),
- omówienie organizacji pracy szkoły (wicedyrektor),
- wspomnienie 78 rocznicy wybuch II wojny światowej,
- wyprowadzenie sztandarów,
- występ artystyczny uczniów,
  Nauczyciel prowadzącyp. J. Wolańska
  Nauczyciel wspierający – p. K. Nocoń
  Program artystyczny – klasa :
  2B PGp. J.Kręcichwost
  Przygotowanie techniczne uroczystości: p. K. Oleś, p. W. Porwisz
  Opracowanie muzyczne – p. M. Wójtowicz
  Dekoracja szkoły i sali – p. M. Płoskonka.

  10:10 - Rozejście się uczniów na pierwszą lekcję wychowawczą – (przekazanie informacji o podziale godzin, rozdanie deklaracji uczestnictwa w nauce religii, przekazanie informacji o ubezpieczeniu, rozdanie kart deklaracji na zajęcia 4 – lekcji wf, do świetlicy, przekazania informacji związanej z organizacją nauki w nowym roku szkolnym.

  11:05 - Rozejście się i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.
  Sól - 10:45
  Rajcza Dolna - 10:15
  Nickulina - 10:30
  Rycerka Dolna - 10:45


Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje. <kliknij na szczegóły> Wyprawka szkolna:
Wyprawka ucznia pierwszej klasy SP w roku szkolnym 2017/18.
Wyprawka ucznia drugiej klasy SP w roku szkolnym 2017/18.
Wyprawka ucznia trzeciej klasy SP w roku szkolnym 2017/18.
Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w wakacje. <kliknij na szczegóły>

ROK SZKOLNY 2016/2017

 
 • Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
  w roku szkolnym 2016/2017
     Szkoła Podstawowa:
1. 14 października
2. 31 października
3. 3 luty XXX Rajd Chłopski
4. 2 maja
5. 21 kwietnia (egzamin j. w PG)
6. 16 czerwca
     Publiczne Gimnazjum:
1. 14 października
2. 31 października
3. 3 luty XXX Rajd Chłopski
4. 19 kwietnia
5. 20 kwietnia
6. 21 kwietnia
7. 2 maja
8. 16 czerwca

Zajęcia dla dorosłych:
 • Język włoski - piątek 19:00
 • Język angielski - wtorek 19:00
 • Informatyka - środa 19:00
  1 Apel porządkowy
  3 Apel porządkowy
  Pierwsze spotkanie z rodzicami
  Zaproszenie na spotkanie z autorem książek dla dzieci <kliknij na szczegóły>


 • ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016 – 2017 <kliknij na szczegóły>
  ORGANIZACJA ZAKOŃCZENIA NAUKI W ZESPOLE SZKÓŁ W RAJCZY W ROKU SZKOLNYM 2016 – 2017 <kliknij na szczegóły>
  PLAN ROZMIESZCZENIA UCZNIÓW I RODZICÓW NA APELU PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO <kliknij na szczegóły>
  Nabór do szkół ponadgimnazjalnych (adres do rejestracji uczniów)
  <kliknij na szczegóły>

  Koordynatorem naboru uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Rajczy do szkół ponadgimnazjalnych jest p. M. Wójtowicz.
  Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 <kliknij na szczegóły>
  Rekrutacja do klasy pierwszej w Zespole Szkół w Rajczy
 • Zarządzenie w sprawie rekrutacji
 • Wniosek zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej
 • Potwierdzenie woli zapisu dziecka
 • Terminarz naboru

  „Konkurs Piosenki Turystycznej” – 09.06.2017r. (piątek).

     Organizacja konkursu według ustaleń z dyrektorem GOKiS i ZS w Rajczy.
  Organizator p. K. Waligóra przygotowuje szczegółowy regulamin, kieruje pracami oraz organizuje promocję konkursu.
  08:45 -rozpoczęcie konkursu,
  13:30 - przewidywane zakończenie konkursu.
    Konkurs mogą oglądać uczniowie, jeżeli nauczyciele uczący lub zastępujący w tym dniu, sami zorganizują wyjście do Centrum Kultury.


  „Dzień Dziecka” – 01.06.2017 (czwartek).
  Według ustaleń z Samorządem Szkoły i Radą Rodziców.

 • Działania dla I etapu edukacyjnego:
  08:00 – 10:00 zabawa.
  10:00 – 10:45 happening czytelniczy
  10:50 – 11:15 obiad i poczęstunek.
  11:15 zajęcia zgodnie z planem lekcji.
 • Działania dla II etapu edukacyjnego:
  08:00 – 10:00 zajęcia sportowe.
  10:00 – 10:45 happening czytelniczy.
  10:50 – 11:15 poczęstunek.
  11:15 – 11:30 obiad
  11:30 zajęcia zgodnie z planem.
 • Działania dla III etapu edukacyjnego:
  08:00 – 08:45 zajęcia lekcyjne i poczęstunek Rady Rodziców.
  08:55 – 10:00 pokazy strażackie.
  10:00 – 10:45 happening czytelniczy
  10:50 – 11:35 zajęcia z wychowawcami.
  11:35 – 11:55 obiad.
  11:55 zajęcia zgodnie planem lekcji.

  OGÓLNOPOLSKA AKCJA MASOWEGO CZYTANIA
  DZIAŁANIA W RAJCZY PODJĘTE W 01.06.2017R.

    09:55 – wyjście uczniów na akcję czytelniczą ze szkoły i zajęcie miejsc w centrum
               w Rajczy,
    10:00 – rozpoczęcie akcji.

  Nauczyciele odpowiedzialni za uczniów:
  Obszar_1        klasy 2A SP, 2B SP, 2C SP, 5B SP – 85 uczniów.
                        p. U. Kopeć, p. Z. Ciurla, p. E. Matlak, p. M. Kasztelnik, p. J. Ryłko,
                        p. D. Salachna.
  Obszar_2        klasy 3A PG, 3B PG, 3C PG – 63 uczniów.
                        p. K. Oleś , p. I. Cieśla, p. K. Gawron, p. R. Iwanek, p. K. Nocoń
  Obszar_3         klasy 5A SP, 6A SP, 2A PG, 2B PG – 92 uczniów.
                        p. M. Grygny, p. E. Węglarz, p. M. Omyła, p. J. Legierska,
                        p. G. Dobras, p. J. Wolańska, p. K. Lach – Kurek
  Obszar_4         klasy 4A SP, 4B SP, 1A PG, 1B PG, 1C PG – 100 uczniów.
                        p. E. Lach, p. M. Dratnal, p. I. Ciurla, p Cz. Legierski, p. J. Zięba,
                        p. J. Kręcichwost

    Dnia 22.05.2017 (poniedziałek) nastąpi zmiana podziału godzin, szczegóły w dzienniku elektronicznym.

  PROGRAM OBCHODÓW UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 35 – LECIA REGIONALNEGO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA „RAJCUSIE”
  <kliknij na szczegóły>


  JAK UZYSKAĆ KARTĘ ROWEROWĄ? <kliknij na szczegóły>

  27 kwietnia (czwartek) godzina 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

  Wykaz sal do spotkań z wychowawcami:
  Przydział sal:
  Klasa 1A SP p. Henryka Borowiec
  Klasa 2A SP p. Urszula Kopeć
  Klasa 2B SP p. Zofia Ciurla
  Klasa 2C SP p. Ewa Matlak
  Klasa 3A SP p. Jolanta Kuchejda
  Klasa 3B SP p. Lucyna Wiercigroch
  Klasa 3C SP p. Katarzyna Grygny
  Klasa 4A SP p. Edyta Lach
  Klasa 4B SP p. Marcin Dratnal
  Klasa 5A SP p. Małgorzata Grygny
  Klasa 5B SP p. Magdalena Kasztelnik
  Klasa 6A SP p. Marian Jeleśniański
  124
  121
  120
  123
  122
  009
  008
  232
  233
  236
  234
  237
  Klasa 1A PG p. Czesław Legierski
  Klasa 1B PG p. Joanna Zięba
  Klasa 1C PG p. Jolanta Kręcichwost
  Klasa 2A PG p. Magdalena Omyła
  Klasa 2B PG p. Janina Legierska
  Klasa 3A PG p. Dorota Salachna
  Klasa 3B PG p. Irena Cieśla
  Klasa 3C PG p. Monika Karczewska
  112
  114
  225
  117
  230
  115
  113
  227

  Komunikat w sprawie organizacji i przeprowadzenie egzaminu dla uczniów klasy trzeciej jednostki PG w Zespole Szkół w Rajczy.


    Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Rajczy oraz Grupa Rowerowa "Rozkręć wiarę" zapraszają uczniów i rodziców na Spotkanie z Kulturą Armenii, które odbędzie się 20.04. 2017 roku o godzinie 11:30 w Centrum Kultury w Rajczy.
   Program:
   1. tańce narodowe Armenii.
   2. gra na instrumentach narodowych.
   3. smakołyki armeńskie.
   4. audiowizualne prelekcje na temat Armenii.

  W dniach 19 - 21 kwietnia trwają egzaminy gimnazjalne.
  Dla uczniów klas 1 i 2 gimnazjum dnie te są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  Uczniowie szkoły podstawowej w dniach 19 - 20 kwietnia uczą się zgodnie z planem zajęć.
  Dzień 21 kwietnia dla uczniów szkoły podstawowej jest dniem wolnym do zajęć dydaktycznych zgodnie z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji roku szkolnego.
  Świetlica szkolna w dniach 19 -21 kwietnia jest czynna od 7:00 - 15:30.
    Plan lekcji dla uczniów nie jadących na wycieczkę 05.04.2017:

   Klasa 4:
   1. w-f
   2. j.angielski
   3. religia
   4. matematyka
   5. matematyka

   Klasa 5:
   1. matematyka
   2. historia
   3. matematyka
   4. przyroda
   5. j.polski

    W dniu u 31.03.2017 w ZS w Rajczy nie będzie żywienia (herbaty oraz obiadu). Zostaną zorganizowane zastępstwa zajęcia dydaktyczno - wychowawcze.
    Świetlica będzie czynna od godziny 7:00 - 16:00.

  Z dniem 13.03.2017r nastąpi zmiana podziału godzin. Nowy podział godzin będzie obowiązywał od dnia 16.03.2017r. (czwartek).


  Organizacja pracy szkoły podczas rekolekcji wielkopostnych.


  23 lutego w godzinach 8:00 - 15:00 odbędą się warsztaty aktywności społecznej i obywatelskiej w ramach projektu "Uwalniamy Energię Społeczną"

  Tematyka warsztatów:
   1. Szkolne Koło Wolontariatu - jak mogę w nim działać?
   2. Analiza potrzeb
   3. Analiza zasobów - mapa społeczna
   4. Praca metodą projektu
   5. Działalność społeczna - pierwszy krok na rynku pracy. Analiza
  Trener - p. Sz.Waluś

  Godziny pracy biblioteki w okresie: 13.02.2017 do 17.02.2017


    28-29 stycznia 2017 roku na hali sportowej w ZS im. Armii Krajowej w Bielsku – Białej na Osiedlu Beskidzkim, rozegrane były IX Halowe Finały turnieju Bosko cup. Z przyjemnością informujemy, że drużyna z Rajczy uczniowie ZS w Rajczy po raz trzeci z rzędu ,pierwszy raz w historii turnieju zdobyli tytuł mistrzowski.

  Więcej informacji, ciekawe artykuły, zdjęcia , wywiady i komentarze ...
  <kliknij na szczegóły>


  Harmonogram dowozów i odwozów uczniów ZS w Rajczy 04.02.2017 (sobota)

  Przywóz uczestników korowodu:
  p.G.Wydra
   9:15 - Rycerka Dolna
  p.H.Mika
   8:30 - Sól Słanice do skrzyżowania
   9:15 - Nickulina
  p.B.Bogdał
   8:50 - Sól od OSP do Cegliny
   9:15 - Rajcza Dolna

  Odwóz uczestników korowodu:
  p.H.Mika

   11:30 - odwóz do Nickuliny
   11:50 - odwóz do Soli Słanic
  p.G.Wydra
   11:30 - odwóz do Rycerki Dolnej
  p.B.Bogdał
   11:30 - odwóz do Rajczy Dolnej i Nickuliny
   11:50 - odwóz do Soli OSP

  Organizacja pracy szkoły w dniach 02.02.2017 – 04.02.2017.


  Zabawa karnawałowa odbędzie się w dniu 02.02.2017 dla uczniów Zespołu Szkół w Rajczy

  Klasy 1-3 szkoły podstawowej w godzinach 8:00 - 11:25, z przerwą na śniadanie i obiad
  Po zabawie odwóz uczniów korzystających z dowozów
  Klasy 4-6 szkoły podstawowej w godzinach 11:45 - 14:20
  Po zabawie odwóz uczniów korzystających z dowozów
  Klasy 1-3 gimnazjum w godzinach 15:30 - 19:00

  Harmonogram odwozów uczniów dla gimnazjum:
  Rycerka Dolna - po lekcjach 14:10
  Sól - po lekcjach 13:40
  Rajcza Dolna, Nickulina - po lekcjach 14:30

  Przywóz uczniów gimnazjum na zabawę:
  Rycerka Dolna - 15:20 w stałych miejscach
  Sól - 15:20 w stałych miejscach
  Rajcza Dolna, Nickulina - 15:45 w stałych miejscach

  REGULAMIN DYSKOTEKI


  Z dniem 16.01.2017r nastąpi zmiana podziału godzin. Nowy podział godzin będzie obowiązywał od dnia 30.01.2017r. (poniedziałek).

  Organizacja przywozów uczniów 30 stycznia:

   Nickulina o godz. 7. 15 ze "Świńskiego Rynku"
   Rajcza Dolna autobus biały i zielony godz. 7.45 "U Zduna" .

  Zabawa dyskotekowa dla uczniów odbędzie się 02.02.2016r. Szczegóły opiekun samorządu uczniowskiego.

  M. Jeleśniański.


  Spotkanie z terapeutami z Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja” w Bielsku Białej


  Ferie zimowe trwają od 16 do 29 stycznia 2017r.

    W czasie ferii zapraszamy do skorzystania z księgozbioru naszej biblioteki
  Biblioteka będzie czynna:

   20 stycznia (piątek) w godzinach - 9:30 - 12:30
   25 stycznia (środa) w godzinach - 9:30 - 12:30

    Zwraca się uwagę wszystkim wypoczywającym dzieciom na feriach zimowych o zachowaniu bezpieczeństwa.
  Szczególne miejsca stwarzające zagrożenia to: ślizgawki na zbiornikach wodnych i rzekach, stoki górskie do uprawiania sportów zimowych, bywanie
  w nieodpowiednim towarzystwie oraz miejsca o nasilonym ruch drogowym.

  Ze względu na możliwości informatyczne dziennika elektronicznego pierwszy semestr kończy się 13 stycznia (piątek). Do tego czasu należy uzupełnić wszystkie brakujące wpisy.


  Komunikat
  W związku z organizacją zimowiska w Zespole Szkół w Rajczy w dniu 13 stycznia (piątek) zajęcia dydaktyczne odbywają się do godz. 11.30.

   Organizacja obiadów 13 stycznia:
   Klasy 1-3 szkoły podstawowej godz. 10.20
   Klasy 4-6 szkoły podstawowej godz. 10. 35

   Gimnazjum godz. 11.35

  Organizacja odwozów uczniów 13 stycznia:

   Rajcza Dolna, Nickulina – szkoła podstawowa – 11. 40
   Rajcza Dolna, Nickulina – gimnazjum godz. 12.00
   Sól – całość godz. 12.00
   Rycerka Dolna - całość 12.20 ( uczniowie oczekują na świetlicy na odwóz)

   Komunikat

  W sprawie:
  Organizacja zakończenia pierwszego okresu nauki oraz bezpieczeństwa uczniów podczas ferii zimowych.

  10 stycznia (wtorek) o godzinie 14:00 w sali 236 odbędzie się konferencja klasyfikacyjna dla jednostki Szkoły Podstawowej za I semestr.
  10 stycznia (wtorek) o godzinie 15:30 w sali 115 odbędzie się konferencja klasyfikacyjna dla jednostki Publicznego Gimnazjum za I semestr.
  11 stycznia (środa) godzina 14:00 w jadalni odbędzie się konferencja plenarna.

  11 stycznia (środa) godzina 16:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

  Podczas zebrania ogólnego na sali gimnastycznej SP zorganizowane zostanie spotkanie rodziców z terapeutami z Ośrodka Wychowania i Terapii „Nadzieja” w Bielsku Białej, ponadto omówione zostaną sprawy bieżące. Po spotkaniu ogólnym rodzice rozchodzą się do wyznaczonych klas na spotkanie z wychowawcami.

  Wykaz sal do spotkań z wychowawcami:
  Przydział sal:

  Klasa 1A SP p. Henryka Borowiec
  Klasa 2A SP p. Urszula Kopeć
  Klasa 2B SP p. Zofia Ciurla
  Klasa 2C SP p. Ewa Matlak
  Klasa 3A SP p. Jolanta Kuchejda
  Klasa 3B SP p. Lucyna Wiercigroch
  Klasa 3C SP p. Katarzyna Grygny
  Klasa 4A SP p. Edyta Lach
  Klasa 4B SP p. Marcin Dratnal
  Klasa 5A SP p. Małgorzata Grygny
  Klasa 5B SP p. Magdalena Kasztelnik
  Klasa 6A SP p. Genowefa Dobras
  124
  121
  120
  123
  122
  009
  008
  232
  233
  236
  234
  237
  Klasa 1A PG p. Czesław Legierski
  Klasa 1B PG p. Joanna Zięba
  Klasa 1C PG p. Jolanta Kręcichwost
  Klasa 2A PG p. Magdalena Omyła
  Klasa 2B PG p. Janina Legierska
  Klasa 3A PG p. Dorota Salachna
  Klasa 3B PG p. Irena Cieśla
  Klasa 3C PG p. Monika Karczewska
  112
  114
  225
  117
  230
  115
  113
  227
  Na radę pedagogiczną w dniu 10 stycznia należy przygotować:
  - Sprawozdania wychowawców klas. (Zał. Ark. Spraw. Wych.)
  Wykaz ilości rodziców na wywiadówkach, wykaz zagadnień pedagogicznych rodziców, wykaz wycieczek zgodnie z planem wycieczek i pozaplanowych, wykaz imprez klasowych z uwzględnieniem ich celowości.
  Wykaz uczniów z osiągnięciami (wszystkie osiągnięcia).
  - Wykaz uczniów z ocenami niedostatecznymi. (Zał. ogólny).
  - Uzasadnienie ocen niedostatecznych. (Zał. specjalny).
  - Wykaz ogólny uczniów (bez nazwisk i imion) dla których wprowadzone zostały dostosowania. Uwagi realizacji programu z dostosowaniami. (Zał. ogólny).
  - Uwagi dotyczące procesu dydaktycznego. (Zał. ogólny).

  Na radę pedagogiczną w dniu 11 stycznia należy przygotować:
  - Każdy nauczyciel arkusz sprawozdawczy analityczny. (Zał.)
  - Sprawozdanie z każdej działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkolnej (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie z każdej działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej pozaszkolnej. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie z pracy świetlic, biblioteki, pedagogów, stołówki. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie z działalności sportowej, turystycznej i artystycznej. Wykorzystanie hali sportowej.
  - Indywidualne sprawozdanie z udziału w konkursach i turniejach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
  - Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami, instytucjami i innymi podmiotami. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie ze współpracy z innymi szkołami. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie z realizacji I semestru założonego kalendarza szkolnego na rok szkolny 2016_17. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdania z działań andragogicznych prowadzonych przez nauczycieli na terenie Zespołu Szkół w Rajczy. (Zał. ogólny).
  - Sprawozdanie z realizacji WPRZN. (Zał. ogólny).
  - Inna aktywność pedagogiczna, wychowawcza i opiekuńcza. (Zał. ogólny).

  Uwagi:
  Wszystkie sprawozdania w formie załączników oddawane są podczas konferencji bezpośrednio do podpisu dyrektora.


  10 stycznia o godz. 8.30 w Sali GOKiS w Rajczy odbędzie się dla chętnych uczniów przedstawienie "Dziadów" A. Mickiewicza.
  Cena biletu 8zł. Wyjście ze szkoły o 8.15 (po sprawdzeniu obecności) pod opieką p. D. Salachna, I. Cieśli, W. Porwisza.
  Czas trwania spektaklu 45 minut.


  Dnia 09.01.2017 istnieje możliwość, iż z powodu warunków atmosferycznych, nie zostaną uruchomione autobusy (w szczególności zielony).
  Jeżeli autobusu nie będzie do 10 minut, to znaczy, że kurs ten jest odwołany.
  Prosimy wówczas rodziców o przywóz uczniów we własnym zakresie, albo też powrót do domu, nieobecność ta będzie usprawiedliwiona.

  M. Jeleśniański.


  Zimowa przerwa świąteczna od 23 grudnia do 31 grudnia, powrót do szkoły 2 stycznia.


  Uwaga:
  Obiad w dniu 22 grudnia będzie wydawany wg następującego harmonogramu:
   Klasy 1 - 3 szkoły podstawowej - godz. 10.20
   Klasy 4 - 6 szkoły podstawowej - godz. 10.35
   Klasy 1 - 3 gimnazjum - godz. 11.35

  Odwozy w dniu 22 grudnia:

   Rajcza Dolna szkoła podstawowa po apelu około godziny 12.00
   Rajcza Dolna gimnazjum po apelu i obiedzie około godziny 12.15
   Nickulina całość około godziny 12.15
   Sól całość około godziny 12.15
   Rycerka Dolna całość około godziny 12.35


  „Dobra Szkoła” <kliknij na szczegóły>


  Zapraszamy wszystkich na oddanie głosu na Naszą Szkołę w programie „Wzorowa łazienka”
  Za wszystkie głosy bardzo dziękujemy!!
  LINK do oddanie głosu


  W sprawie organizacji obchodów Święta Komisji Edukacji Narodowej
  (Dnia Nauczyciela) oraz zajęć opiekuńczo – wychowawczych w dniu 14.10.2016r.

  1. Dzień 14.10.2016r (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (lekcji). W tym dniu zorganizowane zostaną tylko zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły.
  2. W dniu 14.10.2016r (piątek) szkolna stołówka nie będzie przygotowywała posiłków.
  3. W dniu 15.10.2016r (sobota) odwołuje się zajęcia dla Szkolnego Zespołu „Rajcusie”. Zajęcia te zorganizowane zostaną w innym wyznaczonym terminie.
  4. W dniu 17.10.2016r (poniedziałek) w Zespole Szkół w Rajczy odbędą się uroczystości związane ze Świętem Komisji Edukacji Narodowej (Dzień Nauczyciela). Uroczysty apel zaplanowano na czwartej lekcji. Udział w apelu wszystkich uczniów obowiązkowy.
  5. W dniu 17.10.2016r. podczas apelu odbędzie się ślubowanie klas pierwszych Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej.
  6. Dzień 17.10.2016r jest dniem bez klasówek, sprawdzianów i pytania. W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły odświętnie ubrani. Podczas apelu na sali gimnastycznej zajmują wyznaczone miejsca.
  7. Na uroczystości ślubowania zaproszeni są rodzice uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum.
  8. Komunikat zamieszczony zostanie w dzienniku elektronicznym.

  W dniu 10 października odbędzie się 3. z cyklu spotkań z pracownikami Ośrodka Wychowania i Terapii Młodzieży „Nadzieja” w Bielsku – Białej

  Temat spotkania: Uzależnienia i manipulacja
  Świetlica SP – uczący nauczyciel sprowadza klasę
  11:30 - 13:30 klasa VI a


  1. Z dniem 26 września 2016r. wprowadza się zmiany w organizacji zajęć pierwszego półrocza i planu pracy Jednostki Publicznego Gimnazjum. Zmiany zostały naniesione do dziennika elektronicznego.

  2. W nowym roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Rajczy zorganizowane są zajęcia specjalistyczne z zakresu:
  - Surdopedagogika,
  - Tyflopedagogika,
  - Terapia pedagogiczna,
  - Zajęcia z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej,
  - Zajęcia logopedyczne,
  - Zajęcia z psychologiem.
  Szczegółowe informacje oraz zapisy na zajęcia w sekretariacie Jednostki Szkoły Podstawowej p. Wicedyrektor Dorota Salachna.

  3. W dniu 27 września 2016r. odbędzie się pierwsze z dwóch spotkań ze specjalistami z ośrodka „Nadzieja” w Bielsku Białej”. Zajęcia zorganizowane zostaną w 6 – grupach dla uczniów Jednostki Publicznego Gimnazjum, którzy posiadać będą zgody od rodziców. Temat zajęć: "Uzależnienia i manipulacja młodymi ludźmi". Pierwsze trzy grupy rekrutowane będą z uczniów klas 3A, 3B, 3C i 2B.

  4. W związku z licznie wpływającymi do dyrektora niepokojącymi informacjami w zakresie dostępu do środków uzależniających, papierosów i alkoholu, zawiesza się zwolnienia ze świetlicy uczniów dowożonych do czasu szczegółowego wyjaśnienie celu i potrzeby takiego zwolnienia.

  5. Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy zwraca się do rodziców i prawnych opiekunów uczniów, by zwrócili szczególną uwagę:
  - jak dziecko spędza czas wolny po lekcja,
  - z kim nawiązuje kontakty i z kim się spotyka,
  - jak wykorzystuje telefon komórkowy,
  - czy jest w posiadaniu środków, które uzależniają.
  Proszę zwrócić również uwagę, czy państwa dziecko nie jest ofiarą:
  - przemocy,
  - nękania,
  - wymuszeń,
  - innych oddziaływań ze strony starszych i mocniejszych rówieśników.

  6. Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy zwraca się do rodziców i prawnych opiekunów uczniów by codziennie sprawdzać obecność na zajęciach swoich dzieci w dzienniku elektronicznym.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy
  Marian Jeleśniański.


  7. Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy informuje, że w obecnym roku szkolnym (6 maja 2017r.) odbędą się uroczystości jubileuszowe 35 – lecia Szkolnego Zespołu Pieśni i Tańca „Rajcusie”. Zachęcamy wszystkie osoby, które w minionych latach tańczyły w zespole o udział w uroczystościach. Zachęcamy również młode pokolenie – obecnych uczniów Zespołu Szkół w Rajczy, by podtrzymały naszą tradycję poprzez śpiew i taniec w zespole „Rajcusie”. Wspólną powinnością wszystkich jest dbać o zachowanie dorobku kulturowego naszych ojców.


  Komunikat

  W dniu 08.09.2016 (czwartek) w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).

  Przebieg spotkania:
     1. Godzina 17:00 – spotkanie ogólne w sali gimnastycznej SP. (Krótkie omówienie bieżących spraw. Wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców)
     2. Godzina 17:30 – spotkania rodziców z wychowawcami w klasach. Klasy wg przydziału. (Omówienie wyników w nauce, frekwencji i ogólnych spraw klasowych).
     3. Podczas spotkania z rodzicami zbierana będzie składka na komitet rodzicielski.
  Przydział sal:
  Klasa 1A SP p. Henryka Borowiec
  Klasa 2A SP p. Urszula Kopeć
  Klasa 2B SP p. Zofia Ciurla
  Klasa 2C SP p. Ewa Matlak
  Klasa 3A SP p. Jolanta Kuchejda
  Klasa 3B SP p. Lucyna Wiercigroch
  Klasa 3C SP p. Katarzyna Grygny
  Klasa 4A SP p. Edyta Lach
  Klasa 4B SP p. Marcin Dratnal
  Klasa 5A SP p. Małgorzata Grygny
  Klasa 5B SP p. Magdalena Kasztelnik
  Klasa 6A SP p. Genowefa Dobras
  124
  121
  120
  123
  122
  009
  008
  232
  233
  236
  234
  237
  Klasa 1A PG p. Czesław Legierski
  Klasa 1B PG p. Joanna Zięba
  Klasa 1C PG p. Jolanta Kręcichwost
  Klasa 2A PG p. Magdalena Omyła
  Klasa 2B PG p. Janina Legierska
  Klasa 3A PG p. Dorota Salachna
  Klasa 3B PG p. Irena Cieśla
  Klasa 3C PG p. Monika Karczewska
  112
  114
  225
  117
  230
  115
  113
  227

  INAUGURACJA  ROKU SZKOLNEGO 2016 – 2017

  1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 24.08.2016r. (środa) o godzinie 12:00 w sali 227.
  2. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 24.08.2016r. (środa) o godzinie 08:00 w sali nr 114. Dnia 23.08.2016 istnieje możliwość konsultacji dla uczniów, którzy zdają egzamin poprawkowy.
  3. Porządek rozpoczęcia roku szkolnego:
       Przywozy dzieci w dniu 01. 09. 2016r.
  Szczegółowe informacje dotyczące dowozów w dniu rozpoczęcia roku szkolnego zostaną podane w dniu 24.08.2016 po konferencji.

      01. 09. 2016r. (czwartek)
      07:45 – Zbiórka na podwórku szkolnym uczniów. Sprawdzenie przez wychowawców obecności. (Wszyscy uczniowie obowiązkowo obecni na podwórku szkolnym skąd wychodzą do kościoła lub przechodzą na zajęcia świetlicowe).
      08:00 – Podniesienie flagi na maszt. (Ceremoniał podniesienia flagi).
      08:05 – Wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy p. Beaty Jeleśniańskiej (SP) i p. Małgorzaty Płoskonka (PG). Dla tych uczniów zorganizowane zostaną na czas nabożeństwa zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia świetlicowe odbędą się w salach: SP 240 świetlica, PG – jadalnia szkolna
     08:15 – Masz święta rozpoczynająca nowy rok szkolny.

  UWAGA
  Wszystkich uczniów obowiązuje zbiórka na boisku szkolnym o godzinie 07:45. Uczniowie nie czekają na rynku i przed kościołem na nabożeństwo! W stosunku do tych którzy nie uczestniczą w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego na boisku szkolnym wyciągnięte zostaną konsekwencje.
    09:10 – Powrót z kościoła i zajęcie miejsc na sali gimnastycznej SP.
    09:20 – Rozpoczęcie uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny 2016/17
    10:20 – Rozejście się uczniów na pierwszą lekcję wychowawczą – (przekazanie informacji o podziale godzin, rozdanie deklaracji uczestnictwa w nauce religii, przekazanie informacji o ubezpieczeniu, rozdanie kart deklaracji na zajęcia 4 – lekcji wf, do świetlicy, przekazania informacji związanej z organizacją nauki w nowym roku szkolnym.

  Przebieg uroczystości inauguracyjnej rozpoczęcie roku szkolnego (sala gimnastyczna SP):
  09:20 rozpoczęcie uroczystości

   - ceremoniał sztandaru i hymnu,
   - powitanie zaproszonych gości i wystąpienie dyrektora,
   - omówienie zadań szkoły w roku szkolnym 2016/17,
   - wystąpienia zaproszonych gości,
   - omówienie organizacji pracy świetlicy i żywienia (kierownik świetlicy),
   - omówienie organizacji pracy szkoły (wicedyrektor),
   - wspomnienie 77 rocznicy wybuch II wojny światowej,
   - wyprowadzenie sztandarów,
   - występ artystyczny uczniów,
  Nauczyciel prowadzący – p. J. Wolańska
  Nauczyciel wspierający – p. K. Nocoń
  Program artystyczny – klasy :
          2A SP- p. U. Kopeć
          2A PG – p. M. Omyła
  Przygotowanie techniczne uroczystości: p. K. Oleś, p. W. Porwisz
  Opracowanie muzyczne – p. Monika Wójtowicz
  Dekoracja szkoły i sali – p. M. Płoskonka
  - 10:20 rozejście się uczniów do klas (pierwsza lekcja wychowawcza).
  - 11:05 rozejście się i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.

  5. Wyprawka szkolna:
  Wyprawka ucznia pierwszej klasy SP w roku szkolnym 2016/17
  Wyprawka ucznia drugiej klasy SP w roku szkolnym 2016/17.
  Wyprawka ucznia trzeciej klasy SP w roku szkolnym 2016/17

  W nowy roku szkolnym (2016/17) podręczniku otrzymują uczniowie następujących klas:

   1A Szkoły Podstawowej
   2A, 2B, 2C Szkoły Podstawowej
   3A, 3B, 3C Szkoły Podstawowej
   4A, 4B Szkoły podstawowej
   5A, 5B Szkoły podstawowej
   1A, 1B, 1C Publicznego Gimnazjum.
   2A, 2B Publicznego Gimnazjum.

  Wręczenie podręczników przewiduje się w dniu 02.09.2016r. (piątek) w godzinach przedpołudniowych.
  Dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna 2016/2017 Rodzice pozostałych klas mogą ubiegać się o zwroty kosztów zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2016r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r.
  6. Organizacja zajęć wychowania fizycznego:
  Dla pierwszego etapu edukacyjnego zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego co oznacza, że zajęcia te nie są wyodrębnione.
  Dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy 4 – 6 SP) zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:
  - obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych (standardowych lekcji w-f w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla klasy),
  - obowiązkowych zajęć wyboru przez uczniów. (1 godzina tygodniowo).
  Propozycja do wyboru dla uczniów klas 4-6 SP
      1 – zajęcia sportowe
      2 – zajęcia z aktywnej turystyki,
      3 – zajęcia taneczne. (połączone z aktywnością Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Rajcusie”)
  Zajęcia te organizowane będą w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
  Dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy 1 – 3 PG) zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:
  - obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych (standardowych lekcji w-f w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla klasy)
  - obowiązkowych zajęć wyboru przez uczniów. (1 godzina tygodniowo).
  Propozycja do wyboru dla uczniów klas 1 -3 PG
      1 – zajęcia sportowe
      2 - zajęcia taneczne – ogólne
      3 – zajęcia taneczne – połączone z działalnością RZPiT „Rajcusie”)
      4 – zajęcia z aktywnej turystyki i trekkingu
      5 – zajęcia z aktywnej turystyki i wspinaczki na ściance wspinaczkowej.
  Deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach rozdane zostaną w dniu 01.09.2016r.
  W każdym nowym roku szkolnym uczniowie będą mieli możliwość zapisania się do innej sekcji. Regulamin zapisu oraz inne szczegóły u wychowawców klas podczas pierwszej godziny wychowawczej.
  7. Organizacja zajęć artystycznych
  Klasy pierwsze PG – 1 grupa zajęć muzycznych – zespół wokalny
                                        1 grupa zajęć plastycznych.
  Klasy drugie PG – 1 grupa zajęcia muzyczne – zespół instrumentalny.
                                    2 grupy zajęcia plastyczne.
  Szczegóły dotyczące zapisu do grupy oraz organizacji zajęć przekazane zostaną na pierwszej godzinie wychowawczej w dniu 01.09.2016r.
  Podstawa prawna:
  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).
  – § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)
 •  

  ROK SZKOLNY 2015/2016

   
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
   w roku szkolnym 2015/2016
       Szkoła Podstawowa:
  1. 29 października 2015r (nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II).
  2. 2 listopada 2015.
  3. 5 luty 2016r. (piątek – Rajd Chłopski).
  4. 5 kwiecień 2016r. (wtorek – sprawdzian).
  5. 2 maja 2016r.
  6. 27 maja 2016.
       Publiczne Gimnazjum:
  1. 29 października 2015r. (nawiedzenie relikwii Św. Jana Pawła II).
  2. 2 listopada 2015.
  3. 5 lutego 2016r. (piątek – Rajd Chłopski).
  4. 18 kwietnia 2016r. (poniedziałek – egzamin).
  5. 19 kwietnia 2016r. (wtorek – egzamin).
  6. 20 kwietnia 2016r. (środa – egzamin).
  7. 2 maja 2016r.
  8. 27 maja 2016.

        KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO
                        2015/2016

   Kalendarz ogólny:
  1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2015 r. (wtorek)
  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).
  a) 2 - 3 września 2015r. Wręczenie nowych podręczników uczniom klas pierwszych, drugich i czwartych SP oraz klas pierwszych PG.
  b) 5 września 2015r. „Narodowe czytanie”.
  c) 8 września 2015r. Zebranie z rodzicami.
  d) 8 września 2015r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (2) – zatwierdzenie dokumentacji organizacji Roku Szkolnego 2015/2016. Przyjęcie do realizacji planu działań mających na celu poprawę wyników egzaminu. Podjęcie działań mających na celu diagnozowanie – czytania, czytania ze zrozumieniem, logicznego myślenia, liczenia.
  2. 2 września 2015r. Rozpoczęcie działań długoterminowych.
  2.1. Rozpoczęcie działań w ramach pracy Zespołu Szkół w Rajczy w Klubie Szkół UNICEF.
  2.2. Wznowienie działalności SKO.
  2.3. Rozpoczęcia działań związanych ze współpracą Zespołu Szkół w Rajczy z innymi szkołami.
  2.4. Rozpoczęcia działań związanych ze współpracą Zespołu Szkół w Rajczy z instytucjami.
  2.5. Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
  3. 14 października 2015r. (środa) Dzień Święta Komisji Edukacji Narodowej – Ślubowanie klas pierwszych.
  4. 29 października 2015r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (SP i PG). (Peregrynacja Obrazu Miłosierdzia Bożego i relikwii św. Jana Pawła II
  5. 1 listopada 2015r. (niedziela) Dzień Wszystkich Świętych.
  22 – 31 października 2015r. Zajęcia na grobach legionistów. (Wychowawcy klas SP i PG na godzinach wychowawczych ze swoimi klasami porządkują i dekorują mogiły).
  6. 2 listopada 2015r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (SP i PG).
  7. 11 listopada 2015r. (środa) Dzień odzyskania niepodległości.
  09 listopada 2015r. (poniedziałek) Akademia szkolna z okazji odzyskania niepodległości.
  11 listopada 2015r. Zapalenie zniczy na grobach żołnierskich.
  8. 19 listopada 2015r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (3) – Analiza efektów pracy dydaktyczno-wychowawczej za okres do 19.11.2015r. sprawozdania z analizy wyników egzaminu, przeprowadzenia diagnoz i rozpoczęcia programu działań mających na celu poprawę wyników. Omówienie przygotowań do konkursów przedmiotowych. Inne sprawy. Ustalenie terminu próbnego sprawdzianu i egzaminu.
  19 listopada 2015r. Zebranie z rodzicami.
  9. 26 listopada 2015r. Zabawa andrzejkowa. (Organizator Rada Rodziców).
  10. 4 grudnia 2015r. Szkolny Mikołaj. (Organizator Rada Rodziców).
  11. 21 grudnia 2015r. Oddziaływanie wychowawcze w środowisku – współistnienie pokoleń.
  12. 22 grudnia 2015r. Wigilijne spotkanie.
  13. 23 – 31 grudnia 2015r. (środa – czwartek) Zimowa przerwa świąteczna
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  14. 1 stycznia 2016r. (piątek). Nowy Rok.
  15. 6 stycznia 2016r. (środa) Święto Trzech Króli.
  16. 10 stycznia 2016r. (niedziela) Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  17. 21 stycznia 2016r. Dzień Babci. Oddziaływania wychowawcze pierwszego etapu edukacyjnego.
  18. 22 stycznia 2015r. Dzień Dziadka. oddziaływania wychowawcze pierwszego etapu edukacyjnego.
  19. 26 stycznia 2016r. Wystawianie ocen śródrocznych.
  20. 27 stycznia 2016r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej oddzielne dla SP i PG (4). Konferencja klasyfikacyjna za I semestr.
  21. 28 stycznia 2016r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (czwartek) (5). Konferencja plenarna. Zebranie z rodzicami.
  22. 5 – 6 luty 2016r. Rajd Chłopski.
  23. 4 luty 2016r. szkolny bal karnawałowy. (Organizator RR).
  24. 5 luty 2016r. Dzień wolny od zajęć edukacyjnych (SP i PG).
  25. Ferie zimowe
  25.1. 18 – 31 stycznia 2016r.
  województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie;
  25.2. 26 stycznia - 8 lutego 2015 r.
  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  25.3. 25 stycznia – 7 lutego 2016r
  województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie;
  25.4. 01 – 14 lutego 2016r.
  województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;
  25.5. 15 – 28 lutego 2016r.
  województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  26. 22 - 23 - 24 luty 2016r. Rekolekcje wielkopostne.
  27. 8 marca 2016r. (wtorek) Działania wychowawcze Zespołu Szkół w Rajczy (wszystkie etapy edukacyjne) – współistnienie pokoleń.
  28. 24 - 29 marca 2016r. (czwartek – wtorek) Wiosenna przerwa świąteczna.
  23 marzec 2016r. Apel świąteczny.
  29. 5 kwietnia 2016r. (wtorek) Sprawdzian dla klas szóstych SP.
  5 kwietnia 2016r. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych dla SP.
  30. 18 – 22 kwietnia 2016r. Działania wychowawcze pierwszego etapu edukacyjnego „Tydzień dla Ziemi”.
  31. 18 – 19 kwietnia 2016r. (poniedziałek – środa) Egzamin dla klas trzecich PG.
  18 – 19 kwietnia 2016r. Dni wolne od zajęć edukacyjnych dla PG
  32. 27 kwietnia 2016r. (środa). Posiedzenie Rady Pedagogicznej (6) Analiza wyników nauczania i zachowania za okres do 27.04.2016r. Inne sprawy bieżące.
  33. 28 kwietnia 2016r. (czwartek) Zebranie z rodzicami.
  34. 29 kwietnia 2016r. (piątek) Pasowanie na czytelnika – klasy pierwsze SP.
  35. 29 kwietnia 2016r. (piątek) Uroczysty apel z okazji Święta uchwalenia konstytucji.
  36. 1 maja 2016r (niedziela) Święto pracy.
  37. 2 maja 2016r. (poniedziałek). Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (SP i PG).
  38. 3 maja 2016r (wtorek) Święto uchwalenia konstytucji 3 maja spotkanie na grobach legionistów.
  39. 12 maja 2016r. (czwartek) Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Wy-danie szczegółowego komunikatu odnośnie zakończenia roku szkolnego i przygotowania dokumentacji.
  40. 25 maja 2016r. Działania wychowawcze pierwszego etapu edukacyjnego – Dzień matki.
  41. 26 maja 2015r. (czwartek) Boże Ciało.
  42. 27 maja 2016r. (piątek). Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. (SP i PG).
  43. 1 czerwca 2016 (środa) Obchody szkolnego „Dnia Dziecka” (Organizator Rada Rodziców).
  43.1. Festiwal piosenki angielskiej.
  44. 6 czerwca 2016r. (poniedziałek)
  44.1. Festiwal piosenki turystycznej.
  44.2. Prezentacja projektu edukacyjnego.
  44.3. Dzień otwartej szkoły.
  45. Od 10 czerwca 2016r.Wystawianie ocen rocznych.
  46. 17 czerwca 2016r. (piątek). Posiedzenie Rady Pedagogicznej (7). Konferencja klasyfikacyjna osobno dla jednostki SP i osobno dla jednostki PG.
  47. 20 – 22 czerwca 2016r Organizacja zajęć w dniach poprzedzających zakończenie Roku Szkolnego. (poniedziałek, wtorek, środa)
  - Dzień patronów szkół.
  - „Dzień Ziemi”.
  - Górski Rajd „Szlakami Jana Pawła II”.
  - Szlakami Szkół Tischnerowskich.
  - Pokazy i zawody sportowe – „W zdrowym ciele zdrowy duch”
  - Słucham i czytam. (Konkurs złote usta – gimnazjaliści czytają młodszym kolegom).
  - Wstępne przygotowanie dokumentacji do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/17. (Deklaracje do sekcji sportowych i artystycznych, zapisy do świetlicy i korzystania z obiadów, przygotowanie list uczniów objętych dowożeniem).
  48. 23 czerwca 2016r. (czwartek) Zakończenie nauki poszczególnych etapów edukacyjnych.
  49. 24 czerwca 2016r. (piątek) Zakończenie roku szkolnego 2015/16.
  (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  50. 24 czerwca 2016r. Posiedzenie Rady Pedagogicznej (8). Konferencja plenarna.
  51. 25 czerwca – 31 sierpnia 2015 r. Wakacje.
  (podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)
  52. 22 – 31 sierpnia 2016r. Rozpoczęcie pracy Zespołu Szkół w Rajczy.
  Kalendarz szczegółowy
  KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
  Administratorem hali sportowej jest Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy. Kontakt codziennie w sekretariacie Zespołu Szkół lub telefonicznie 33 8643465, 33 8643024 Hala sportowa jest udostępniana dla zainteresowanych po zakończonych szkolnych zajęciach programowych wychowania fizycznego.

  PLAN ZAKOŃCZENIA NAUKI I ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

  23 czerwca 2016r (czwartek) – Zakończenie nauki w szkole.
  Zakończenie nauki w szkole zorganizowane zostanie osobno dla każdego etapu edukacyjnego. Podczas uroczystości zakończenia nauki w szkole rozdane zostaną nagrody dla uczniów.
  Wykaz nauczycieli odpowiedzialnych:
  - Oprawa muzyczna: p. Monika Wójtowicz.
  - Przygotowanie techniczne Sali gimnastycznej: p. Witold Porwisz, p. Kazimierz Oleś.
  - Nagłośnienie i światła: p. Mateusz Kąkol, p. Marcin Dratnal.
  - Dekoracja sali: p. Małgorzata Płoskonka, p. Beata Jeleśniańska.

  Przebieg uroczystości związanych z zakończeniem nauki:

  Godzina 08:55 – I etap edukacyjny Program artystyczny klasa 3B (10 minut).
  Prowadzący apel p. Henryka Borowiec
  Rozdanie nagród i wyróżnień.
  Organizacja dalszych zajęć wg. planu wychowawcy klasy.
  Godzina 10:35 – II etap edukacyjny Program artystyczny klasa 5B (10 minut).
  Prowadzący apel p. Karolina Gawron.
  Pożegnanie klas szóstych.
  Rozdanie nagród i wyróżnień.
  Organizacja dalszych zajęć wg. planu wychowawcy klasy.
  Godzina 11:50 – III etap edukacyjny Program artystyczny klasa 2C (10 minut).
  Prowadzący apel p. Irena Cieśla.
  Pożegnanie klas trzecich.
  Rozdanie nagród i wyróżnień.
  Organizacja dalszych zajęć wg. planu wychowawcy klasy.

  24 czerwca 2015r. (piątek) – Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2015/16
   07:45 – Zbiórka dzieci na boisku szkolnym. Sprawdzenie przez wychowawców obecności.
   08:00 – Ustawienie uczniów do podniesienia flagi na maszt (Ceremoniał podniesienia flagi).
   08:10 – Wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają w świetlicach szkolnych pod opieką p. M. Płoskonka i p. Beaty Jeleśniańskiej. Organizacja zajęć według planu pracy wychowawców świetlicy.
   09:15 – Powrót z kościoła zajęcie miejsc na sali gimnastycznej SP.
   09:30 – Rozpoczęcie uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2014/15 klasa 3C PG i 3B SP. Nauczyciele odpowiedzialni za organizację zgodnie z wykazem powyżej.
   11:00 – Zakończenie akademii i rozejście się uczniów z wychowawcami do klas. Rozdanie świadectw.

  PLAN ROZMIESZCZENIA UCZNIÓW I RODZICÓW NA APELU PODCZAS ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

  FINAŁ III KONKURSU MATEMATYCZNO-FIZYCZNEGO

  W poniedziałek 30 maja 2016r do rozgrywki finałowej Konkursu Matematyczno-Fizycznego o Puchar Dyrektora przystąpiło 24 najlepszych uczniów wyłonionych podczas comiesięcznych eliminacji prowadzonych od września. W eliminacjach i w finale każdy uczeń zmierzył się z 81 zadaniami.

  Zwycięzcami w klasyfikacji indywidualnej zostali:

   Kinga Kocoń kl.3a 65 pkt
   Radosław Piątek kl.2b 59 pkt
   Marcin Hulbój kl.3b 57 pkt
   Małgorzata Bułka kl.6b. 53 pkt
  Puchar Dyrektora wędruje do klasy 3a.
  Gratulujemy!

  Szczegółowe wyniki konkursu
  Galeria

  SUKCES MARCINA HULBOJA !
  Marcin Hulbój uczeń klasy 3b uzyskał 4-ty wynik w Konkursie Kuratoryjnym z Fizyki w rejonie bielskim i po raz drugi tytuł finalisty. W Konkursie Fizycznym Lwiątko 2016 również po raz drugi zdobył tytuł „TAON”. Marcinowi gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


  ORGANIZACJA ZAJĘĆ EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZYCH W DNIACH OD 20 DO 22 CZERWCA 2016R .
   Uczniowie jednostki SP:

  20 czerwca 2016r. (poniedziałek). Organizacja święta patrona szkoły.
  08:00 – zbiórka uczniów klas 4 – 6 SP. Spotkanie z wychowawcami, sprawdzenie obecności.
  08:15 – 09:30 – projekcja filmu „Jego oczami”.
  09:30 – 09:40 – przerwa śniadaniowa.
  09:40 – 10:20 – Biografia ks. Józefa Tischnera – praca z tekstem.
  10:20 – 10:30 – przerwa.
  10:30 – 11:00 – konkurs wiedzy o patronie.
  11:00 – 11:10 – przerwa.
  11:10 – 12:00 – zajęcia plastyczne – konkurs na plakat „Przesłania ks. Józefa Tischnera”.
  12:00 obiad.
  Ponadto 08:00 – 12:00 – wystawka „Twórczości ks. Józefa Tischnera”.
  Zajęcia świetlicowe według planu.

  21 czerwca 2016r. (wtorek). Pasowanie na czytelnika:
  08:00 – zbiórka uczniów klas 1 – 6 SP. Sprawdzenie obecności.
  08:10 – 09:00 – śniadanie i spotkanie z wychowawcami klas.
  09:00 – przejście do centrum kultury.
  09:15 – 11:15 – program artystyczny wg scenariusza pasowania na czytelnika. Zajęcia ruchowe.
  11:30 – 12:00 – powrót do szkoły. Obiad. Rozejście się do domów.
  12:00 – zajęcia świetlicowe wg ustaleń kierownika świetlicy.
  W dniu 21.06.2016r obiad w stołówce szkolnej wydany będzie zamiennie. W pierwszej kolejności przed godziną 11:30 obiad jedzą gimnazjaliści.

  22 czerwca 2016r. (środa). Działalność pedagogiczna i wychowawcza.
  Zajęcia dydaktyczne według planu pracy.
  Ponadto:
  Rozliczenie uczniów z zobowiązań względem biblioteki. Zwroty książek i podręczników.
  Porządkowanie szatni. Dotyczy I – etapu edukacyjnego i II etapu edukacyjnego.
  Zwroty kluczyków o szafek.
  Porządkowanie klas i gabinetów i innych pomieszczeń.
  Zebranie informacji od uczniów klas 6 – tych o wyborze szkoły.
  Znoszenie krzesełek na salę gimnastyczną i układanie do apelu według planu.
  Organizacja pogadanek na temat bezpieczeństwa uczniów podczas spędzania wakacji.

   Uczniowie jednostki PG:
  20. 06.2016r – Zorganizowany zostanie „Rajd Szlakiem Papieskim. Rycerka Kolonia – Wielka Racza – Rycerka Kolonia.
  21.06.2016r – Zorganizowana zostanie projekcja filmów.
  22.06.2016r. – zorganizowane zostaną zajęcia sportowe w tym gry zespołowe i jazda na rolkach.
  Wszyscy chętni na „Rajd Papieski” proszeni są o dostarczenie w dniu 20.06.2016r zgody rodziców.
  Uczniowie którzy nie będą brali udziału w „Rajdzie Papieskim” uczestniczą normalnie w zajęciach edukacyjnych.

  KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ORGANIZACJI PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY W OKRESIE ZAKOŃCZENIA NAUKI
  Nabór do szkół ponadgimnazjalnych (adres do rejestracji uczniów) <kliknij na szczegóły>
     Koordynatorem naboru uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Rajczy do szkół ponadgimnazjalnych jest p. M. Wójtowicz.


  Regulamin Konkursu Piosenki Angielskiej
  Zapytanie o cenę węgla do pieca kuchennego w szkole.
  Zapytanie o cenę węgla do kotłów CO w szkole.
  OBCHODY DNIA DZIECKA 01.06.2016 ROKU (ŚRODA)

  I – etap edukacyjny (klasy 1 – 3 SP)
  8:00 – 8:30 śniadanie.
  8:30 – 8:45 przejście do GOKiS w Rajczy.
  9:00 – 9:50 przedstawienie „Calineczka” – Grupa Teatralna Effatha.
  9:50 – 10:10 powrót do szkoły na obiad.
  10:30 Istnieje możliwość odwozu dzieci do Dolnej Rajczy i Nickuliny za pisemną zgodą rodziców).
  10:30 – 12:15 powrót do Centrum Kultury na zabawę szkolną.
  12:15 – 12:30 powrót do szkoły i zakończenie w tym dniu zajęć.
  12:30 Zajęcia świetlicowe wg planu.
  13:45 odwóz dzieci do Nickuliny i Dolnej Rajczy.

  II – etap edukacyjny (klasy 4 – 6 SP)
  8:00 – 10:10 - Zajęcia sportowe wg ustalonego planu.
  10:10 – 10:20 - obiad.
  10:20 – 10:45 zajęcia wychowawcze z wychowawcą klasy.
  10:45 – 13:30 - zabawa w sali gimnastycznej SP.
  13:45 odwóz.
  15:30 ostatni odwóz.
  Dla uczniów pozostający w świetlicy szkolnej (SP) organizowane są zgodnie z planem pracy świetlicy zajęcia opiekuńczo – wychowawcze.

  III – etap edukacyjny (klasy 1 – 3 PG)
  8:00 – 10:20 Zajęcia sportowe wg ustalonego planu
  - Turniej piłki nożnej.
  - Turniej piłki siatkowej.

   Uwagi:
   - Zapisy do zawodów sportowych od godziny 07:50 u nauczycieli odpowiedzialnych za organizację.(R.Iwanek, M.Karczewska, M.Dratnal). Całością koordynuje wicedyrektor M.Brałkowski).
   - Zawody rozgrywane będą na „Orliku”, w razie niepogody na sali gimnastycznej PG.
   - Uczestnicy zawodów obowiązuje strój sportowy.
   - Za bezpieczeństwo uczniów odpowiadają wychowawcy klas.

  10:20 – 10:30 - obiad.
  10:20 – 10:45 zajęcia wychowawcze z wychowawcą klasy.
  10:45 – 13:30 - zabawa w sali gimnastycznej SP.
  13:45 odwóz.
  Dla uczniów pozostający korzystających z innych zajęć organizowanych przez nauczycieli w tym dniu zorganizowana jest opieka w świetlicy PG do ostatniego odwozu o godzinie 16:10

  Dodatkowe zajęcia:
  Wycieczka na Przegibek.
  08:00 – zbiórka w Zespole Szkół w Rajczy.
  08:15 – wyjazd busem do Rycerki Kolonii – wyjście na Przegibek.
  10:00 – 12:15 – grillowanie na Przegibku, wyjście na Bendoszkę.
  14:00 – powrót do Rajczy.
  Uczniowie zainteresowani wycieczką zgłaszają swój udział w dniu 31.05.2016r. (wtorek) dostarczając zgody rodziców. Osoba odpowiedzialna: p.M.Omyła.

  Zastępstwa i inne czynności:
  - Opieka nad klasą 1C SP p. E. Lach.
  - Opieka nad klasą 1A PG p. J. Polaszk.
  - Opieka nad klasą 2A PG p. E. Węglarz.

  Posiedzenie RP - godzina 14:00

  FINAŁ III KONKURSU MATEMATYCZNO – FIZYCZNEGO „O PUCHAR DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY”
  Dzień 27.05.2016 (piątek) jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. W tym dniu zorganizowane zostają dla uczniów zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. Uprasza się rodziców by określić jakie formy zajęć opiekuńczych należy przygotować i z jaką liczbą uczniów takie zajęcia będą przygotowane.

  Organizacja Dnia Dziecka w dniu 01.06.2016

 • Zawody sportowe dla uczniów połączone z dyskoteką na świeżym powietrzu
 • Zajęcia zorganizowane zostaną przez wychowawców klas i nauczycieli wychowania fizycznego na obiekcie „Orlik” w Rajczy.

  W dniu 01.06.2016 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej na którym omówiony zostanie przydział czynności na rok szkolny 2016/2017, organizacja zakończenia roku szkolnego oraz rozpoczęcia nowego roku szkolnego.


  Sukces gimnazjalistów !

  Członkowie grupy EFFATHA, w dniach 10/11 maja brali udział w Powiatowym Festiwalu Artystycznym w MCK w Żywcu, który odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta Żywca Antoniego Szlagora oraz Starosty Żywieckiego Andrzeja Kalaty. Celem konkursu było przede wszystkim stworzenie możliwości zaprezentowania dorobku artystycznego zespołom amatorskim, co stanowi dla nas ogromną radość i jest uwieńczeniem naszej ciężkiej pracy przez kilka tygodni. Udział w Przeglądzie Konkursowym umożliwił nam wymianę doświadczeń, rozbudził w nas chęć do rozwijania swoich pasji i zainteresowań. Przegląd konkursowy odbywał się w dwóch etapach. W dniu 10 maja kategoria Zespoły taneczne . Jury w składzie:

  1.Krzysztof Kamil Sojka choreograf, instruktor tańca ,towarzyskiego.
  1. Jadwiga Jurasz – kierownik zespołów folklorystycznych, choreograf.
  2. Dorota Rychta – choreograf, instruktor tańca street – dance.
  oceniało nasze możliwości i przygotowanie do Konkursu.

  Konkurencja była spora, 48 zespołów tanecznych. Z niecierpliwością oczekiwaliśmy na wyniki, ku naszej radości , okazało się, że I miejsce w kategorii tańca towarzyskiego – walc angielski zajęli : Justyna Szewczyk i Adrian Pustelnik; Ola Salachna i Jakub Rybarski; Natalia Sporek i Dawid Szpak; Patryk Łabaj i Iza Figura , I miejsce tańcząc Zorbę wywalczyli: Jakub Rybarski, Adrian Pustelnik, Adrian Hutyra, Dawid Szpak, Olek Szewczyk, Bartek Gaweł, Maciej Kąkol oraz I miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych w tańcu towarzyskim- passo doble zajęli Patryk Łabaj i Izabela Figura Gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów. W drugim dniu Przeglądu Konkursowego w kategorii Przeglądy Teatralne grupa EFFATHA zajęła wyróżnienie wystawiając satyrę I. Krasickiego „Żona modna” Jury w składzie :

  1. Jadwiga Grygierczyk – aktorka, pracownik Teatru Polskiego w Bielsku – Białej,
  2. Małgorzata Kozłowska– aktorka, pracownik Teatru Polskiego w Bielsku – Białej.
  3. Katarzyna Dendys – Kosecka – absolwentka Szkoły Wokalno – Aktorskiej w Gdyni, współpracowała z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Lublinie, Teatrem Dramatycznym w Koszalinie i Teatrem Polskim w Bielsku – Białej Doceniono nasz trud i zaangażowanie młodych aktorów.
  Gratulujemy sukcesu.

  Galeria


  Plan lekcji w dniach 18 i 19.05.2016 roku

  Klasy Ia + Ib
    Środa

   1.J.angielski
   2. Geografia
   3.J.polski
   4.J.polski

    

    Czwartek
   1.J.angielski
   2.Matematyka
   3.Chemia
   4.W.F.
   5.W.F.

  Klasy IIa + IIb
    Środa

   1.Matematyka
   2. Matematyka
   3.Religia
   4.J.angielski
   5.J.polski
   6.Geografia
   7.Zaj.artystyczne
    Czwartek
   1.Fizyka
   2.J.polski
   3.Matematyka
   4.J.niemiecki
   5.Technika

  Sukces Kingi Kocoń

     7 kwietnia w Państwowej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej w Bielsku-Białej odbyła się Gala Laureatów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Uczennica naszego gimnazjum Kinga Kocoń zdobyła tytuł laureata Konkursu Języka Polskiego. Śląski kurator oświaty Urszula Bauer wręczyła uczennicy zaświadczenie i nagrodę książkową, składając również gratulacje dla nauczyciela oraz dyrektora szkoły.

     Galę laureatów uświetnili młodzi muzycy, uczniowie Szkoły Muzycznej w Bielsku-Białej i ciekawy wykład pt. „Potęga motywacji wewnętrznej” wygłoszony przez dr Sonię Szramek-Kracz.

     Znaleźliśmy się w zaszczytnym gronie nielicznych gimnazjów, których uczniowie uczestniczyli w gali. Gratulujemy naszej uczennicy Kindze Kocoń.


   Komunikaty:
  1. W dniu 07.05.2016r (sobota) odwołuje się zajęcia grupy tanecznej prowadzonej przez p. Annę Grygny i Regionalnego Zespoły Pieśni i Tańca „Rajcusie”.
      We wskazanym terminie w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się zlot harcerzy.
  2. W dniu 12.05.2016r. (czwartek) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie RP
  3. W dniu 12.05.2016r (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się wywiadówka. Plan wywiadówki.
       3.1.   17:00 – spotkanie rodziców z terapeutami ośrodka „Nadzieja” (Wykład na temat zagrożeń).
       3.2.   18:00 – spotkanie z wychowawcami w klasach.
       3.3.   Powiadomienia rodziców o zagrożeniu ucznia oceną niedostateczną.
  4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW
     Szkoła nieodpłatnie:
        1. wypożycza uczniom podręczniki,
        2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu.
  Szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów ćwiczeniowych określa REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ w Zespole Szkół w Rajczy. Uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników należy pamiętać, że:
  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła może zażądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia pochodzącego z dotacji celowej podręcznika do klasy I i II szkoły podstawowej – szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:
  • kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;
  • kwoty 4, 21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej.
  Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów MEN obsługiwany przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,
  numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000
  W treści przelewu należy wpisać: „Zwrot za podręcznik klasa......., część....” (podając numer części).
  W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika zakupionego ze środków dotacji celowej:
  • do języka obcego do klasy I, II szkoły podstawowej;
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV szkoły podstawowej;
  • do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I gimnazjum
  szkoła może zażądać od rodziców ucznia odkupienia takiego samego podręcznika.
  5. W dniu 11 maja (środa) Publiczne Gimnazjum w Rajczy organizuje dla uczniów Szkół Podstawowych z Rajczy, Soli i Rycerki Dolnej „I – RAJD W NIEZNANE”. Trasa Rajdu wiedzie przez Złatną, Zapolankę do Nickuliny, gdzie zorganizowane zostanie pieczenie kiełbasy. Uczniowie biorący udział w rajdzie zostaną dowiezieni do Złatnej skąd wyruszą na trasę. Po zejściu do Nickuliny i wspólnym ognisku uczniowie zostaną odwiezieni do szkół. Wszyscy korzystający ze szkolnych dowozów zostaną odwiezieni w miejsce zbiórek.
  Cel rajdu – zapoznanie uczniów z ciekawostkami przyrodniczymi, geograficznymi i etnograficznymi naszego regionu. Rozwijanie w dzieciach potrzeby obcowania z przyrodą, jej poszanowania, rozpoznawania zjawisk przyrodniczych oraz budowanie wśród uczniów dobrych turystycznych relacji i koleżeńskiej przyjaźni. Każdy uczestnik rajdu musi posiadać zgodę rodziców.
  Sponsorem rajdu jest Zakład Mięsny Rajcza Ewa Józef i Jacek Barcik.
  http://www.zmrajcza.pl/index.php

  Informacja o studiach podyplomowych z tyflopedagogiki.

    W dniach: 18- 20 kwietnia w Jednostce Gimnazjum odbędzie się egzamin dla uczniów klasa trzecich. W tym dniu do szkoły na godziną 08:00 przychodzą tylko uczniowie klas trzecich. Pozostali uczniowie Gimnazjum mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych.


  ORGANIZACJA EGZAMINU W ROKU SZKOLNYM 2015/16
  1. W dniu egzaminu zdający uczniowie przychodzą do szkoły na godzinę 08:00
     
  i ustawiają się pod salami w których będą zdawać egzamin. (Przewodniczący ZN
      sprawdza obecność uczniów z danej sali
  ).
  2. Wejście zdających do sal zgodnie z procedurami rozpocznie się:
     2.1. W dniu 18 i 19 04.2016r sala nr_1 godz. 08:10, sale nr 2 i 3 godzina
             08:30.

     2.2. W dniu 20.04.2016r. wszystkie sale (1 – 7) godzina 08:25
  3. Do sali uczniowie mogą wnieść tylko:
     3.1. małą butelkę wody,
     3.2. długopis z czarnym tuszem,
     3.3. 3.3. linijkę – tylko na egzamin z matematyki.
  4. Do sali egzaminacyjne nie wnosimy ołówków. Wszystkie osobiste rzeczy należy
      pozostawić poza salą.
    4.1. W dniu 18.04.2016r p. Janina Legierska odbiera i deponuje rzeczy uczniów w sali
          119.
    4.2. W dniu 19.04.2016r p. Czesław Legierski odbiera i deponuje rzeczy uczniów w
           sali 119.
    4.3. W dniu 20.04.2016r p. Jolanta Kręcichwost odbiera i deponuje rzeczy uczniów
           w sali 119.
  5. Przewodniczący ZN w obecności ucznia danej sali o godzinie 8: 45 udają się do sali
      118 po odbiór materiałów egzaminacyjnych.
  6. Godzina 09:00 i 11:00 rozdanie na sali materiałów egzaminacyjnych. Postępowanie
      zgodnie z procedurami.
  7. Przebieg egzaminu z godnie z procedurami.
  8. Po pierwszej części egzaminu uczniowie udają się do jadalni (herbata i drożdżówka).
  9. Po drugiej części egzaminu uczniowie wracają do domu. (Odwozy dla uczniów
      mieszkających w Soli i Rycerce Dolnej).

  W związku z organizacją egzaminu dla gimnazjum w dniu 15.04.2016r nastąpi zmiana w planie nauczania. Od godziny 12:30 Następuje przygotowanie sal egzaminacyjnych. Do sali gimnastycznej uczniowie klas 2 A, B i C podczas piątej lekcji przenoszą krzesełka i stoliki z sali 112, 114, 117.

  CZAS TRWANIA POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU.
    Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: języka polskiego – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

    Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu: matematyki – trwa 90 minut (lub nie więcej niż 135 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony)

    Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego: na poziomie podstawowym – trwa 60 minut (lub nie więcej niż 80 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony) na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut. (lub nie więcej niż 90 minut w przypadku uczniów, dla których czas trwania egzaminu może być przedłużony).

    Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
  INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO <kliknij na szczegóły>
  INFORMACJE ZWIĄZANE ZE SPRAWDZIANEM SZÓSTOKLASISTY
  KOMUNIKAT

  W dniu 5 kwietnia w Jednostce Szkoły Podstawowej odbędzie się sprawdzian dla uczniów klasa szóstych. W tym dniu do szkoły na godziną 08:00 przychodzą tylko uczniowie klas szóstych.

  Pozostali uczniowie Szkoły Podstawowej mają dzień wolny od zajęć dydaktycznych. W celu usprawnienia opieki nad dziećmi, których rodzice poślą do szkoły, proszę o zgłoszenie u wychowawców klas (zwłaszcza pierwszego etapu edukacyjnego) ilu uczniów przyjdzie do szkoły i jakie formy zajęć dla nich zorganizować. Zajęcia dla uczniów, którzy w tym dniu przyjdą do szkoły będą organizowane na świetlicy.

  Uczniowie gimnazjum w tym dniu uczą się normalnie według stałego planu zajęć.  Kobieta jest darem - Zaproszenie dla wszystkich kobiet <kliknij na szczegóły> Mali Uczniowie Idą do Szkoły <kliknij na szczegóły>

  Zgoda na uczestnictwo w zajęciach dodatkowych

  PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SŁUCHU U DZIECI Z KLAS PIERWSZYCH SP

  Celem programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu, przede wszystkim u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego

  Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu na terenie Naszej Szkoły planowana jest w okresie od lutego do czerwca 2016. Za Państwa zgodą, w uzgodnionych terminach, na terenie szkoły będą przebywać osoby wykonujące badania.

  Pragniemy Państwa zapewnić, że wszystkie badania są bezpieczne, nieinwazyjne i nieuciążliwe dla dziecka, natomiast osoby je wykonujące odbyły właściwe szkolenia.

  Rodzice otrzymają koperty, w których znajduje się formularz zgody na badania wraz z ankietą audiologiczną oraz materiały informacyjne na temat słuchu. Rodzice lub opiekunowie wszystkich zbadanych dzieci otrzymają od nas informacje o wyniku badań, a w przypadku nieprawidłowego wyniku, również wskazówki dotyczące dalszego postępowania, łącznie z możliwością nieodpłatnej opieki medycznej w Instytucie.

  Formularze - "Zgoda rodziców / opiekunów na badanie przesiewowe słuchu" powinny być zwrócone do wychowawców i przekazane następnie do sekretariatu szkoły, aby w dniu badania mogła je otrzymać osoba prowadząca badania. Podpisany formularz "Zgody" jest niezbędnym dokumentem, wymaganym do przeprowadzenia badania.


  Komunikat:
  1. Bezpieczeństwo podczas ferii.
   Zwracamy się z prośbą do rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół w Rajczy aby zadbać o bezpieczeństwo wypoczywających dzieci. Końcowy okres zimy jest szczególnie niebezpieczny, pokrywa śniegu jest zbyt mała do uprawiania sportów zimowych i zabaw, podobne zagrożenie stwarzają ślizgawki na rzekach i jeziorach. Należy pamiętać by unikać takich miejsc i korzystać tylko z lodowisk przygotowanych i zabezpieczonych.
   Podczas ferii zimowych wzmaga się ruch samochodowy na drogach, oraz napływa duża ilość obcych ludzi, dlatego należy zwrócić uwagę na bezpieczeństwo podczas przemieszczania się dzieci oraz na zawierani nowych znajomości.
  2. Podczas ferii w dniach od 20 do 25.02 2016r w Parafii Rajcza odbywać się będą rekolekcje wielkopostne.
   Zgodnie z par. 2 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. uczniowie uczęszczający na naukę religii mają prawo do 3 dni zwolnienia z zajęć szkolnych. Ferie zimowe to dwutygodniowy okres wolny od zajęć szkolnych. Terminy ferii zimowych ustalane są przez Ministra Edukacji Narodowej z okresem dwuletniego wyprzedzenia. W sytuacji gdy w okresie ferii zimowych odbywają się rekolekcje, uczniowie uczęszczający na religię nie uczestniczą w zajęciach szkolnych i mogą bez ograniczeń brać udział w rekolekcjach.
  3. Nauka po zimowym wypoczynku dzieci i młodzieży rozpoczyna się w
      poniedziałek 29 lutego zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
  4. W okresie od 13 – 27 lutego obowiązuje przerwa dla wszystkich dodatkowych
      i ponadprogramowych zajęć
  . Przerwa w zajęciach obowiązuje dla zespołów
      folklorystycznych i tanecznych w Zespole Szkół w Rajczy oraz sekcji
      sportowych.
  5. Sekretariaty oraz pracownicy obsługi pracują w godzinach od 07:00 do 15:00.
  6. W związku z przebywaniem y w szkole młodzieży na zimowisku wstrzymuje
      się zajęcia dla grup zewnętrznych organizowanych w sali gimnastycznej SP.
  7. Duża sala gimnastyczna PG (hala) pracuje zgodnie z grafikiem przygotowanym
      przez wicedyrektora (zał.) wszystkie szczegóły dotyczące wykorzystania hali
      należy skonsultować bezpośrednio z Wicedyrektorem od 12 do 17 lutego.

  Dyrektor ZS Rajcza
  M. Jeleśniański.


  Rajcza z mistrzostwem halowym

  ORGANIZACJA PRÓBNEGO SPRAWDZIANU <kliknij na szczegóły>
  ORGANIZACJA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO <kliknij na szczegóły>
  ORGANIZACJA ODWOZÓW <kliknij na szczegóły>

  Organizacja zastępstw
    Czwartek
     1 lekcja - klasa:    IVa - p. J.Ryłko
                                   VIb – p. B. Jeleśniańska
     2 lekcja - klasa:    Ia PG - p.M.Karczewska
                                   IIb PG – p. K. Nocoń
     3 lekcja – klasa:   Va – p.W. Porwisz
                                   II a PG – p. K. Nocoń
     4 lekcja – klasa:   Va – p. E.Matlak
                                    Ia PG – p.Cz.Legierski
                                    II b PG- p.K.Oleś
     6 lekcja – klasa:   IIa PG – p.J.Polaszk


   KOMUNIKAT W SPRAWIE BALU CHARYTATYWNEGO


    Uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum, w nagrodę za udział we wszystkich formach aktywności Rajdu Chłopskiego wezmą udział w dyskotece na sali gimnastycznej w dniu 9 lutego (wtorek)

   • Dyskoteka dla uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej rozpocznie się po 7 – lekcji o godzinie 14:30.Przewidywane zakończenie godzina
       16:30. Na dyskotekę należy przynieść zgodę rodziców oraz zamienne obuwie.
   • Dyskoteka dla klas I – III Publicznego Gimnazjum rozpocznie się po o godzinie 17:00. Przewidywane zakończenie godzina 19:30. Na
      dyskotekę należy przynieść zgodę rodziców oraz zamienne obuwie. Przypomina się wszystkim uczniom że, na dyskoteką nie wolno wnosić
      własnych napoi i żywności. Podczas dyskoteki napije i jedzenie będzie można zakupić w szkolnym sklepiku.

  Komunikat:
  W związku z organizacją kolejnej edycji Międzynarodowego Ogólnopolskiego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego :

  1. W korowodzie udział biorą uczniowie wszystkich trzech etapów edukacyjnych. Wychowawcy klas zgodnie z ustaleniami Wicedyrektora przygotowują z uczniami kolorowe stroje i transparenty.
  2. Uczniowie biorący udział w korowodzie spotykają się w dniu 6 lutego (sobota) w sali gimnastycznej o godzinie 09:00, gdzie sprawdzana jest obecność i zgody rodziców. Po korowodzie uczniowie wracają do szkoły na ciepły posiłek. Za udział w „Rajdzie” uczniowie otrzymują 40 punktów PG i 3 punkty SP. Dodatkowo dla zaangażowanych uczniów w zawodach, turnieju i korowodzie zorganizowana zostanie w dniu 9 lutego 2016r (wtorek) zabawa karnawałowa.
  3. Przypomina się wszystkim uczniom że dzień 5 luty 2016r (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu w szkole organizowana są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. W związku z usprawnieniem organizacji tych zajęć i organizacją dowozów uprasza się rodziców o wcześniejszym poinformowaniu wychowawców klas, które dzieci wezmą udział w tych zajęciach. Wychowawców klas pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego uprasza się o zasięgnięcie opinii jaką formę zajęć opiekuńczych należy w szkole zorganizować.

     W dniu 03.02.2016r (środa) o godzinie 13:45 rozpocznie się nabożeństwo żałobne za śp. Joannę Martyniak uczennicę Zespołu Szkół w Rajczy. Zwracam się z prośbą do nauczycieli, wychowawców, pracowników szkoły oraz uczniów drugiego i trzeciego etapu edukacyjnego by wzięli udział w nabożeństwie żałobnym.
  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy.

  Komunikat:
  W dniu 28. 01. 2016r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędzie się w Zespole Szkół w Rajczy, spotkanie z rodzicami uczniów Naszej Szkoły.  Na spotkaniach omówione zostaną wyniki za pierwszy okres nauki, sprawy bieżące i działalność Rady Rodziców. Spotkania ogólna odbędą się na sali gimnastycznej SP.

  Wykaz sal i wychowawców klas:

  Szkoła Podstawowa:
  Klasa 1A SP p. Urszula Kopeć - sala 124
  Klasa 1B SP p. Zofia Ciurla - sala 120
  Klasa 1C SP p. Ewa Matlak - sala 123
  Klasa 2A SP p. Jolanta Kuchejda - sala 122
  Klasa 2B SP p. Lucyna Wiercigroch - sala 009
  Klasa 2C SP p. Katarzyna Grygny - sala 008
  Klasa 3A SP p. Henryka Borowiec - sala 010
  Klasa 3B SP p. Irena Ciurla - sala 121
  Klasa 4A SP p. Małgorzta Grygny - sala 233
  Klasa 4B SP p. Magdalena Kasztelnik - sala 234
  Klasa 5A SP p. Genowefa Dobras - sala 237
  Klasa 6A SP p. Krystyna Waligóra - sala 232
  Klasa 6B SP p. Jolanta Kręcichwost - sala 236
  Gimnazjum
  Klasa 1A PG p. Magdalena Omyła - sala 117
  Klasa 1B PG p. Ewa Porwisz - sala 114
  Klasa 2A PG p. Dorota Salachna - sala 115
  Klasa 2B PG p. Irena Cieśla - sala 113
  Klasa 2C PG p. Monika Karczewska - sala 227
  Klasa 3A PG p. Czesław Legierski - sala 112
  Klasa 3B PG p. Janina Legierska - sala 227
  Klasa 3C PG p. Ryszard Iwanek - sala 225

     W dniu 08. 01. 2016r (piątek) o godzinie 15:30 odbędzie się dodatkowe posiedzenie Rady Pedagogicznej poświecone bieżącym sprawą, bezpieczeństwu uczniów oraz szkoleniu.
  Organizacja pracy szkoły w dniu 22. 12. 2015r (wtorek)
  W związku z brakiem możliwości dokonania zmian w rozkładzie odwozów uczniów w innych szkołach wprowadza się zmianę w organizacji ostatniego dnia nauki.
  1. Zajęcia lekcyjne organizowane są do godziny 09:40
  2. Godzina wychowawcza – wigilijna klasowa 09:50 – 10:20
  3. Wspólne życzenia i spotkanie na sali gimnastycznej uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych godzina 10:30
  4. Zakończenie nauki i roku kalendarzowego w szkole godzina 11:10 (uczniowie z Rajczy rozchodzą się do domów)
  5. Organizacja żywienia w dniu 22.12.2015r.
  5.1. Drugie śniadanie dla I – etapu edukacyjnego organizowane będzie jako wigilijna w klasach.
  5.2. Obiad wydawany będzie po apelu od godziny 11:15 w następującej kolejności:
  - uczniowie odwozowi z Dolnej Rajczy i Nickuliny,
  - uczniowie odwozowi z Rycerki Dolnej, Soli i Kiczory,
  - uczniowie mieszkający w Rajczy w kolejności od najmłodszych klasy do najstarszych.
  5.3. Grafik dyżurów nauczycieli w jadalni podczas wydawania posiłków przygotowuje kierownik świetlicy.
  6. Organizacja pracy świetlicy w dniu 22.12.2015r
  6.1. Wszyscy uczniowie odwozowi kończą naukę po spotkaniu opłatkowym na sali gimnastycznej. Organizacja odwozów odbędzie się w przedziale czasowym 11:20 – 11:40
  6.2. Proszę o skontaktowanie się z rodzicami których dzieci pozostają w świetlicy szkolnej, czy w tym dniu mogą zostać odebrani o godzinie 12:00. Jeżeli będzie taka możliwość wówczas świetlica kończy pracę o godzinie 12:00
  7. Organizacja odwozów w dniu 22.12.2015r
  7.1. Rajcza Dolna 11:20 (biały autobus)
  7.2. Nickulina 11:20 (zielony autobus)
  7.3. Rycerka Dolna 11:40 (biały autobus)
  7.4. Sól, Kiczora 11:40 (zielony autobus)
  7.5. Grafik dyżurów nauczycieli sprawujących opiekę nad uczniami oczekującymi na odwóz przygotowuje kierownik świetlicy.
  8. Godzina 13:00 wspólne spotkanie wigilijne wszystkich pracowników Zespołu Szkół w ustalonym miejscu.


  W DNIU 18.12.2015R. (PIĄTEK)
   Z powodu odwołania kursów autobusu szkolnego z Rajczy do Soli w godzinach 13:40 i 15:20 uczniowie korzystający z tych odwozów wracają do Soli o godzinie 12:05 z boiska szkolnego. Zejściem uczniów Publicznego Gimnazjum do autobusu kieruje p. Monika Karczewska w ramach zajęć świetlicowych. Zejściem uczniów Szkoły Podstawowej do autobusu kieruje p. Marian Jeleśniański.

  KOMUNIKAT
      Organizacja zastępstw lekcji w dniu 16.12.2015r
    2 – lekcja klasa 4A sala 237 j. polski p. Lucyna Wiercigroch
    3 – lekcja klasa 6A sala 232 przyroda p. Witold Porwisz
    4 – lekcja klasa 6B sala 237 j. angielski p. Marcin Dratnal
    5 – lekcja klasa 5A sala 237 matematyka p. Czesław Legierski
      Organizacja zastępstw lekcji w dniu 18.12.2015r
    2 – lekcja klasa 1A sala 124 zajęcia świetlicowe p. Beata Jeleśniańska
    3 – lekcja klasa 3B sala 121 zajęcia świetlicowe p. Beata Jeleśniańska
    4 – lekcja klasa 1C sala 123 zajęcia świetlicowe p. Beata Jeleśniańska
    5 – lekcja klasa 1B sala 120 zajęcia świetlicowe p. Jolanta Kuchejda
      Organizacja zastępstw lekcji w dniu 18.12.2015r
    2 – lekcja klasa 3A sala 237 j. angielski p. Marcin Dratnal
    3 – lekcja klasa 3B sala 230 godzina wychowawcza p. Marian Jeleśniański
    4 – lekcja klasa 2A sala 226 informatyka p. Marian Jeleśniański
      Organizacja zastępstw lekcji w dniu 21.12.2015r
    1 – lekcja klasa 2B sala 114 j. polski p. Dorota Salachna
    3 – lekcja klasa 2C sala 227 biologia p. Anna Kocoń
    4 – lekcja klasa 1B sala 114 geografia p. Ewa Porwisz
    5 – lekcja klasa 3A sala 112 godzina wychowawcza p. Marian Jeleśniański

     Organizacja zastępstw dyżurów w dniu 16.12.2015r
    11:35 – 11:50 II piętro p. Magdalena Kasztelnik
    12:35 – 12:50 parter p. Edyta Lach
    13:35 – 13:40 II piętro p. Magdalena Kasztelnik


    W dniu 08.12.2015r o godzinie 17:00 w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się zebranie Rad Klasowych w celu dokonania wyboru Przewodniczącej/Przewodniczącego Rady Rodziców. O szczegółach Rady Klasowe zostaną powiadomione w osobnym piśmie.

  Dyrektor ZS w Rajczy


    W związku ze zgłoszeniami wszawicy wśród dzieci zwracam się z prośbą do rodziców aby codziennie sprawdzić czystość głów swoich dzieci oraz wyrabiać wśród nich nawyki higieniczne.
    W szkole prowadzona jest fluoryzacja uzębienia uczniów. Zachęcam wszystkich rodziców aby uczniowie korzystali z takiej możliwości profilaktyki.

  Dyrektor ZS w Rajczy


  Cel Góry Grosza
  Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. 70 tysięcy dzieci przebywających w opiece zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.


     W dniu 04.12.2015r (piątek) o godzinie 10:00 w sali gimnastycznej w Rajczy odbędzie się

  spektakl zespołu taneczno-muzycznego„PATMAN CREW”

  biorącego udział w programie TVN „Mam talent” pod tytułem „CZY FACEBOOG MA TALENT”. Koszt udziału ucznia w spektaklu wynosi 5zł. Podczas spektaklu nagrany zostanie film na wyłączne potrzeby zespołu „Patman Crew”, dlatego zgoda dla ucznia na udział w spektaklu oznacza jednocześnie zgodę na nagranie wizerunku tego ucznia. W spektaklu mogą wziąć udział uczniowie klas 4 – 6 SP i 1 – 3 PG. Aby wziąć udział w spektaklu konieczna jest zgoda rodziców.
  Więcej o zespole i jego osiągnięciach na stronie internetowej http://patmancrew.com.pl

  ZGODA NA UDZIAŁ W SPEKTAKLU „CZY FACEBOOG MA TALENT”


  Dyrektor ZS w Rajczy
  Zawiadamia, że do dnia 04.12.2015 roku przyjmowane będą wnioski do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającego przy ZS w Rajczy. Wnioski mogą dotyczyć dopłaty do zakupu opału na zimę oraz paczki mikołajowej, pozostałe świadczenia zgodnie z regulaminem.
  UWAGA
    Wywiadówka według ustalonej przez Radę Rodziców formuły odbędzie się 24 listopada 2015 (wtorek). Będzie ona trwała od godziny 15:00 do godziny 18:00.
  Nauczyciele w wyznaczonych klasach czekają na indywidualnych rodziców.

  Wykaz sal i wychowawców klas:

  Szkoła Podstawowa:
  Klasa 1A SP p. Urszula Kopeć - sala 124
  Klasa 1B SP p. Zofia Ciurla - sala 120
  Klasa 1C SP p. Ewa Matlak - sala 123
  Klasa 2A SP p. Jolanta Kuchejda - sala 122
  Klasa 2B SP p. Lucyna Wiercigroch - sala 009
  Klasa 2C SP p. Katarzyna Grygny - sala 008
  Klasa 3A SP p. Henryka Borowiec - sala 010
  Klasa 3B SP p. Irena Ciurla - sala 121
  Klasa 4A SP p. Małgorzta Grygny - sala 233
  Klasa 4B SP p. Magdalena Kasztelnik - sala 234
  Klasa 5A SP p. Genowefa Dobras - sala 237
  Klasa 6A SP p. Krystyna Waligóra - sala 232
  Klasa 6B SP p. Jolanta Kręcichwost - sala 236
  Gimnazjum
  Klasa 1A PG p. Magdalena Omyła - sala 117
  Klasa 1B PG p. Ewa Porwisz - sala 114
  Klasa 2A PG p. Dorota Salachna - sala 115
  Klasa 2B PG p. Irena Cieśla - sala 113
  Klasa 2C PG p. Monika Karczewska - sala 227
  Klasa 3A PG p. Czesław Legierski - sala 112
  Klasa 3B PG p. Janina Legierska - sala 227
  Klasa 3C PG p. Ryszard Iwanek - sala 225

  Podczas wywiadówki Rada Rodziców na jadalni spotyka się indywidualnie z rodzicami, przyjmuję uwagi i zbiera składkę na komitet rodzicielski.

  Na wywiadówce podczas spotkania będzie sprzedawana książka zawierająca zbiór pieśni i obrzędów naszego regionu wydana przez p.W.Motykę


  Regulaminy konkursów przedmiotowych dostępne są w zakładce dokumenty szkolne

     W dniu 10.11.2015r o godzinie 09:00 w Centrum Kultury w Rajczy odbędzie się spotkanie młodzieży gimnazjalnej z byłą więźniarką obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Spotkanie zorganizowane jest przez grupę ludzi jeżdżących na motorach do miejsc martyrologii narodu polskiego w ostatnim stuleciu, by czcić pamięć tych, którzy oddali życie za ojczyznę poza jej granicami a zarazem budować mosty pojednania. „5 – MOST PAMIĘCI” JASNA GÓRA – KATYŃ.

     Była więźniarka obozu w Ravensbrück p. Rosiek opowie naszej młodzieży o eksperymentach jakie prowadzone była na więźniach. Podczas spotkania zaprezentowany zostanie film pt „Moje bohaterki”. W spotkaniu – lekcji wychowawczej udział wezmą uczniowie gimnazjum i klas 6 SP, których rodzice wyrazili zgodę. Przewidywany czas spotkania – godzina.

  Dyrektor ZS w Rajczy


  W dniu 29.10.2015 (czwartek) zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach parafialnych. W tym dniu odbywają się w szkole zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

  W dniu 02.11.2015 (poniedziałek) w Zespole Szkół w Rajczy odbędą się zajęcia opiekuńczo - wychowawcze

  Zwracam się z prośbą do wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Rajczy aby w dniu 01.11.2015 odwiedzili groby legionistów i zapalili symboliczną lampkę na grobach

  Dyrektor ZS w Rajczy


  UWAGA ZASTĘPSTWA
  Od dnia 26.10.2015 do dnia 30.10.2015 są zastępstwa za p.M.Karczewska i p.I.Jamrozowicz

  REGULAMIN WYPOŻYCZANIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW w Zespole Szkół w Rajczy
  Procedury usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć <kliknij na szczegóły>
    Usprawiedliwienie
    Zwolnienie

  W związku z uszkodzeniem linii napięciowej w Soli i zablokowaniem drogi, w dniu 15.10.2015r odwołuje się kursy autobusów do Górnej Soli dowożących uczniów do szkoły. W tym dniu nieobecność tych uczniów jest usprawiedliwiona.

  Dyrektor ZS w Rajczy


  „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem jakie można dać dziecku - jest wykształcenie”

     Z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej najlepsze życzenia dla wszystkich, którzy w codziennym mozole kształtują świadomość pokoleń, uśmiechem i dobrym słowem odsuwają zmartwienia, kłopoty i troski, a swoim doświadczeniem i mądrością wyznaczają prosty kierunek do celu.
     W tym dniu uczniowie, nauczyciele i dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy pragnie podziękować wszystkim, którzy zaangażowali się w działania na rzecz szkoły. Pomagali przy remontach klas, wspierali finansowo i nie szczędzili własnego trudu, poprawiając bazę lokalową szkoły, oraz jej otoczenie.

  UWAGA
  Harmonogram zajęć w dniu 14.10.2015 roku (środa):
  - godzina 8:00 - apel okolicznościowy z okazji święta MEN oraz ślubowanie klas I SP i I PG
  - godzina 9:30 - obiad
  - godzina 10:00 - odwozy
  Świetlica będzie czynna do godziny 15:30

  Zajęcia dla osób dorosłych zaczynają się od 12 października 2015
  zajęcia z informatyki - poniedziałek o godzinie 18:00
  zajęcia z języka angielskiego - czwartek o godzinie 19:10
  zajęcia z języka włoskiego - piątek o godzinie 19:00

  ZMIANA TERMINU
  Spotkanie Rady Rodziców zostało przeniesione ze środy na czwartek 8 października o godzinie 18:00. Podczas spotkania omówiony zostanie plan pracy szkoły

  SPRAWA UBEZPIECZENIA

    Przypomina się wszystkim zainteresowanym rodzicom, że w Zespole Szkół w Rajczy istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły oraz poza nią, podczas wycieczek, zajęć sportowych ubezpieczenie obowiązuje poza granicami kraju przez okres 24 godzin na dobę. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, stanowi dobrowolną umowę zawieraną wyłącznie z woli rodziców. Wszystkie szczegóły ubezpieczenia znajdą Państwo klikając na szczegóły. Suma ubezpieczenia wynosi 9 000 zł. i obejmuje bardzo szeroki wachlarz możliwości. Składka na ubezpieczenie w obecnym roku szkolnym wynosi 44zł i należy ją wpłacić do końca września. Jeżeli sytuacja rodzinna wymusza dokonania wpłaty w późniejszym terminie, to należy ją dokonać do 12 października. Decydując się na wpłatę w październiku bardzo proszę o zdeklarowanie tej decyzji do końca września, ponieważ obecna umowa obowiązuje do końca września i daje możliwość ciągłości ubezpieczenia.

  Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące ubezpieczenia otrzymać można od Rady Rodziców lub Dyrekcji

  W dniu 08.09.2015r. w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka).
  Przebieg spotkania:
  1. Godzina 18:00 – spotkanie ogólne na sali gimnastycznej (omówienie planu pracy szkoły i zamierzeń w roku szkolnym 2015/16.
  2. 18:30 – spotkania rodziców z wychowawcami w klasach. Klasy wg przydziału. (Omówienie spraw bieżących, wybór Klasowych Rad Rodziców).
  3. 19:00 Spotkanie Klasowych Rad Rodziców, przyjęcie założeń do współpracy i wybór władz Rady Rodziców Zespołu Szkół w Rajczy.
  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy
  Marian Jeleśniański

  Aktualny plan zajęć lekcyjnych w Zespole Szkół w Rajczy obowiązujący od 07.09.2015
  Plan Szkoły Podstawowej
  Plan Publicznego Gimnazjum
  Komunikat Dyrektora
  W dniu 27.08.2015r o godzinie 10:00 w sali 115 odbędzie się losowanie nazw oddziałów dla ponownie ustalonych klas.
  Jednocześni informuję, że w roku szkolnym 2015/16 utworzone zostały dwa oddziały klas pierwszych (A i B). Wychowawcą oddziału A będzie p. Magdalena Omyła a wychowawcą oddziału B p. Ewa Porwisz).
  Podział uczniów na grupy.
  INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2015 – 2016
    1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się w dniu 27.08.2015r. (czwartek) o godzinie 12:00 w jadani.
    2. Egzaminy poprawkowe odbędą się w dniu 27.08.2015r. (czwartek) o godzinie 08:00 w sali nr 114.
    3. Porządek rozpoczęcia roku szkolnego:
       01. 09. 2014r. (wtorek)
       07:45 – Zbiórka na podwórku szkolnym uczniów. Sprawdzenie przez wychowawców obecności. (Wszyscy uczniowie obowiązkowo obecni na podwórku szkolnym skąd wychodzą
        do kościoła lub przechodzą na zajęcia świetlicowe).
       08:00 – Podniesienie flagi na maszt. (Ceremoniał podniesienia flagi).
       08:05 – Wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy p. Beaty Jeleśniańskiej (SP) i p. Małgorzaty
        Płoskonka (PG). Dla tych uczniów zorganizowane zostaną na czas nabożeństwa zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Zajęcia świetlicowe odbędą się w salach: SP 239 –
        świetlica, PG – jadalnia szkolna.
       08:15 – Masz święta rozpoczynająca nowy rok szkolny.
  UWAGA
  Wszystkich uczniów obowiązuje zbiórka na boisku szkolnym o godzinie 07:45. Uczniowie nie czekają na rynku i przed kościołem na nabożeństwo! W stosunku do tych którzy nie uczestniczą w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego na boisku szkolnym wyciągnięte zostaną konsekwencje.
       09:10 – Powrót z kościoła na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej.
       09:20 – Rozpoczęcie uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny 2015/16
       10:20 – Rozejście się uczniów na pierwszą lekcję wychowawczą – (przekazanie informacji o podziale godzin, rozdanie deklaracji uczestnictwa w nauce religii, przekazanie informacji o ubezpieczeniu, rozdanie kart deklaracji na zajęcia 4 – lekcji wf, przekazania informacji związanej z organizacją nauki w nowym roku szkolnym.
  Przebieg uroczystości inauguracyjnej rozpoczęcie roku szkolnego:
    - 09:20 rozpoczęcie uroczystości,
    - ceremoniał sztandaru i hymnu,
    - powitanie zaproszonych gości i wystąpienie dyrektora,
    - omówienie zadań szkoły w roku szkolnym 2015/16,
    - wystąpienia zaproszonych gości,
    - omówienie organizacji pracy świetlicy i żywienia (kierownik świetlicy),
    - omówienie organizacji pracy szkoły (wicedyrektor),
    - wspomnienie 76 rocznicy wybuch II wojny światowej,
    - wyprowadzenie sztandarów,
    - występ artystyczny uczniów,
    - 10:20 rozejście się uczniów do klas (pierwsza lekcja wychowawcza).
    - 11:05 rozejście się i odwóz uczniów do miejsca zamieszkania.
    5. Wyprawka szkolna:
     W nowy roku szkolnym (2015/16) podręczniku otrzymują uczniowie następujących klas:
      1A, 1B, 1C Szkoły Podstawowej,
      2A, 2B, 2C Szkoły Podstawowej,
      4A, 4B Szkoły podstawowej,
      1A, 1B Publicznego Gimnazjum.
  Wręczenie podręczników przewiduje się w dniu 02.09.2015r. (środa) w godzinach przedpołudniowych.
    Dofinansowanie zakupu podręczników „wyprawka szkolna 2015/2016
  Rodzice pozostałych klas mogą ubiegać się o zwroty kosztów zakupu podręczników zgodnie z rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. „Wyprawka szkolna” ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. ( https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/wyprawka-szkolna-20152016.html )
    Dodatkowe materiały piśmienne i papiernicze niezbędne do sprawnej organizacji nauki. 2 – teczki rysunkowe na gumki, 4 – bloki rysunkowe (2 – białe, 2 – kolorowe), 2 – zeszyty (wąska linia), 2 – zeszyty (kratka), kredki ołówkowe (12 sztuk lub więcej), farby akwarelowe, pędzle – grube i cienkie, 2 – opakowania plasteliny (po 12 sztuk), 2 – papiery kolorowe, 4 – kleje w sztyfcie, flamastry, 2 – ołówki, 2 – czarne markery, zakreślacz, pióro lub długopis, temperówka, nożyczki, gumka, 2 – taśmy klejące (wąska i szeroka), taśma dwustronna, 4 – arkusze Bristolu (dowolny kolor), 3 – arkusze szarego papieru, 2 – bibuły prasowane (dowolny kolor), bibuła krepina (dowolny kolor), 2 – ręczniki papierowe, pudełko chusteczek higienicznych, dzienniczek ucznia, strój na w-f (biała koszulka + spodenki czarne lub granatowe w worku), obuwie zamienne w worku, szczoteczka do zębów w osłonce do fluoryzacji).
  Dodatkowe informacje u wychowawców klas.
    6. Organizacja zajęć wychowania fizycznego:
       Dla pierwszego etapu edukacyjnego zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w ramach kształcenia zintegrowanego co oznacza, że zajęcia te nie są wyodrębnione.
       Dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy 4 – 6 SP) zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:
       - obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych (standardowych lekcji w-f w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla klasy),
       - obowiązkowych zajęć wyboru przez uczniów. (1 godzina tygodniowo).
        Propozycja do wyboru dla uczniów klas 4-6 SP
          1 – zajęcia sportowe,
          2 – zajęcia z aktywnej turystyki,
          3 – zajęcia taneczne. (połączone z aktywnością Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Rajcusie”)
    Zajęcia te organizowane będą w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyklasowych i międzyszkolnych.
       Dla trzeciego etapu edukacyjnego (klasy 1 – 3 PG) zajęcia wychowania fizycznego realizowane są w formie:
      - obowiązkowych zajęć klasowo-lekcyjnych (standardowych lekcji w-f w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla klasy),
      - obowiązkowych zajęć wyboru przez uczniów. (1 godzina tygodniowo).
         Propozycja do wyboru dla uczniów klas 1 -3 PG
           1 – zajęcia sportowe – sekcja piłki siatkowej, (1 – grupa),
           2 – zajęcia sportowe – sekcja piłki koszykowej, (1 – grupa),
           3 - zajęcia taneczne – ogólne, (2 – grupy),
           4 – zajęcia taneczne – połączone z działalnością RZPiT „Rajcusie”). (1 – grupa),
           5 – zajęcia z aktywnej turystyki i trekkingu. (2 – grupy),
           6 – zajęcia z aktywnej turystyki i wspinaczki na ściance wspinaczkowej. (1 – grupa),
     Deklaracje uczestnictwa uczniów w zajęciach rozdane zostaną w dniu 01.09.2015r.
  Zaplanowany ciąg zajęć dodatkowych z wychowania fizycznego będzie miał charakter wieloletni, dający możliwość rozwijania swoich umiejętności i pasji prze okres trzech lat. W każdym nowym roku szkolnym uczniowie będą mieli możliwość zapisania się do innej sekcji. Regulamin zapisu oraz inne szczegóły u wychowawców klas podczas pierwszej podstawa godziny wychowawczej.
    7. Organizacja zajęć artystycznych
       Klasy pierwsze PG – 1 grupa zajęć muzycznych – zespół wokalny
         1 grupa zajęć plastycznych.
       Klasy drugie PG – 1 grupa zajęcia muzyczne – zespół instrumentalny.
         2 grupy zajęcia plastyczne.
  Szczegóły dotyczące zapisu do grupy oraz organizacji zajęć przekazane zostaną na pierwszej godzinie wychowawczej w dniu 01.09.2015r.
  Podstawa prawna:
  – rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. Nr 175, poz. 1042).
  – § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 204)
     8. Podział klas pierwszych publicznego gimnazjum nastąpi w dniu 24.08.2015r. listy klasowe zostaną opublikowane na stronie i na szkolnej tablicy ogłoszeń.
 •  

  ROK SZKOLNY 2014/2015

   
  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów
   w roku szkolnym 2014/2015

  - 31 października 2014
  - 10 listopada 2014
  - 2 stycznia 2015
  - 5 stycznia 2015
  - 30 stycznia 2015 - Rajd Chłopski
  - 1 kwietnia 2015 - sprawdzian dla szóstoklasistów
  - 21 kwietnia 2015 - egzamin gimnazjalny
  - 22 kwietnia 2015 - egzamin gimnazjalny
  - 23 kwietnia 2015 - egzamin gimnazjalny
  - 5 czerwca 2015

  KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
  Administratorem hali sportowej jest Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy. Kontakt codziennie w sekretariacie Zespołu Szkół lub telefonicznie 33 8643465, 33 8643024 Hala sportowa jest udostępniana dla zainteresowanych po zakończonych szkolnych zajęciach programowych wychowania fizycznego.

  Lista uczniów zakwalifikowanych do klasy pierwszej SP w roku szkolnym 2015/2016

  Rekrutacja do klasy pierwszej SP

  Plan i regulamin wycieczki do Warszawy

  Regulamin konkursu ekologicznego

   ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY PODCZAS REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

  1. Dla lepszej organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych podczas rekolekcji wielkopostnych, wychowawcy klas Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum zbiorą deklaracje od rodziców, których dzieci będą korzystały z zajęć organizowanych w tym czasie przez szkołę.

  2. Zobowiązuję wszystkich wychowawców klas do piątku (27.02.2015r.) o zebrania od rodziców informacji dotyczącej udziału dziecka w zajęciach. Informacja ma dotyczyć obecności ucznia w szkole przed mszą św. i nauką rekolekcyjną oraz po nabożeństwie zgodnie z czasem zajęć lekcyjnych i pracy wietlicy.

  3. Dla dużej zgłoszonej grupy uczniów do zajęć opiekuńczo – wychowawczych zajęcia będą organizowane przez nauczycieli według tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i pracy świetlicy. Dla małej grupy zgłoszonych uczniów zajęcia będą organizowane według przygotowanych dyżurów nauczycielskich.

  4. Uczniowie dowożeni do szkoły i korzystający z zajęć opiekuńczych przed naukami rekolekcyjnymi objęci będą opieką przez nauczycieli według
  harmonogramu dyżurów pracy szkoły podczas rekolekcji. Zakres opieki dyżuru obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa ucznia na terenie szkoły oraz bezpieczne doprowadzenie go ze szkoły do kościoła i z kościoła do szkoły. (Ze względu na duże natężenie ruch kołowego i inne zagrożenia)
   

  5. W dzienniku elektronicznym wprowadzony zostaje zapis „Rekolekcje wiekopostne”. Tematy zajęć opiekuńczo – wychowawczych oraz frekwencję uczniów w tych zajęciach należy odnotować w teczkach klasowych.

  6. W dniu 03.03.2015r. (wtorek) w Zespole Szkół w Rajczy zorganizowany zostanie dla uczniów klas szóstych SP próbny sprawdzian oraz dla uczniów klas trzecich PG próbny egzamin. Organizacja próbnego sprawdzianu i egzaminu według organizacji pracy szkoły podczas rekolekcji.

  7. Na czas rekolekcji zmieniony zostaje harmonogram żywienia uczniów. Dokładny harmonogram żywienia w tym czasie zmieszczony zostanie w organizacji pracy szkoły podczas rekolekcji.

  Inne informacje związane z rekolekcjami


  KOMUNIKAT W SPRAWIE RAJDU CHŁOPSKIEGO 2015

  1. Piątek
  Dzień wolny od zajęć dydaktycznych (nauczyciele uzupełniają dokumentację szkolną). W razie potrzeby wg planu nauczania organizują zajęcia dla dzieci które zgłosiły się na zajęcia z własnej woli. (ustalenie listy uczniów uczestniczących w zajęciach oraz organizacja zajęć kierownik świetlicy Beata Jeleśniańska)
  Działania radu.
  godz. 12:00 – rejestracja, zgłoszenia drużyn rajdowych,
  godz. 16:00 – bieg na 2 km (w parku),
  godz. 20:00 – odprawa kierowników ekip (mała sala gimnastyczna ZS w Rajczy).

  2. Sobota
  Organizacja przemarszu korowodu rajdu:
  Przydział opiekunów dla klas uczestniczących w przemarszu. (przed wymarszem spotkanie wszystkich uczniów z Gminy Rajcza na sali gimnastycznej SP)
  Szkoła Podstawowa
  4A    Genowefa Dobras
  5A    Krystyna Waligóra
  5B    Grażyna Maślanka
  6A    Witold Porwisz
  6B    Jolanta Ryłko
  Publiczne Gimnazjum
  1A    Dorota Salachna
  1B    Irena Cieśla
  1C    Jolanta Polaszk
  2A    Aleksandra Cichocka – Pawełek
  2B    Ewa Porwisz
  2C    Kazimierz Oleś
  3A    Jolanta Kręcichwost
  3B    Mateusz Kąkol
  Po powrocie z otwarcia rajdu uczniowie wracają do szkoły na ciepły posiłek. Za wydawanie posiłku i koordynacją odwozów odpowiada kierownik świetlicy Beata Jeleśniańska.

  Działania radu.
  10:00 – rozpoczęcie korowodu wokół Rajczy,
  11:00 – 14:00 – targi turystyczne na dużej hali sportowej ZS w Rajczy,
  13:00 – 16:00 – zakończenie biegu „Wilcze Gronie” na Complu, imprezy towarzyszące („Zjazd na byle cym”, slalom gigant dla wszystkich, itp.),
  17:00 – 18:30 – mini – biathlon (bieg + strzelanie z karabinka laserowego) – Orlik,
  16:00 – 21:00 – program artystyczny zakończony pokazem sztucznych ogni.

  Spotkanie i zajęcia z grupą młodzieży z Włoch wg ustalonego w dniu 27.01.2014r programu.
  Godz. 17:00 (sala gimnastyczna) - spotkanie absolwentów Zespołu Szkół w Rajczy, młodzieży z Włoch oraz uczniów ZS w Rajczy. W spotkaniu uczestniczą uczniowie gimnazjum, którzy otrzymali za pierwszy okres nauki otrzymali ocenę wzorową z zachowania oraz absolwenci, którzy nie sprawiali problemów wychowawczych. Za spotkanie i dyskotekę odpowiada Monika Wójtowicz

  3. Niedziela
  8:30 – wyjazdy autobusów do Zwardonia (na biegi 3 km, 5 km, 20 km),
  9:00 – 10:30 – przyjmowanie zgłoszeń na biegi (pensjonat „Na Beskidu”),
  11:00 – start biegu na 3 km,
  11:30 – start biegu na 5 km, 20 km,
  od 12:00 do 13:30 – wręczanie nagród za biegi, imprezy towarzyszące (bieg „Przebierańców”, „Zjazd na byle cym”),
  godz. 15:00 – 16:00 – zakończenie Rajdu, wręczanie nagród (pensjonat „Na Beskidu”).

  TURYSTYCZNA CZĘŚĆ
  godz. 10:15 – 11:00 – wyjazdy z parkingu szkolnego ekip z przewodnikami na przejścia turystyczne (autokary),
  od godz. 16:00 – powroty do Rajczy (autokary ze Zwardonia do Rajczy).


  „Góra grosza” - podsumowanie


  Wszawica w szkołach
  <kliknij na szczegóły>


  „W DRODZE DO SZKOLNYCH SUKCESÓW”
  WYKAZ ZAJĘĆ I PROWADZĄCYCH


  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
  Od dnia 01.10.2014r. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Węgierskiej Górce swoje zadania realizuje w budynku ZSOiT w Milówce przy ul. Dworcowej 17.
  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015
  - Szkolny zestaw podręczników dla SP
  - Szkolny zestaw podręczników dla PG

  NASZ ELEMENTARZ - informacje
     W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie klasy pierwszej szkoły podstawowej otrzymają bezpłatny podręcznik, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Wyposażenie szkół podstawowych w bezpłatny podręcznik "Nasz Elementarz" zapewnia minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. Podręczniki do zajęć z języka angielskiego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu tego języka oraz materiały ćwiczeniowe do podręcznika "Nasz Elementarz" również zostaną zakupione z dotacji celowej z budżetu państwa. Każdy uczeń klasy pierwszej otrzyma wyżej wymienione podręczniki i materiały w szkole.
  Rodzice uczniów klasy pierwszej zobowiązani są tylko do zakupu podręcznika do religii, którego tytuł znajduje się w wykazie podręczników szkoły.

  HARMONOGRAM WPROWADZANIA BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW <kliknij na szczegóły>

  MATERIAŁY I PRZYBORY SZKOLNE UCZNIA KLASY I
  <kliknij na szczegóły>


  Tematyka spotkania z rodzicami 09.09.2014

  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy przypomina ucznią o:
  1. Obowiązku przebierania obuwia w szkole.
  2. Zakazie opuszczania szkoły podczas lekcji.
  3. Przyklejania gum do żucia do mebli szkolnych.
  PLAN ZEBRANIA Z RODZICAMI

  APEL – „bezpieczne i szczęśliwe wakacje”

  1. Zwracamy się z prośbą do rodziców oraz prawnych opiekunów uczniów Zespołu Szkół w Rajczy by zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji. Szczególnie zwracam uwagę na zagrożeniami, które mogą napotkać w tym czasie, m. in. podczas zabaw, uprawiania sportów wyczynowych, rekreacyjnych i wodnych oraz pieszych wędrówek. Apeluję o przestrzeganie bezpieczeństwa podczas kąpieli wodnych na otwartych akwenach wodnych i morzu, ukąszenia żmij, kleszczy oraz zachowanie ostrożności podczas uczestnictwa w ruchu drogowym. Uczulam również, by zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci podczas letnich prac polowych w gospodarstwach rolnych i innych przedsiębiorstwach i zakładach.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy
  Marian Jeleśniański

  2. Informacja dotycząca oceny za cały rok nauki.
  3. Zasady klasyfikacji na koniec roku szkolnego.
  4. Prezentacja projektu edukacyjnego 23.06.2015r. (wtorek) godz. 10:00.
  5. Wyjazd w nagrodę dla aktywnych uczniów odbędzie się w dniu 22.06.2015r. (poniedziałek).
  6. Lista uczniów zapisanych do oddziałów klasy pierwszej SP
  7. Zobowiązuje się wszystkich uczniów Zespołu Szkół w Rajczy do dokonania zwrotu książek i innych wypożyczonych ze szkoły materiałów do 18.06.2015r.(czwartek). Odpowiedzialnymi za dokonanie zwrotów wypożyczonych książek i innych rzeczy są wychowawcy klas.
  8. Zobowiązuje się wszystkich uczniów Jednostki SP i PG do zabrania z szatni wszystkich swoich rzeczy (zwłaszcza uczniowie I etapu edukacyjnego), a następnie złożenie kluczyków od szafek w gabinecie Wicedyrektora do dnia 24.06.2015r. (środa).

  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy
  Marian Jeleśniański


  ZAPYTANIE O CENĘ PALIWA TYPU WĘGIEL ORZECH DO OPALANIA PIECA KUCHENNEGO

  ZAPYTANIE O CENĘ PALIWA TYPU WĘGIEL KAMIENNY 31,2 GROSZEK PŁUKANY

  Komunikat w sprawie nr „PESEL” na legitymacjach szkolnych

  Reforma podręcznikowa - harmonogram wprowadzania zmian
  Plakat - podstawowe informacje dotyczące reformy podręcznikowej

  Nagrody książkowe dla uczniów przyznane:

  Szkoła Podstawowa:
  Oddział "0" - 23 książki
  klasa Ia - 24 książki
  klasa Ib - 22 książki
  klasa Ic - 24 książki
  klasa IIa - 8 książek
  klasa IIb - 12 książek
  klasa IIIa - 9 książek
  klasa IIIb - 12 książek
  klasa IVa - 7 książek
  klasa Va - 4 książki
  klasa Vb - 4 książki
  klasa VIa - 4 książki
  klasa VIb - 2 książki
  Wynik sprawdzianu - 3 książki
  Gimnazjum
  klasa Ia - 2 książki
  klasa Ib - 3 książki
  klasa IIa - 4 książki
  klasa IIb - 5 książek
  klasa IIc - 1 książka
  klasa IIIa - 5 książek
  klasa IIIb - 1 książka
  Effatha - 3 ksiązki
  Konkursy - 14 książek
  Rajcusie - 2 ksiązki
  Osiągnięcia sportowe - 1 książka
  Chór - 1 książka
  Biblioteka szkolna - 6 książek
  Serdecznie gratulujemy!!

  KOMUNIKAT ZWIĄZANY Z ZAKOŃCZENIEM ROKU SZKOLNEGO

  1. Zakończenie nauki w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się w dniu 25 czerwca 2015r osobno dla każdego etapu edukacyjnego. Podczas zakończenia nauki w szkole rozdane zostaną nagrody dla uczniów.

  Harmonogram zakończenia nauki:
       I etap edukacyjny – (klasy 1-3 SP) i pożegnanie oddziału przedszkolnego –
            25 czerwca (czwartek) godz. 08:55
         • Program artystyczny,
         • Rozdanie nagród i wyróżnień,
         • Występ zespołu „Rajcusie”.
  Organizacja dalszych zajęć dla uczniów klas 1-3 według planu wychowawcy klasy.
      II etap edukacyjny – (klasy 4-6 SP) - 25 czerwca (czwartek) godzina 10:35
         • Program artystyczny,
         • Rozdanie nagród i wyróżnień,
         • Pożegnanie klas szóstych,
         • Występ zespołu „Rajcusie”.
  Organizacja dalszych zajęć wg. planu wychowawcy klasy.
      III etap edukacyjny – (klasy 1-3 PG) 25 czerwca (czwartek) 11:50
         • Występ uczniów klas pierwszych PG,
         • Rozdanie nagród i wyróżnień,
         • Pożegnanie klas trzecich,
         • Występ zespołu „Rajcusie”.
  2. Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego – 26 czerwca 2015r. (piątek)
         • 07:45 – zbiórka dzieci na boisku szkolnym. Sprawdzenie przez wychowawców
            obecności.
         • 08:00 – ustawienie uczniów do podniesienia flagi na maszt (Ceremoniał
           podniesienia flagi na maszt).
         • 08:10 wyjście do kościoła. Uczniowie którzy nie uczestniczą w nabożeństwie
            pozostają na świetlicy pod opieką p. M. Płoskonka (PG) i p. B. Jeleśniańskiej (SP).
            Zajęcia z przyjętym planem wychowawców świetlicy.
         • 09:15 – powrót z kościoła zajęcie miejsc na sali gimnastycznej SP,
         • 09:30 – rozpoczęcie uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2014/2015
           (Koncert galowy uczniów i rozdanie świadectw z czerwonym paskiem).
         • 11:00 – rozejście się uczniów na godzinę wychowawczą – spotkanie
            z wychowawcami klas, rozdanie świadectw.

  3. Konferencja klasyfikacyjna – 19 czerwca 2015r. (piątek)
     - Jednostka SP godzina 14:00
     -Jednostka PG godzina 16:00
  4. Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 26 czerwca 2015r. Do
      posiedzenia plenarnego RP należy przygotować wszystkie sprawozdania z działalności
      drugiego okresu nauki na drukach załącznika do protokołu.
  5. Przed posiedzeniem RP w dniu 26.06.2015r. wychowawcy klas zdają laptopy
      w gabinecie Wicedyrektora.


  Program pobytu wyjazdu do Pobierowa


  W dniu 08.06.2015r. na stołówce szkolnej (poniedziałek) odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy 01. 09. 2015r. rozpoczną naukę w pierwszej klasie Szkoły Podstawowej. Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie sprawy związane z organizacją nauki w klasach pierwszych. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszam
  Dyrektor
  Marian Jeleśniański

  W dniu 09.06.2015r. na stołówce szkolnej (wtorek) odbędzie się spotkanie dla rodziców uczniów, którzy 01. 09. 2015r. rozpoczną naukę w pierwszej klasie Publicznego Gimnazjum. Podczas spotkania omówione zostaną wszystkie sprawy związane z organizacją nauki w klasach pierwszych. Wszystkich zainteresowanych rodziców zapraszam
  Dyrektor
  Marian Jeleśniański


  Wyniki Konkursu Matematycznego o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAJCZY – 01.06.2015 r. Zaproponowany przez samorząd szkolny
  Odprawa dla nauczycieli godz. 07:30 jadalnia.

  1. Pierwszy etap edukacyjny (Wszystkie klasy 1 – 3) oraz klasa 4A i oddział przedszkolny.
  Zajęcia na sali gimnastycznej SP. W programie:
      - Pasowanie na czytelnika – odpowiedzialni: p. J. Ryłko, p. M.Grygny, p. G.Maślanka.
      - Gry i zabawy – odpowiedzialni nauczyciele klas 1 – 4 i oddziału przedszkolnego oraz p. B.Jeleśniańska.
      - Dyskoteka – odpowiedzialni nauczyciele klas 1 – 4 i oddziału przedszkolnego, zajęcia świetlicowe p. B.Jeleśniańska. Nagłośnienie: p. M.Kąkol.
    Przewidywany czas uroczystości od 8:00 do 11:00,
    Obiad od 11:00 do 11:15 – dyżur – B.Jeleśniańska
    Odwóz - 11:15 (zielony autobus p. B.Bogdał).
  Zajęcia świetlicowe do godziny 16:00 według planu pracy świetlicy.

  2. Drugi etap edukacyjny. Klasy od 5 do 6
      - 7:50 – sprawdzenie obecności przez wychowawców lub wskazanych nauczycieli,
      - 8:00 – wyjazd uczniów obu grup w kierunku Rycerki Górnej „Kolonii” (autokar p. Mika), wyjście w dwóch grupach z końcowego przystanku do schroniska na Przegibku (grupę prowadzi przewodnik p. Krystyna Waligóra). Szlak zielony z Rycerki Górnej – Kolonii.
          o I grupa (klasy 6A i 6B); prowadzi p. K. Waligóra. Opiekunowie klas- 6A; p. M. Kasztelnik, 6B; p. Karolina Gawron.
          o II grupa klasy 5A i 5B ; prowadzi p. W. Porwisz. Opiekunowie klas- 5A; p. E. Lach, 5B; ks. M.Zemanek. - 9:30 – 10:30 – udział w imprezie rekreacyjno – sportowej na Przegibku, odpowiedzialni; p. K.Gawron, p. M.Karczewska, p. R.Iwanek. Zawody w piłce siatkowej, piłka nożna, wyścigi rzędów.
      - 10:30 – zejście do Rycerki Kolonii/Ciapkowa; opieka nad grupami takie jak przy wyjściu na Przegibek.
      - 11:30 – powrót do Rajczy.
      - 12:00 – obiad; odpowiedzialna p. B.Jeleśniańska.
      - 12:15 – 15:00 – udział w dyskotece; odpowiedzialni – p. G.Maślanka, p. G.Dobras, p. J.Marszałek, p. M.Kąkol (nagłośnienie).
      - 12:15 – 15:00 – p. B. Jeleśniańska (świetlica szkolna).
      - 13:40 – odwóz w stronę Rajczy Dolnej i Nickuliny (autobus pomarańczowy).

  HARMONOGRAM ZAJĘĆ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W RAJCZY 01.06.2015 r.
  Odprawa dla nauczycieli godz. 07:30 jadalnia.

     1. 7:50 – 8:00- zbiórka w klasach i sprawdzenie obecności,
     2. 08:00 – wyjazd klasy 3A i 3B (autobus zielony p. B.Bogdał) do Rycerki Górnej „Rycerek” – wyjście na Przegibek (grupę prowadzi p. M.Omyła),
     3. 8:30 – wyjazd do Rycerki Kolonii (autokar pomarańczowy p. G.Wydra) – kl. 1 i 2 (grupę prowadzi p. M.Jeleśniański),
    4. 10:00 – 11:45 – udział w imprezie rekreacyjno – sportowej na Przegibku,
    5. 11:15 – zejście do Rycerki Górnej Kolonii „Ciapkowa”,
    6. 12:00 – powrót klas 1 - 3 do Rajczy, (autobusy zielony i pomarańczowy).
    7. 12:20 – obiad: odpowiedzialna p. M. Płoskonka
    8. 12:40 – odwóz młodzieży gimnazjalnej w stronę Rajczy Dolnej, Nickuliny, Rycerki Dolnej, Soli i Zwardonia,
    9. przyjazd młodzieży na dyskotekę autobusem (ok. godz. 15:00)
    10. Dyskoteka od 15:30 – 21:00 – dyżur nauczycieli: p. J.Kręcichwost, p. M. Płoskonka, p. E.Porwisz, p. K.Nocoń, p. M.Wójtowicz.
    11. godz. 21:00 – koniec dyskoteki i odwozy (autobus pomarańczowy) – p. M. Płoskonka

  I. Wyjazd kl. 3A i 3B - godz. 8:00
  Wyjazd (zielony autobus p. B. Bogdał), wyjście na Przegibek szlakiem niebieskim i dalej zielonym z Rycerki Dolnej Słowiaki. Grupę p. M. Omyła i nauczyciele kl. 3A – M. Dratnal, kl. 3B – ks. Z. Mizia

  II. Wyjazd kl. 1 i 2 - 8:30
  Wyjazd klas 1 i 2 (autobus pomarańczowy p. G. Wydra oraz autobus p. Miki) do Rycerki Górnej Kolonii.
  Wyjście na Przegibek szlakiem zielonym. Grupę prowadzi p. dyr. M. Jeleśniański. Opiekę nad klasami sprawują : 1D – p. D. Salachna, 1B – p. Anna Kocoń, 1C – p. M. Karczewska, 2A – p. Cz. Legierski, 2B – p. J. Legierska, 2C – p. R. Iwanek. Po wyjściu na Przegibek ognisko z kiełbaską i woda.

  III. Dodatkowe funkcje.
  Odpowiedzialni nauczyciele w-f – p. R. Iwanek, p. M. Karczewska, p. K. Gawron za zawody i zabawy sprawnościowe. W ramach zabawy sportowo – rekreacyjnej mecz w p. siatkową, mini p. nożna, babington i wyścigi rzędów.

  IV. Dodatkowa atrakcja.
  Wyjście na Bendoszkę Wielką, oglądanie panoramy Beskidu Żywieckiego. (Wyjście koordynuje p. M. Jeleśniański).

  V. Powrót z wycieczki
  Zejście do Rycerki Górnej Kolonii najkrótszym zejściem do Ciapkowa. O godz. 12:00 podstawione będą 2 autobusy (zielony i pomarańczowy).
  UWAGA: istnieje możliwość zjazdu rezerwowego o godz. 12:45 z Rycerki Górnej Kolonii (autobus pomarańczowy).

  DOWOZY W DNIU 01.06.2015R. <kliknij na szczegóły>

  UWAGA
  W razie złej pogody (opady deszczu ) impreza dla klas 5 – 6 SP oraz klas 1 – 3 GP odbędzie na hali sportowej od godz. 8:15 – 10:30. Po obiedzie (od 10:00 – 11:00) – odwozy młodzieży GP. Klasy 4; 5; 6 SP – będą uczestniczyły w dyskotece do godz. 15:00. Dyskoteka dla młodzieży GP od godz. 15:30 – 21:00


  Rekrutacja do klas pierwszych PG <kliknij na szczegóły>

  Nauka j. włoskiego dla zainteresowanych
     W dniu 08.05.2015r (piątek - godzina 19:00) rozpoczynają się zajęcia dla dorosłych z j. włoskiego. Zajęcia są bezpłatne i obejmują zakres nauki od podstaw. Zajęcia odbywać się będą w każdy piątek do końca czerwca.
  Nauka j. angielskiego dla zainteresowanych
     W każdy wtorek (godzina 18:00) odbywają się zajęcia dla dorosłych z j. angielskiego. Zajęcia są bezpłatne i obejmują zakres nauki w zależności od potrzeb.

  Nabór do szkół ponadgimnazjalnych <kliknij na szczegóły>
     Koordynatorem naboru uczniów klas trzecich Publicznego Gimnazjum w Rajczy do szkół ponadgimnazjalnych jest p. M. Wójtowicz.


  MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PIOSENKI ANGIELSKIEJ
  Regulamin
  Karta zgłoszeniowa

  Zmiana wzoru legitymacji szkolnych <kliknij na szczegóły>

   Debata Oxfordzka dla uczniów w Zespole Szkół w Rajczy
      W dniu 08.05.2015r. odbędzie się pierwsza debata Oxfordzka dla uczniów klas gimnazjalnych. Opiekunowie debaty: p. I Cieśla, p. Dorota Salachna, p. M. Omyła.

  Zapraszamy na obchody rocznicy upamiętniającej
  uchwalenie Konstytucji 3 Maja
   

      Wszystkie osoby, które przyjdą dostaną nagrodzone m.in. punktami dodatkowymi z zachowanie
      Przychodzimy na godzinę 8:20

  Egzamin gimnazjalny - informacje
  1. W każdy dzień egzaminu (21, 22, 23 kwietnia 2015r.) uczniowie zdający
      przychodzą do szkoły na godzinę 8:00.
  2. W dniu 20 kwietnia (poniedziałek) zajęcia odbywają się do godziny 13:35
      czyli do 6 – lekcji. Od godziny 13:40 przewodniczący zespołów nadzorujących
      zgodnie z procedurami organizacji i przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego
      przygotowują sale do egzaminów.
  3. W sali_118 oczekują członkowie komisji nadzorujących przebieg egzaminu.
  4. Uczniowie po pierwszej części egzaminu przechodzą do stołówki szkolnej,
      gdzie spożywają posiłek. (Nadzór nad uczniami spożywającymi posiłek
      sprawują nauczyciele dyżurujący).
  5. W każdy dzień egzaminu przewodniczący sal sprawdzają o godzinie 08:00
      obecność zdających i wyznaczają osoby, które będą obecne przy odbiorze
      zestawów egzaminacyjnych.
  6. Po skończonych egzaminach w danym dniu uczniowie rozchodzą się do
     domów. Uczniowie dowożeni oczekują na odwozy pod nadzorem nauczycieli
     dyżurujących.
  7. Zajęcia dla uczniów jednostki SP uczących się w sali_232 przenosi się na czas
     egzaminu do sali_113. Uczniowie na zajęcia są wprowadzani i wyprowadzani
     przez nauczyciela uczącego z parteru części jednostki SP.
  8. Podczas egzaminów wyłączony zostaje dzwonek elektryczny, dlatego należy
     pracować zgodnie z planem pracy bez sygnału dźwiękowego oznajmującego
     koniec i początek lekcji.

  Podstawowy termin egzaminu gimnazjalnego:
      1.  część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 (wtorek)
           z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00
           z zakresu języka polskiego - godz. 11:00
      2.  część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 (środa)
           z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00
           z zakresu matematyki - godz. 11:00
      3.  język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 (czwartek)
           na poziomie podstawowym - godz. 9:00
           na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU EGZAMINU <kliknij na szczegóły>

  NA EGZAMIN NALEŻY PRZYNIEŚĆ WYŁĄCZNIE:
  legitymację szkolną, czarno piszący długopis, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz.

  Przypominamy o zakazie przynoszenia i używania telefonów komórkowych , kalkulatorów oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

  Obowiązuje strój galowy.


  KOMUNIKAT DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY

  1. W związku na nadchodzącymi feriami zimowymi – okresem wolnym od nauki, zwracam się do uczniów wszystkich oddziałów Zespołu Szkół w Rajczy o zachowanie rozwagi i bezpieczeństwa podczas odpoczynku. Zwracam szczególną uwagę na zagrożenia utonięć wynikające z korzystania ze ślizgawek na zbiornikach wodnych, urazów ciała podczas uprawiania sportów zimowych na stokach narciarskich, oraz zagrożenia na drogach publicznych wynikającego ze zwiększonego ruchu samochodów.

  2. Ferie zimowe rozpoczynają się w poniedziałek 02.02.2015r a kończą w piątek 13.02.2015r. Bardzo proszę w sobotę 14.02.2015r. sprawdzić na stronie internetowej informacje dotyczące zmian jakie mogą nastąpić podczas organizacji drugiego semestru nauki.

  3. 30.01.2015r. piątek jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów zainteresowanych organizowane zostaną zajęcia opiekuńczo –wychowawcze.

  4. W dniu 31.01.2014 uczniowie klas 4 – 6 SP oraz 1 – 3 PG uczestniczą w rozpoczęciu Rajdu Chłopskiego. Wszyscy uczniowie biorący udział w korowodzie przychodzą do szkoły w tym dniu o godzinie 09:15 na salę gimnastyczną gdzie wychowawcy sprawdzają obecność. O godzinie 09:40 wszyscy uczniowie szkół Gminy Rajcza wychodzą na korowód. Po uroczystości otwarcia rajdu w stołówce szkolnej wydawany będzie posiłek według ustaleń kierownika świetlicy szkolnej.

  5. W dniu 31.01.2015r o godzinie 17:00 na sali gimnastycznej SP zorganizowane zostanie spotkanie połączone z dyskoteką dla zeszłorocznych    absolwentów Zespołu Szkół w Rajczy, grupy młodzieży z Włoch oraz uczniów ze wzorowym zachowaniem i zaangażowanych w pracy u pani    M. Karczewskiej i p. M. Dratnala.


   Komunikat:

  W dniu 27. 01. 2014r. (wtorek) o godzinie 1600 odbędzie się w Zespole Szkół w Rajczy, spotkanie z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej a o godzinie 1640 spotkanie z rodzicami uczniów klas Publicznego Gimnazjum. Na spotkaniach omówione zostaną wyniki za pierwszy okres nauki, sprawy bieżące i działalność Rady Rodziców. Spotkania ogólna odbędą się na sali gimnastycznej SP.

  Spotkania z wychowawcami w klasach według wykazu:

  Szkoła Podstawowa:
  Oddział p. A Urszula Kopeć - sala 124
  Klasa 1B SP p. Lucyna Wiercigroch - sala 009
  Klasa 1C SP p. Katarzyna Grygny - sala 008
  Klasa 1A SP p. Jolanta Kuchejda - sala 122
  Klasa 2A SP p. Henryka Borowiec - sala 010
  Klasa 2B SP p. Irena Ciurla - sala 121
  Klasa 3A SP Ewa Matlak - sala 123
  Klasa 3B SP Zofia Ciurla - sala 120
  Klasa 4A SP Genowefa Dobras - sala 237
  Klasa 5A SP Krystyna Waligóra - sala 232
  Klasa 5B SP Grażyna Maślanka - sala 236
  Klasa 6A SP Witold Porwisz - sala 234
  Klasa 6B SP Karolina Gawron - sala 233
  Gimnazjum
  Klasa 1A PG Dorota Salachna - sala 115
  Klasa 1B PG Irena Cieśla - sala 113
  Klasa 1C PG Monika Karczewska - sala 112
  Klasa 2A PG Czesław Legierski - sala 225
  Klasa 2B PG Janina Legierska - sala 227
  Klasa 2C PG Mateusz Kąkol - sala 119
  Klasa 3A PG Jolanta Kręcichwost - sala 230
  Klasa 3B PG Magdalena Omyła - sala 117

  Maluchy z naszej szkoły odebrały ponad 200 kamizelek odblaskowych.

   Przekazanie sprzętu odbyło się w Centrum Kultury w Rajczy. Akcji odbywała się pod hasłem „ Bądź widoczny - noś odblaski”. Wzięli w niej udział uczniowie podstawówki z Rajczy, którzy mieli okazję przypomnieć sobie zasady bezpiecznego zachowania się na drogach publicznych. Pogadankę na ten temat przygotowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu, których wspierał pies Sznupek - oficjalna maskotka tego typu akcji.

   Kamizelki wręczali m.in. Kazimierz Fujak - wójt Gminy oraz Stanisław Gmitruk - dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na zakończenie dzieci otrzymały słodycze od Joanny Pietraszko - wicedyrektorki Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Rajczy Nickulinie.

   Fotorelacja zapraszamy


  Komunikat:
  W dniu 09. grudnia 2014r. (wtorek) o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie z rodzicami (wywiadówka). Zebranie główne - sala gimnastyczna SP, zebrania klasowe - z wychowawcami w klasach.

  Przydział klas

  Szkoła Podstawowa:
  Oddział p. A Urszula Kopeć - sala 124
  Klasa 1B SP p. Lucyna Wiercigroch - sala 009
  Klasa 1C SP p. Katarzyna Grygny - sala 008
  Klasa 1A SP p. Jolanta Kuchejda - sala 122
  Klasa 2A SP p. Henryka Borowiec - sala 010
  Klasa 2B SP p. Irena Ciurla - sala 121
  Klasa 3A SP Ewa Matlak - sala 123
  Klasa 3B SP Zofia Ciurla - sala 120
  Klasa 4A SP Genowefa Dobras - sala 237
  Klasa 5A SP Krystyna Waligóra - sala 232
  Klasa 5B SP Grażyna Maślanka - sala 236
  Klasa 6A SP Witold Porwisz - sala 234
  Klasa 6B SP Jolanta Wolańska - sala 233
  Gimnazjum
  Klasa 1A PG Dorota Salachna - sala 115
  Klasa 1B PG Irena Cieśla - sala 113
  Klasa 1C PG Monika Karczewska - sala 112
  Klasa 2A PG Czesław Legierski - sala 225
  Klasa 2B PG Janina Legierska - sala 227
  Klasa 2C PG Ryszard Iwanek - sala 119
  Klasa 3A PG Jolanta Kręcichwost - sala 230
  Klasa 3B PG Ewa Węglarz - sala 117

  Na wywiadówce zostaną umówione następujące informacje:
  Spotkanie ogólne:
  - Analiza wyników w nauce i osiągnięcia uczniów.
  - Sprawy ogólne.
  - „Działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Milówce” oraz „Bezpieczeństwo uczniów w sieci internetowej”.
  - Wystąpienie Przewodniczącej Rady Rodziców.
  Spotkanie klasowe:
  - Wyniki indywidualne w nauce, zachowanie oraz frekwencja uczniów.
  Podczas spotkań klasowych zbierana będzie składna na Komitet Rodzicielski.

   Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy
     Zawiadamia, że do dnia 24.11.2014 przyjmowane będą wnioski do Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych działającego przy Zespole Szkół w Rajczy. Wnioski mogą dotyczyć dopłaty do zakupu opału na zimę oraz paczki mikołajowej, pozostałe świadczenia zgodnie z regulaminem.
  Przebieg uroczystości szkolnej z okazji Dnia Edukacji Narodowej:
   1. Rozpoczęcie uroczystości o 8:00
   2. Ceremoniał sztandaru i hymnu
   3. Powitanie pracowników szkoły oraz zaproszonych gości – wystąpienie
       dyrektora Szkoły
   4. Ślubowanie na sztandar uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej
   5. Pasowanie na ucznia
   6. Ślubowanie na sztandar uczniów klas pierwszych Gimnazjum
   7. Życzenia dla pracowników szkoły
   8. Lekcja wychowawcza, a po niej  odwozy według harmonogramu

  „W drodze do szkolnych sukcesów”

  Zadania:
  1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  2. Zajęcia pozalekcyjne rozwijające
  3. Zajęcia specjalistyczne:
      - doradztwo zawodowe;
      - doradztwo psychologiczno-pedagogiczne;
      - profilaktyka terapeutyczna;
      - poradnictwo psychologiczne;

  SPRAWA UBEZPIECZENIA <kliknij na szczegóły>

    Przypomina się wszystkim zainteresowanym rodzicom, że w Zespole Szkół w Rajczy istnieje możliwość ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie szkoły oraz poza nią, podczas wycieczek, zajęć sportowych ubezpieczenie obowiązuje poza granicami kraju przez okres 24 godzin na dobę. Ubezpieczenie nie jest obowiązkowe stanowi dobrowolną umowę zawieraną wyłącznie z woli rodziców. Wszystkie szczegóły ubezpieczenia znajdą Państwo klikając na szczegóły. Suma ubezpieczenia wynosi 9 000 zł. i obejmuje bardzo szeroki wachlarz możliwości. Składka na ubezpieczenie w obecnym roku szkolnym wynosi 46zł i należy ją wpłacić do końca września. Jeżeli sytuacja rodzinna wymusza dokonania wpłaty w późniejszym terminie, to należy ją dokonać do 15 października. Decydując się na wpłatę w październiku bardzo proszę o zdeklarowanie tej decyzji do końca września, ponieważ obecna umowa obowiązuje do końca września i daje możliwość ciągłości ubezpieczenia.


  INAUGURACJA NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2014 – 2015
  I. Przywozy dzieci w dniu 01. 09. 2014r.
    1.1. Godzina 07:40 Rajcza Dolna ze stałego miejsca.
    1.2. Godzina 07:35 Nickulina ze stałych miejsc.
    1.3. Godzina 07:40 Rycerka Dolna (Słowiaki).
    1.4. Godzina 07:00 Sól Słanice ze stałych miejsc.
    1.5. Godzina 07:15 Tarliczne.
    1.6. Godzina 07:20 Kiczora
  II. 01. 09. 2014r. (poniedziałek)
    2.1. 07:50 Zbiórka uczniów na podwórku szkolnym. (Odpowiedzialni wychowawcy
          klas). Wszyscy uczniowie przed wyjściem do kościoła spotykają się
            obowiązkowo na boisku szkolnym! Uczniowie nie czekają na rynku i przed
            kościołem na nabożeństwo!

    2.2. Sprawdzenie przez wychowawców klas obecności.
    2.3. Godzina 08:00 podniesienie flagi na maszt. (Ceremoniał podniesienia flagi.
          Odpowiedzialni opiekunowie samorządów, muzyka p. M. Wójtowicz.)
    2.4. Godzina 08:05 wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w
          nabożeństwie pozostają pod opieką wychowawców świetlicy p. Beaty
          Jeleśniańskiej (SP) i p. Małgorzaty Płoskonka (PG). Dla uczniów tych na świetlicy
          zostaną zorganizowane zajęcia „Moja szkoła”.
    2.5. Godzina 09:10 powrót z kościoła na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej.
    2.6. Godzina 09:20 rozpoczęcie uroczystej akademii inaugurującej nowy rok szkolny
          2014/15
  Przebieg uroczystości inauguracyjnej rozpoczęcie roku szkolnego:
  - rozpoczęcie uroczystości,
  - ceremoniał sztandaru i hymnu,
  - powitanie zaproszonych gości i wystąpienie dyrektora:
  - omówienie zadań szkoły w roku szkolnym 2014/15
  - wystąpienia zaproszonych gości,
  - omówienie organizacji pracy świetlicy i żywienia (kierownik świetlicy),
  - omówienie organizacji pracy szkoły (wicedyrektor),
  -wyprowadzenie sztandarów
  - występ artystyczny uczniów,
  - rozejście się uczniów do klas,
  Nauczyciel prowadzący – p. Jolanta Kręcichwost,
  Nauczyciel wspierający – p. Jolanta Wolańska,
  Program artystyczny – klasy 2A, 2B, 2C – PG
  Opracowanie muzyczne – p. Monika Wójtowicz
  Dekoracja szkoły i sali – p. M. Płoskonka
    2.7. Godzina 10:30 rozejście się uczniów na pierwszą lekcję wychowawczą
          – rozdanie podziału godzin, deklaracji na naukę religii oraz przekazania informacji
          związanej z organizacją roku szkolnego
  III. Przydział klas
  Szkoła Podstawowa:
  Oddział p. A Urszula Kopeć - sala 124
  Klasa 1B SP p. Lucyna Wiercigroch - sala 009
  Klasa 1C SP p. Katarzyna Grygny - sala 008
  Klasa 1A SP p. Jolanta Kuchejda - sala 122
  Klasa 2A SP p. Henryka Borowiec - sala 010
  Klasa 2B SP p. Irena Ciurla - sala 121
  Klasa 3A SP Ewa Matlak - sala 123
  Klasa 3B SP Zofia Ciurla - sala 120
  Klasa 4A SP Genowefa Dobras - sala 237
  Klasa 5A SP Krystyna Waligóra - sala 232
  Klasa 5B SP Grażyna Maślanka - sala 236
  Klasa 6A SP Witold Porwisz - sala 234
  Klasa 6B SP Jolanta Wolańska - sala 233
  Gimnazjum
  Klasa 1A PG Dorota Salachna - sala 115
  Klasa 1B PG Irena Cieśla - sala 113
  Klasa 1C PG Monika Karczewska - sala 112
  Klasa 2A PG Czesław Legierski - sala 225
  Klasa 2B PG Janina Legierska - sala 227
  Klasa 2C PG Ryszard Iwanek - sala 119
  Klasa 3A PG Jolanta Kręcichwost - sala 230
  Klasa 3B PG Ewa Węglarz - sala 117
  IV. Po skończonej lekcji wychowawczej rozejście i odwozy uczniów do domu.
        Wszystkie szczegółowe informacje związane z organizacją roku szkolnego należy
        kierować sekretariat – SP (w sprawach szkoły podstawowej i oddziału
        przedszkolnego) lub sekretariat PG (w sprawach gimnazjum).
  V. Nowy rok szkolny i wiele nowego:
     5.1 Nowe umeblowane i odnowione klasy
     5.2 Nowoczesne, klimatyzowane, wyposażone w tablice multimedialne pracownie:
         - komputerowa
         - chemiczna
         - fizyczna
     5.3 I wiele nowego...
   

  ROK SZKOLNY 2013/2014

   

  KOMUNIKAT W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z HALI SPORTOWEJ
  Administratorem hali sportowej jest Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy. Kontakt codziennie w sekretariacie Zespołu Szkół lub telefonicznie 33 8643465, 33 8643024 Hala sportowa jest udostępniana dla zainteresowanych po zakończonych szkolnych zajęciach programowych wychowania fizycznego.


  • Sprawozdanie ze spotkania rodziców uczniów klas pierwszych
   i wychowanków oddziału przedszkolnego

  W dniu 25 marca 2014r (wtorek) w Zespole Szkół w Rajczy odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców, których dzieci rozpoczną naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej (6 – latki). W spotkaniu uczestniczyli również rodzice, których dzieci będą uczęszczać do oddziału przedszkolnego przy zespole oraz dyrektor przedszkola, wicedyrektor zespołu szkół i nauczyciele. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem gdyż uczestniczyło w nim ponad 100 rodziców. Po zapoznaniu się z prezentacją wszyscy zainteresowani udali się zobaczyć klasy przeznaczone do nauki dzieci rozpoczynających naukę we wrześniu 2014r.
  Prezentacja
  • UWAGA
   Arkusze tzw. załączniki do protokołu w ramach sprawozdania znajdują się w zakładce "DOKUMENTY SZKOLNE".
   Są dostępne arkusze analityczne dla wszystkich nauczycieli.  • Dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów w roku szkolnym 2013/2014
  - 02 stycznia 2014
  - 03 stycznia 2014
  - 07 luty 2014r - Rajd Chłopski
  - 01 kwietnia 2014 - sprawdzian dla 6 klas Szkoły Podstawowej
  - 23 kwietnia 2014r - egzamin gimnazjalny
  - 24 kwietnia 2014r - egzamin gimnazjalny
  - 25 kwietnia 2014r - egzamin gimnazjalny
  - 02 maja 2014r
  - 31 maja 2014r
  - 20 czerwca 2014r

  • PODZIĘKOWANIE
  Podziękowania dla wszystkich, którzy znaleźli czas by własnymi rękami i wsparciem finansowym wesprzeć działania szkoły w poprawie warunków. Dzięki państwa pomocy i zaangażowaniu udało się wyremontować podczas ferii dwie klasy oraz szatnie w części gimnazjalnej. Podjęto również próby remontu wejścia do szkoły i szatni dla naszych najmłodszych uczniów. Prace te niebawem zostaną dokończone.
  • „Wielkie czytanie w Rajczy”
  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i aktywności p. Jolanty Ryłko nauczycielowi biblioteki wszyscy powoli zaczynają czytać młodszym dzieciom.
  • PILNA INFORMACJA DO RODZICÓW
   dotycząca kółka matematycznego i fizycznego.

  Do wszystkich uczniów i rodziców:
  w każdy piątek organizowane są bezpłatne zajęcia matematyczne dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Rajczy.
  Zapraszamy wszystkich – tych z bardzo dobrymi wynikami i tych którzy mają trudności. To jedyna okazja, gdzie możesz bezpłatnie poszerzać swoją wiedzę lub uzupełniać braki.
  Zapraszamy.
  Rodzice skorzystajcie z tej okazji i poślijcie swoje dzieci na zajęcia.
  • INFORMACJA DO RODZICÓW
   dotycząca pracy szkoły podczas rekolekcji

  Podczas rekolekcji wielkopostnych w Zespole Szkół w Rajczy organizuje się zajęcia wychowawczo - opiekuńcze dla tych uczniów, którzy w tym czasie przyjdą do szkoły.
  Podczas rekolekcji wielkopostnych uczniowie uczestniczący w zajęciach opiekuńczo- wychowawczych zapewnia się bezpieczeństwo w drodze na nabożeństwo i powrotnej.
  Uczniowie korzystający ze stołówki szkolnej w tych dniach mogą zjeść obiad według przygotowanego planu żywienia
  Podczas rekolekcji w Zespole Szkół w Rajczy funkcjonują przywozy i odwozy uczniów zgodnie z harmonogramem
  • Zarządzenie - 16/13/14
   W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej dla naboru dzieci do pierwszych klas Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Rajczy
  Działając na podstawie zarządzenia 14/13/14 z dnia 27 lutego 2014 poz.4 w sprawie rekrutacji dzieci do klas pierwszych Szkoły Podstawowej przy Zespole Szkół w Rajczy powołuję z dniem 01.04.2014r. Komisję Rekrutacyjną w skład której wchodzą:
  1.Pedagog Szkoły Podstawowej- Pedagog Szkoły Podstawowej
  2.Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - p.Jolanta Kuchejda
  3.Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej - p.Lucyna Wiercigroch.

  • Zarządzenie - 15/13/14
   W sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rajczy
  Działając na podstawie poz. 4 zarządzenia 11/13/14 z dnia 17 lutego 2014 w sprawie rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rajczy powołuję z dniem 01.04.2014r. Komisję Rekrutacyjną w skład której wchodzą:
  1.Pedagog Szkoły Podstawowej- Pedagog Szkoły Podstawowej
  2.Nauczyciel wychowania przedszkolnego - p.Urszula Kopeć
  3.Nauczyciel wychowania przedszkolnego - p.Katarzyna Grygny.

  • Zarządzenie - 14/13/14
   W sprawie: rekrutacji dzieci do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej Zespołu Szkół w Rajczy
  Treść zarządzenia dołączona na trzech stronach wraz z trzema załącznikami.
  • Zarządzenie - 13/13/14
   W sprawie: zmiany planu pracy świetlicy szkoły podstawowej
  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy ustala nowy plan pracy świetlicy szkolnej z dniem 01.03.2014r.
  Plan pracy świetlicy dołączony do zarządzenia.
  Z dniem 01.03.2014r. przestaje obowiązywać dotychczasowy plan pracy świetlicy.
  • Zarządzenie - 12/13/14
   W sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w celu naboru dzieci do Oddziału Przedszkolnego
  Działając na podstawie art.6 Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r o zmianie ustawy o ustawie oświaty oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Statutu Zespołu Szkół w Rajczy.
  Powołuję z dniem 26.02.2014r Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rajczy.
  W skład Komisji wchodzą:
  1.p.Magdalena Kasztelnik - pedagog
  2.p.Urszula Kopeć - wychowawcza oddziału przedszkolnego
  3.p.Katarzyna Grygny - wychowawcza oddziału przedszkolnego.

  • Zarządzenie - 11/13/14
   W sprawie: rekrutacji dzieci do Oddziału Przedszkolnego przy Zespole Szkół w Rajczy
  Treść zarządzenia na trzech stronach wraz z czterema załącznikami dołączono.
  • Zarządzenie - 10/13/14
   W sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych
  Treść zarządzenia dołączono na piśmie
  • Zarządzenie - 09/13/14
   W sprawie: powołania komisji inwentarzowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów
  Treść zarządzenia dołączono na piśmie
  • Zarządzenie - 08/13/14
   W sprawie: pełnienia obowiązku pełnienia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy
  W dniu 11.10.2013 podczas nieobecności dyrektora Pani Dorocie Salachna
  • Zarządzenie - 07/13/14
   W sprawie: prowadzenia obserwacji wraz z jej dokumentowaniem
  Informuję się nauczycieli o wprowadzeniu procedur obserwacji zajęć w Zespole Szkół w Rajczy
  • Zarządzenie - 06/13/14
   W sprawie: intensyfikacji dyżurów na korytarzu
  Mając na względzie zapewnieniu skuteczniejszego bezpieczeństwa uczniów podczas przerw, i w czasie oczekiwania na dowóz, przydzielam dodatkowe pełnienie dyżurów, pracownikom odbywającym staż zawodowy oraz pracownikowi wspomagającego nauczyciela. W/w pracownicy po wykonaniu swoich obowiązków przejmują dyżur (dodatkowy) w następującym porządku
  1. Pani Irena Lach – I piętro Szkoły Podstawowej ze szczególnym zwróceniu uwagi na rejon toalet.
  2. Pani Justyna Gryglak – parter w obszarze gimnazjum wraz z półpiętrem i rejonem toalet. Podczas dyżuru należy zwrócić uwagę, by gimnazjaliści nie przechodzili do części szkoły podstawowej. W czasie godzin lekcyjnych należy wspomóc działania świetlicy.
  3. Pani Anna Kociołek – II piętro w obszarze gimnazjum ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejon toalet. Podczas godzin lekcyjnych należy wspomóc działania opiekuna opiekuna wychowawców świetlicy.

  • Zarządzenie - 05/13/14
   W sprawie: powierzenia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół
  Powierzam w dniu 11.10.2013 w godzinach 14:00 do 18:00 pełnienia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy pani Krystynie Lach Kurek.
  • Zarządzenie - 04/13/14
   W sprawie: powierzenia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół
  Powierzam w dniu 03.10.2013 podczas nieobecności dyrektora pełnienia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy pani Dorocie Salachnie.
  • Zarządzenie - 03/13/14
   W sprawie: powierzenia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół
  Powierzam w dniu 18.09.2013 podczas nieobecności dyrektora oraz zastępcy pełnienia obowiązku Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy pani Dorocie Salachnie.
  • Zarządzenie - 02/13/14
   W sprawie: bezpieczeństwa uczniów
  Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów Zespołu Szkół w Rajczy, proszę o omówienie na lekcjach wychowawczych tematyki kształtującej u uczniów poprawne relacje uczniowskie, postawy zapobiegania uzależnieniom i walki z przemocą i agresją, budowania zachowań asertywnych poprzez zgłaszanie dyrekcji, pedagogom szkolnym i nauczycielom pobić, wymuszeń, kradzieży, aktów wandalizmu itp. Proszę o zwrócenie uwagi i dostarczenie uczniom informacji na temat zagrożeń wynikających z używania narkotyków, „dopalaczy” i innych środków psychotropowych.
  • Zarządzenie - 01/13/14
   Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie: dowozu dzieci i młodzieży do szkoły
  W związku z dodatkowym dostawieniem autobusu w celu usprawnienia dowozu dzieci i młodzieży na odcinku Rajcza Dolna – Szkoła w Rajczy, informuję, że do autobusu koloru zielonego (p. Bogdał) wsiadają wyłącznie dzieci i młodzież od klasy IV do III gimnazjum. Wyżej wymieniony autobus podstawiony będzie na godzinę 07:40 w Dolnej Rajczy. Do autobusu koloru białego (p. Mika) wsiadają dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I - III szkoły podstawowej wraz z rodzicami lub opiekunami prawnymi. Autobus biały będzie podstawiony o godzinie 07:45
  Harmonogram zakończenia nauki w roku szkolnym 2013/14:
  a) 26. 06. 2014r. godz. 08:45 (czwartek) - zakończenie nauki dla I etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa klasy 1 – 3 oraz oddziały przedszkolne.
  Przebieg uroczystości zakończenia nauki:
  - rozdanie nagród dla uczniów i wychowanków,
  - omówienie bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji,
  - podsumowanie rocznej pracy,
  - występ Dziecięcego Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Sarna”,
  Prowadzący – p. Ewa Matlak.
  b) 26. 06. 2014r. godz. 10:50 (czwartek) zakończenie nauki dla II etapu edukacyjnego. Szkoła Podstawowa klasy 4 – 6.
  Przebieg uroczystości zakończenia nauki:
  - rozdanie nagród dla uczniów z najwyższymi osiągnięciami,
  - omówienie bezpieczeństwa dzieci podczas wakacji,
  - podsumowanie rocznej pracy,
  - występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej,
  - pożegnanie uczniów klas szóstych przez młodszych kolegów,
  Prowadzący - p. Grażyna Maślanka.
  c) 26. 06. 2014r. godz. 11:50 (czwartek) zakończenie nauki dla III etapu edukacyjnego. Publiczne Gimnazjum klasy 1 – 3.
  Przebieg uroczystości zakończenia nauki:
  - rozdanie nagród dla uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki, posiadają
    wzorowe zachowanie oraz swoją pracą przyczynili się rozwoju szkoły i poprawy
    stosunków koleżeńskich.
  - omówienie bezpieczeństwa podczas aktywności wakacyjnych,
  - podsumowanie rocznej pracy,
  - występ artystyczny uczniów Publicznego Gimnazjum,
  - pożegnanie uczniów klas trzecich przez młodszych kolegów,
  Prowadzący - p. Magdalena Omyła.
  Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/14
  a) 27. 06. 2014r. godz. 08:00 (piątek)
  - 07:45 zbiórka na boisku szkolnym dzieci w szyku wyjścia do kościoła. Sprawdzenie
    przez wychowawców obecności,
  - 08:00 podniesienie flagi na maszt. (Ceremoniał podniesienia flagi),
  - 08:10 wyjście do kościoła. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w nabożeństwie pod
    opieką wychowawców świetlicy p. Beaty Jeleśniańskiej i p. Małgorzaty Płoskonka
    udają się na świetlicę gdzie zostaną zorganizowane zajęcia „Na wakacje z książką”,
  - 09:15 powrót z kościoła na salę gimnastyczną Szkoły Podstawowej,
  - 09:30 Rozpoczęcie uroczystej akademii kończącej rok szkolny 2013/14.
  Przebieg uroczystości zakończenia roku szkolnego:
  - rozpoczęcie uroczystości
  - ceremoniał sztandaru i hymnu,
  - powitanie zaproszonych gości,
  - ślubowanie uczniów na sztandar,
  - ceremoniał przekazania sztandarów,
  - wręczenie świadectw z czerwonym paskiem,
  - wystąpienie dyrektora (podziękowanie dla wszystkich którzy w obecnym roku
    szkolnym wspierali działania szkoły),
  - wystąpienia zaproszonych gości,
  - wyprowadzenie sztandarów,
  - występ artystyczny uczniów,
  - pożegnanie wszystkich udających się na wakacje z przesłaniem bezpiecznych
    wakacji.
  Prowadzący – uczennica kl. 3a PG Izabela Figura pod kierunkiem p. I. Cieśli.
  11:00 – rozejście się uczniów na ostatnią lekcję wychowawczą – rozdanie w klasach świadectw.
  Przydział klas:
  Szkoła Podstawowa:
  Oddziały przedszkolne sale 124,123
  Klasa 1A sala 010 p. H. Borowiec
  Klasa 1B sala 121 p. I. Ciurla
  Klasa 2A sala 233 p. Ewa Matlak
  Klasa 2B sala 120 p. Z. Ciurla
  Klasa 3 sala 122 p. J. Kuchejda
  Klasa 4A sala 009 p. L. Wiercigroch
  Klasa 4B sala 236 p. G. Maślanka
  Klasa 5A sala 235 p. W. Porwisz
  Klasa 5B sala 237 p. J. Wolańska
  Klasa 6A sala 008 p. G. Dobras
  Klasa 6B sala 232 p. M. Kasztelnik
  Gimnazjum
  Klasa 1A sala 112 p. Cz. Legierski
  Klasa 1B sala 227 p. J. Legierska
  Klasa 1C sala 119 p. R. Iwanek
  Klasa 2A sala 230 p. J. Kręcichwost
  Klasa 2B sala 113 p. E. Węglarz
  Klasa 3A sala 115 p. I. Ciśla
  Klasa 3B sala 234 p. M. Omyła
  Klasa 3C sala 117 p. E. Porwisz
  11:45 Odwozy i rozejście się uczniów do domu,
  12:30 Posiedzenie plenarnej Rady Pedagogicznej (każdy nauczyciel obowiązkowo składa
     przygotowane sprawozdania na drukach umieszczonych na stronie internetowej 
     szkoły, indywidualny maksymalny czas wystąpienia 3 minuty).

  Inne informacje związane z organizacją zakończenia roku szkolnego:
   1. Złożenie do podpisania druków, dyplomów i innych pism oraz nagród dla
       uczniów wręczanych w dniu 26. 06. 2014r. (czwartek) w dniu
        25. 06. 2014r. do godziny 16:00.

   2. Złożenia do podpisania sprawdzonych świadectw do dnia 26. 06. 2014r.
        do godziny 15:00.

   3. W dniach 24 i 25 06. 2014r. odbędzie się w bibliotece szkolnej kiermasz
       podręczników używanych. Wszyscy wychowawcy (SP i PG) pilotują
       w swoich klasach nabywanie podręczników podczas kiermaszu zgodnie
       z informacją opublikowaną na plakacie przez bibliotekę szkolną.
   4. W dniu 25. 06. 2014r. nastąpi rozdysponowanie mebli do klas
       SP i PG. Wychowawcy w tym dniu otrzymają informację dotyczącą
       przygotowania i wyposażenie klas na rozpoczęcie nauki w nowym
       2014/15 roku szkolnym.
   5. Do czwartku 26. 06. 2014r. należy uporządkować pomieszczenia klasowe.
       W części gimnazjalnej organizowane będą kolonie letnie dlatego wszystkie
       klasy zaadoptowane zostaną na sala kolonijne. W części SP prowadzone będą
       remonty. Prace remontowe podjęte zostaną również w toaletach i szatniach
       szkoły podstawowej.
   6. Zobowiązuje się wszystkich wychowawców klas SP i PG do podjęcia
        działań by uczniowie w dniu 26. 06. 2014r. zabrali wszystkie swoje
        rzeczy z szatni.

   7. Zobowiązuje się wychowawców klas SP i PG by uczniowie do 26. 06. 2014r.
       rozliczyli się ze wszystkimi należnościami powstałymi w ciągu roku
       szkolnego (biblioteka, itp.).
  • Podział klas pierwszych. Listy do podglądu.
   W dniu 25. 06. 2014r. o godzinie 16:00 odbędzie się spotkanie organizacyjne
   z rodzicami uczniów rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2014/15
  • Wykaz podręczników w roku szkolnym 2014 – 2015
  • Wychowawcy klas SP i PG w roku szkolnym 2014 – 2015 oraz przydział sal lekcyjnych.
  • Do dnia 25. 06. 2014r. (czwartek) należy złożyć w sekretariacie wicedyrektora ZS przygotowany przez zespół nauczycieli „Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół w Rajczy”.
  • Do dnia 25. 06. 2014r. (czwartek) należy złożyć w sekretariacie wicedyrektora ZS raport z ewaluacji wewnętrznej.
  • Do dnia 24. 06. 2014r. (środa) należy złożyć szczegółowe sprawozdanie w gabinecie wicedyrektora z realizacji podstawy programowej i obowiązkowej ilości godzin lekcyjnych. Druk monitorowania realizacji podstawy programowej
   u wicedyrektora.

  Projekt edukacyjny: „Na Kartach Dziejowych Rajczy”
  • Uczniowie klas drugich Publicznego Gimnazjum w Rajczy pod kierunkiem Ewy
   Węglarz i Jolanty Kręcichwost zakończyli projekt edukacyjny pt. "Na kartach
   dziejowych Rajczy". Nasi uczniowie przez okres jednego roku szkolnego mieli
   okazję zapoznać się z ciekawą historią naszej miejscowości, poznać
   fantastycznych ludzi oraz profesjonalnie ocalić od zapomnienia to wszystko
   co zobaczyli i usłyszeli".
   Dyrektor M. Jeleśniański.
  Zaproszenie na prezentację projektu <kliknij na szczegóły>

  UWAGA
  Informacja dla rodziców i prawnych opiekunów uczniów klas VI Szkoły Podstawowej nr 1 oraz klas III Publicznego Gimnazjum nr 1 w Rajczy.

  Dyrektor Zespołu Szkół w Rajczy informuje, że w dniach od 30 maja na stronie
  www.oke.jaworzno.pl będą dostępne wyniki uczniów którzy przystąpili do
  sprawdzianu a od 18 - 30 czerwca br. egzaminu gimnazjalnego. Rodzice będą mogli
  sprawdzić na stronie internetowej wyniki swoich dzieci poprzez indywidualny login
  i hasło, które są dostępne u wychowawcy klasy lub w sekretariacie.
  Indywidualny login i hasło już są do odebrania w szkole.

  Uwaga
  • W dniu 26. 05. 2013r. (poniedziałek) o godzenie 16:00 w sali gimnastycznej SP
   odbędzie się spotkanie (wywiadówka) z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej
   i Publicznego Gimnazjum.Ze względu na ważność omawianych spraw prosimy
   o obecność na spotkaniu.
  Szkoła Podstawowa:
  Oddziały przedszkolne sale 124,123
  Klasa 1A sala 121
  Klasa 1B sala 001
  Klasa 2A sala 120
  Klasa 2B świetlica SP
  Klasa 3 sala 122
  Klasa 4A sala 009
  Klasa 4B sala 236
  Klasa 5A sala 235
  Klasa 5B sala 237
  Klasa 6A sala 008
  Klasa 6B sala 110
  Gimnazjum
  Klasa 1A sala 112
  Klasa 1B sala 232
  Klasa 1C sala 119
  Klasa 2A sala 230
  Klasa 2B sala 113
  Klasa 3A sala 115
  Klasa 3B sala 234
  Klasa 3C sala 117

  Komunikat 24 /16/04/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie przerwy świątecznej oraz egzaminów gimnazjalnych
  - Przerwa świąteczna dla wszystkich uczniów trwa od 17.04.2014 do 22.04.2014.
  - Uczniowie klas trzecich gimnazjum przystępują do egzaminu według następującego planu:
    1. Pierwszy dzień część humanistyczno – historyczna (23. 04. 2014r – środa)
       Sala nr_1 (gimnastyczna)
       Sala nr_2 (sala 232)
   2. Drugi dzień część matematyczno – przyrodnicza (24. 04. 2014r. – czwartek)
       Sala nr_1 (gimnastyczna)
       Sala nr_2 (sala 232)
   3. Trzeci dzień część językowa (25.04.2014r. – piątek)
       Sala nr_1 (227)
       Sala nr_2 (230)
       Sala nr_3 (232
       Sala nr_4 (115)
       Sala nr_5 (117)
  W każdy dzień zdający przychodzą na godzinę 08:00 (O tej godzinie sprawdzana jest obecność i omówione szczegóły egzaminu).
  Dowozy w dniach 23, 24, 25 04. 2014r według stałego harmonogramu. Po egzaminie uczniowie klas trzecich wracają również planowymi odwozami.
  Informacja dla ucznia o przebiegu egzaminu < kliknij na szczegóły >


  Komunikat 23 /25/02/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w 1Rajczy dotyczący zmian w statucie Zespołu Szkół w Rajczy
  W związku ze zmianami w Ustawie o Systemie Oświaty informuję się, że w dniu 27 lutego 2014r. o godzinie 14:30 w sali nr 115 odbędzie się spotkanie zespołu zadaniowego do zmian statutowych. Obecność członków zespołu obowiązkowa.


  Komunikat 22 /21/02/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie posiedzenia Zespołu Nauczycieli Nauczania Wczesnoszkolnego
  W dniu 24 lutego 2014r. o godzinie 14:00 w sali 008 odbędzie się spotkanie z nauczycielami nauczania wczesnoszkolnego w celu omówienia 6- latków rozpoczynających naukę w klasie pierwszej.


  Komunikat 21 /18/02/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej dla jednostki Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum
  1. W dniu 19.02.21014r.(środa) o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej dla jednostki Szkoły Podstawowej
  2. W dniu 20.02.2014r. (czwartek) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej dla jednostki Publicznego Gimnazjum
  3. Podczas posiedzenia Rad Pedagogicznej przewiduje się następujący porządek:
     3.1 Otwarcie posiedzenia, przywitanie nauczycieli, stwierdzenie qworum do podejmowania uchwał
     3.2 Powołanie protokolanta i komisji uchwał i wniosków
     3.3 Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej Rady Pedagogicznej
     3.4 Przypomnienie obradującym o tajemnicy posiedzenia Rady Pedagogicznej
     3.5 Omówienie działań dydaktyczno - wychowawczych w sprawie uczniów z ocenami niedostatecznymi
          i nagannymi
     3.6 Nabór do Oddziału Przedszkolnego i klas pierwszych Zespołu Szkół w Rajczy
     3.7 Zorganizowanie zabawy karnawałowej dla uczniów Publicznego Gimnazjum
     3.8 Omówieni przygotowań i organizacji sprawdzianu i egzaminu uczniów Szkoły Podstawowej
          i Publicznego Gimnazjum
     3.9 Omówienie bieżących spraw


  Komunikat 20 /06/02/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie organizacji pracy Szkoły podczas Rajdu Chłopskiego
  Informuję, że piątek 07.02.2014r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Uczniowie w tym dniu uczestniczą w zajęciach promocyjnych szkoły według następującego harmonogramu:
  1. Wyjazd do Soli na plan filmowy, piątek godzina 09:30 (spotkanie przed wyjazdem w szkole)
  2. Prezentacja form aktywności szkoły, piątek godzina 15:00 - 17:00
  3. Warsztaty folklorystyczne dla uczestników rajdu prowadzone przez Regionalny Zespół Pieśni i Tańca Rajcusie, piątek godzina 18:00
  4. Udział w barwnym korowodzie, sobota godzina 09:00
  5. Po uroczystościach otwarcia rajdu wszyscy uczniowie wracają do szkoły na posiłek i zabawę
  6. Udział w zabawie na Complu tzn. "Piknik Rodzinny", sobota godzina 13:00.
  Uczniowie biorący udział w każdej konkurencji i aktywności otrzymują maksymalną ilość punktów.
  Zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli do uczestnictwa i zabawy.


  Komunikat 19 /09/01/2014
  Spotkanie wszystkich uczniów (Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum) biorących udział w zbiórce pieniędzy XXII Finału WOŚP odbędzie się w dniu 10. 01. 2014r. (piątek) o godzinie 10:35 (po trzeciej lekcji) w sali 115.
  Komunikat 18 /09/01/2014
  Dyrektora Zespołu Szkół w Rajczy w sprawie konferencji klasyfikacyjnej:
  1. Przypominam, że zgodnie z kalendarzem szkolnym:
     1.1. dnia 14 stycznia 2014r. o godzinie 1430 w sali nr 008 odbędzie się posiedzenie
           Rady Pedagogicznej dla jednostki Szkoły Podstawowej,
     1.2. dnia 15 stycznia 2014r. o godzinie 1430 w Sali nr 117 odbędzie się posiedzenie
           Rady Pedagogicznej dla jednostki Publicznego Gimnazjum.
  2. Wszyscy wychowawcy zobowiązani są do:
     2.1. Przygotowania arkuszy sprawozdawczych dotyczących wyników klasyfikacji
           śródrocznej według obowiązującego w szkole wzoru wraz z wykazem uczniów
           nieklasyfikowanych, i z ocenami niedostatecznymi.
           (Załącznik do pobrania ze strony internetowej szkoły w dniu 10. 01. 2014r.).
     2.2. Sprawozdanie z działalności WDN. (Załącznik do pobrania ze strony internetowej
           szkoły w dniu 10. 01. 2014r.).
  3. Obecność na konferencji wszystkich nauczycieli obowiązkowa.

  Komunikat 17 /07/01/2014
  W związku z zakończeniem pierwszego okresu nauki w Zespole Szkół w Rajczy uprasza się nauczycieli uczących o uzupełnienie wpisów ocen śródrocznych, oraz nauczycieli wychowawców o wystawienie ocen z zachowania do 13 stycznia (poniedziałek) 2014
  Komunikat Komunikat 16 /19/12/2013
  W związku z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia w dniu 20 grudnia (piątek) przychodzimy do szkoły w odświętnym ubraniu. W dniu tym obowiązuje następujący plan lekcji:
  - Pierwsza i druga lekcja odbywa się wg. planu
  - Trzecia lekcja jest godziną wychowawczą, na której klasa organizuje spotkanie wigilijne
  - Kolejne lekcje to wspólne spotkanie wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników obsługowych na apelu świątecznym
  - Po apelu uczniowie korzystający ze szkolnej stołówki odbierają prowiant i wszyscy wracają do domu

  Komunikat 15 /19/11/2013
  W dniu 28 listopada (czwartek) w godzinach od 15:30 do 19:30 odbędzie się na Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Rajczy „Dyskoteka andrzejkowa”. Wszyscy chętni do uczestnictwa w zabawie zobowiązani są do: 1. Dostarczenia od rodziców zgody dla rodziców dyżurnych
  2. Zabrania na zabawę obuwia zastępczego do przebrania w szatniach wf
  3. Zakazu wnoszenia napojów i innych produktów spożywczych. Podczas zabawy będzie czynny sklepik.
  Po zabawie uczniowie zostaną odwożeni do domów w następującej kolejności:
  1. Rajcza Dolna, Nickulina
  2. Rycerka Dolna
  3. Sól, Kiczora

  Komunikat 14/19/11/2013
  W dniu 26 listopada 2013r. o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej, na którym omówione zostaną aktualne wyniki w nauczaniu, osiągnięcia uczniów i sprawy bieżące. Po posiedzeniu Rady Pedagogicznej o godzinie 16:00 na Sali gimnastycznej SP odbędzie się spotkanie z ogólne rodzicami. Na spotkaniu ogólnym omówione zostaną następujące zagadnienia:
  1.osiągnięcia i aktywność uczniów,
  2.zaangażowanie uczniów w procesie dydaktycznym szkoły,
  3.stworzenia możliwości dla rodziców i uczniów konsultacji z nauczycielami w celu uzyskania pomocy w nauce.
  4.Zagrożenia dla uczniów.
  5.Bieżące sprawy
  Po spotkaniu ogólnym odbędą się spotkania wywiadowcze w klasach z wychowawcami.


  Komunikat 13/06/11/2013
   W sprawie pomocy przy zbiórce środków na operację „Julki" wychowanki z Przedszkola w Rajczy.
  • Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy oraz Rada Rodziców informują, że zbiórka pieniędzy odbędzie się w niedzielę 17 listopada przed i po każdej mszy św. przed kościołem w Rajczy i kaplicami w Rajczy Dolnej, Nickulinie i Rycerce Dolnej.

  Lista uczniów, którzy zgłosili swój udział. LISTA

     Komunikat
   W sprawie wyjazdu uczniów Szkoły Podstawowej do Leśnej k. Żywca. Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy oraz Rada Rodziców informują, że wyjazd do Leśnej i na Matyskę odbędzie się 15 listopada (piątek) 2013r. o godzinie 09:30.
  Uczniowie wyjeżdżający na wycieczkę przychodzą najpierwszą lekcję a następnie zgodnie z listami wycieczki i wyznaczonymi wychowawcami wsiadają do autokarów.

  Program uroczystości:
  Msza św. godz.10:30
  Zwiedzanie kościała i poznanie jego działalności 11:30
  Wyjazd do Radziechów pod Matyskę 12:00 (wyjście na Matyskę).
  Powrót do Rajczy godz. 14:00
  Obiad i powrót ze szkoły.
  Uczniowie pozostający przychodzą obowiązkowo na zajęcia.


  Komunikat 11/06/11/2013
  • W sprawie obchodów uroczystości święta Niepodległości.
   W dniu 8 listopada 2013r. o godzinie 11:50 (piąta lekcja) w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej odbędzie się uroczysty apel dla wychowanków oddziału przedszkolnego, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum. Na apel uczniowie schodzą w obecności nauczyciela i zajmują miejsca w wyznaczonym przez prowadzącego p.E.Porwisz. podczas apelu nastąpi uroczyste wprowadzenie pocztów sztandarowych i odśpiewanie hymnu państwowego. Apel zawiera również część artystyczną przygotowaną przez klasę IIIc z gimnazjum. Po apelu uczniowie wracają do swoich klas na dalsze zajęcia lekcyjne. Przypomina się również uczniom o odświętnym ubraniu.
   Uroczystości gminne Święta Niepodległości rozpoczynają się 11 listopada o godzinie 08:30 zapaleniem zniczy na grobach legionistów. O godzinie 10:00 w kościele parafialnym odprawiona zostanie uroczysta msza święta za ojczyznę, po której odbędzie się widowisko Piotra Piechy pt:"Pieśń ujdzie cało..”. Wszyscy uczniowie którzy, zgłoszą swój udział w uroczystościach otrzymają dodatnie punkty z zachowania. Osobami koordynującymi uczestnictwem w uroczystościach są; dla gimnazjum p.M.Omyła, a dla szkoły podstawowej p. K.Waligóra.
   Przypomina się również o uczestnictwie w uroczystościach pocztów sztandarowych. Uczniowie którzy zdeklarowali swój udział w uroczystościach przychodzą na groby legionistów 11 listopada o godzinie 08:10.
   Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy dziękuje wszystkim za udział w uroczystościach Święta Niepodległości.

  Komunikat 10/05/11/2013
  • W związku z wyjazdem do kina na projekcje filmu „Mój biegun” klas Ia, IIIb, IIIa wprowadza się zmiany w organizacji nauki w dniu 06.11.2013r.
   1. Uczniowie klasy Ia uczą się zgodnie z rozkładem klasy Ib
    1.godz.- j.polski
    2.godz.- j.polski
    3 godz.-matematyka
    4 godz.- geografia
    5 godz.- w-f
    6 godz. – technika
    7 godz. – zajęcia artystyczne
   2.Uczniowie z klas IIIb i IIIa uczą się według następującego planu:
    1.godz.- j.polski
    2.godz.- j.polski
    3.godz.- j.polski
    4.godz.-w-f
    5.godz.- w-f

  Komunikat 09/29/10/2013
  • W dniu 04.11.2013r. (poniedziałek) o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Rajczy. Tematyka spotkania będzie:
   1. Zapoznanie się z programem szkoleń dla nauczycieli powiatu żywieckiego, oraz ustaleniu jej tematyki.
   2. Analiza wyników i osiągnięć uczniów za okres od 02.09.2013 do 31.10.2013r. Analizy przedstawiają liderzy zespołów samokształceniowych.
   3. Sprawozdanie z przygotowań do olimpiad przedmiotowych.
   4. Realizacja dodatkowych godzin i zajęć w ramach art. 42 KN oraz czwartej godziny wychowania fizycznego.
   5. Sprawozdanie dyrektora z kontroli PIS w Żywcu.
   6. Sprawy różne.
   Przypomina się o obowiązku uczestnictwa w posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz przygotowania sprawozdań w formie załączników do protokołu.

  Komunikat 08/22/10/2013
  • Przypomina się nauczycielom i wychowawcom o aktualizacji deklaracji klasowych oraz zwracanie uwagi ma czystość i higienę w klasach podczas lekcji. Nauczyciel po skończonej lekcji przypomina dyżurnym o przewietrzeniu klasy, starciu tablicy, wyłączeniu światła i pozbieraniu śmieci. Po ostatniej lekcji uczniowie wykładają krzesełka na stoliki. Uprasza się wychowawców klas, by zadbali o czystość stolików i krzeseł w swoich klasach oraz uczyli uczniów, by Ne przyklejali gum do żucia pod blaty ławek.

  Komunikat 07/15/10/2013
  • W związku z prezentacją przekazu edukacyjno- historycznego grupy „Rekonstrukto” pod tytułem „Prezentacja obyczajów i kultury sarmackiej” informuje, że uczniowie klas 3a, 3b, 1c, 1b,1a,2a przychodzą w dniu 16.10.2013r. (środa) na godzinę 07:50 pod halę sportową. Po występie o godzinie 08:45 w\w uczniowie wracają do szkoły na zajęcia. Opiekę mad uczniami sprawują nauczyciele uczący oraz nauczyciel historii.

  Komunikat 06/10/10/2013
  • W związku z uroczystościami Święta Komisji Edukacji Narodowej w dniu 14.10.2013r. w Zespole Szkół w Rajczy obowiązuje następujący plan pracy:
   1. Godzina 09:00- przybycie i przyjazd uczniów do szkoły
   2. Spotkanie uczniów z wychowawcami (ok. 30 min) do czasu dzwonka oznajmującego zejście na akademię.
   3. Godzina 09:30-zejście wszystkich klas z wyłączeniem klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na salę gimnastyczną.
   4. Wejście na salę uczniów składających ślubowanie.
   5. Wprowadzenie pocztów sztandarowych.
   6. Odśpiewanie hymnu państwowego.
   7. Ceremoniał ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej.
   8. Występ artystyczny.
   9. Ślubowanie uczniów klas pierwszych Publicznego Gimnazjum.
   10. Występ artystyczny.
   11. Wyprowadzenie pocztów sztandarowych.
   12. Wyjście uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na spotkanie z rodzicami i wychowawcami.
   13. Występ artystyczny z okazji Uroczystości Święta Komisji Edukacji Narodowej.
   14. Zakończenie akademii.
   15. Uczniowie jedzący posiłek udają się do stołówki szkolnej po drożdżówkę i napój jako zamienna formę obiadu.
   16. Godzina 1100- odwozy uczniów do domów.
   17. Wspólne spotkanie na stołówce szkolnej środowiska oświatowego Zespołu Szkół w Rajczy
   Uwaga
   1. W dniu 14.10.2013r. oddziały przedszkolne oraz świetlica pracują zgodnie z obowiązującym harmonogramem. Kierownik świetlicy SP p. Beata Jeleśniańska w dniu 14.10.2013r. przejmuje dyżur w świetlicy o godzinie 07:00 oraz nadzoruje przywozy i odwozy uczniów.
   2. P. Magdalena Kasztelnik przygotowuje salę gimnastyczną do akademii.
   3. Przydział sal lekcyjnych:
   Szkoła Podstawowa:
   Oddziały przedszkolne sale 124,123
   Klasa 1A sala 121
   Klasa 1B sala 120
   Klasa 2A sala 001
   Klasa 2B świetlica SP
   Klasa 3 sala 122
   Klasa 4A sala 009
   Klasa 4B sala 236
   Klasa 5A sala 235
   Klasa 5B sala 237
   Klasa 6A sala 008
   Klasa 6B sala 110
   Gimnazjum
   Klasa 1A sala 112
   Klasa 1B sala 232
   Klasa 1C sala 119
   Klasa 2A sala 230
   Klasa 2B sala 113
   Klasa 3A sala 115
   Klasa 3B sala 234
   Klasa 3C sala 117

  Komunikat 05/18/09/2013
  • W trosce o bezpieczeństwo społeczności uczniowskiej proszę o szczególne zwracanie uwagi na sposoby kulturalnego zachowania się wobec siebie w czasie pobytu w szkole i poza nią. Proszę o zachowanie świadomej i odpowiedzialnej postawy w czasie przerw międzylekcyjnych. Szkoła jest miejscem wszechstronnego rozwoju każdego ucznia, dba o wysoką jakość kształcenia i wychowania. W związku z tym należy:
   • Reagować aktywnie na przejawy agresji, przemocy, braku kultury słowa,
   • Wykazywać asertywną postawę poprzez umiejętność odmawiania w sytuacjach nakłaniania do negatywnych zachowań
   • Wykazywać szacunek w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły oraz młodszych kolegów,
   • Umiejętnie współpracować w grupie rówieśniczej a w związku z tym przebywać w obrębie swojej klasy, nie wchodzić na teren Szkoły Podstawowej lub Gimnazjum

  Komunikat 04/18/09/2013
  • Mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów w Zespole Szkół w Rajczy proszę o rzetelne pełnienie dyżurów w czasie przerw międzylekcyjnych, zwracając szczególną uwagę na zachowanie agresywne uczniów, relacje interpersonalne dzieci i młodzieży, sposobem odnoszenia się do siebie, relacji wobec siebie na wyrażaną dezaprobatę, mobilizowanie do pozytywnych zachowań oraz wyrabianiu wrażliwości na potrzebę drugiego człowieka

  Komunikat 03/17/09/2013
  • Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy ogłasza nabór do zespołu tanecznego „Rajcusie”. Wszyscy zainteresowani nową formą działalności artystycznej zespołu proszeni są o zgłoszenie się na spotkaniu w dniu 20 września 2013r w piątek o godzinie 16:00 w sali szkolnej stołówki.

  Komunikat 02/11/09/2013
  • W związku z posiedzeniem Rady Pedagogicznej i spotkania z rodzicami w dniu 12.09.2013r.(czwartek) klasy kończą zajęcia po godzinie 14:25 zostają zwolnione. Dowozy w tym dniu odbywają się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie objęci zajęciami świetlicowymi udają się na zajęcia

  Komunikat 01/10/09/2013
  Zawiadomienie o wywiadówce.
  • Dyrekcja Zespołu Szkół w Rajczy zawiadamia, że zebranie rodzicielskie w Zespole Szkół w Rajczy odbędzie się 12 września 2013 w czwartek. Spotkanie ogólne odbędzie się o godzinie 1600 w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej. Po zebraniu ogólnym odbędzie się spotkanie rodziców z wychowawcami klas.